Trắc nghiệm Hình học 11 bài 5: Phép chiếu song song. Hình biểu diễn của một hình không gian

Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm Hình học 11 bài 5: Phép chiếu song song. Hình biểu diễn của một hình không gian. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Đề thi trắc nghiệm có đáp án trực quan sau khi chọn kết quả: nếu sai thì kết quả chọn sẽ hiển thị màu đỏ kèm theo kết quả đúng màu xanh. Chúc bạn làm bài thi tốt..

Câu 1: Khẳng định nào sau đây là đúng.

 • A. Hình biểu diễn của một hình bình hành là một hình bình hành.
 • B. Hình biểu diễn của một hình chữ nhật là một hình chữ nhật.
 • C. Hình biểu diễn của một hình vuông là một hình vuông.
 • D. Hình biểu diễn của một hình thoi là một hình thoi.

Câu 2: Khẳng định nào sau đây là sai?

 • A. Phép chiếu song song biến trung điểm của đoạn thẳng thành trung điểm của đoạn thẳng hình chiếu.
 • B. Phép chiếu song song biến trọng tâm tam giác thành trọng tâm tam giác hình chiếu.
 • C. Phép chiếu song song biến tam của hình bình hành thành tâm của hình bình hành.
 • D. Phép chiếu song song có thể biến trọng tâm tam giác thành một điểm không phải là trọng tâm tam giác hình chiếu.

Câu 3: Hình biểu diễn của một tam giác đều là hình nào sau đây?

 • A. Tam giác đều      
 • B. Tam giác cân
 • C. Tam giác vuông      
 • D. Tam giác

Câu 4: Cho tứ diện ABCD. M là trọng tâm của tam giác ABC. Hình chiếu song song của điểm M theo phương CD lên mặt phẳng (ABD) là điểm nào sau đây?

 • A. Điểm A
 • B. Điểm B
 • C. Trọng tâm tam giác ABD
 • D. Trung điểm của đường trung tuyến ket từ D của tam giác ABD

Câu 5: Cho các đường thẳng không song song với phương chiếu. khẳng định nào sau đây là đúng?

 • A. Phép chiếu song song biến hai đường thẳng song song thành hai đường thẳng song song.
 • B. Phép chiếu song song có thể biến hai đường thẳng song song thành hai đường thẳng cắt nhau.
 • C. Phép chiếu song song có thể biến hai đường thẳng song song thành hai đường thẳng chéo nhau.
 • D. Phép chiếu song song biến hai đường thẳng song song thành hai đường thẳng song song hoặc trùng nhau.

Câu 6: Cho các đoạn thẳng không song song với phương chiếu. khẳng định nào sau đây là đúng?

 • A. Phép chiếu song song không làm thay đổi tỉ số độ dài của hai đoạn thẳng cùng nằm trên hai đường thẳng.
 • B. Phép chiếu song song không làm thay đổi tỉ số độ dài của hai đoạn thẳng khi và chỉ khi hai đoạn thẳng đó cùng nằm trên một đường thẳng.
 • C. Phép chiếu song song không làm thay đổi tỉ số độ dài của hai đoạn thẳng khi và chỉ khi hai đoạn thẳng đó cùng nằm trên hai đường thẳng song song.
 • D. Phép chiếu song song không làm thay đổi tỉ số độ dài của hai đoạn thẳng cùng nằm trên một đường thẳng hoặc nằm trên hai đường thẳng song song.

Câu 7: Khẳng định nào sau đây là đúng?

 • A. Hình biểu diễn một đường tròn là một đường tròn.
 • B. Hình biểu diễn của một đường tròn có thể là nửa đường tròn.
 • C. Hình biểu diễn của một đường tròn có thể là nửa đường eclip
 • D. Hình biểu diễn của một đường tròn là một đường elip.

Câu 8: Khẳng định nào sau đây là sai?

 • A. Phép chiếu song song biến đường trung bình tam giác thành đường trung bình tam giác ảnh.
 • B. Phép chiếu song song biến đường trung bình hình thang thành đường trung bình hình thang ảnh.
 • C. Phép chiếu song song biến đường trung tuyến tam giác thành đường trung tuyến tam giác ảnh.
 • D. Phép chiếu song song có thể biến đường trung tuyến tam giác thành đường thẳng không phải là trung tuyến tam giác ảnh.

Câu 9: Hình biểu diễn của một hình thoi là hình nào sau đây?

 • A. Hình thoi      
 • B. Hình bình hành
 • C. Hình thang      
 • D. Hình tứ giác

Câu 10: Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình bình hành. M là trung điểm của SC. Hình chiếu song song của điểm M theo phương AB lên mặt phẳng (SAD) là điểm nào sau đây?

 • A. S      
 • B. Trung điểm của SD
 • C. A      
 • D. D

Xem thêm các bài Trắc nghiệm Toán 11, hay khác:

Dưới đây là danh sách Trắc nghiệm Toán 11 chọn lọc, có đáp án, cực sát đề chính thức theo nội dung sách giáo khoa Lớp 11.

PHẦN ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH

HỌC KỲ

CHƯƠNG 1: HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC VÀ PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC

CHƯƠNG 2: TỔ HỢP - XÁC SUẤT

CHƯƠNG 3: DÃY SỐ - CẤP SỐ CỘNG VÀ CẤP SỐ NHÂN

CHƯƠNG 4: GIỚI HẠN

CHƯƠNG 5: ĐẠO HÀM

ÔN TẬP CUỐI NĂM

PHẦN HÌNH HỌC

CHƯƠNG 1: PHÉP DỜI HÌNH VÀ PHÉP ĐỒNG DẠNG TRÊN MẶT PHẲNG

CHƯƠNG 2: ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẲNG TRONG KHÔNG GIAN. QUAN HỆ SONG SONG

CHƯƠNG 3: VECTO TRONG KHÔNG GIAN. QUAN HỆ VUÔNG GÓC TRONG KHÔNG GIAN

ÔN TẬP CUỐI NĂM

Xem Thêm

Lớp 11 | Để học tốt Lớp 11 | Giải bài tập Lớp 11

Giải bài tập SGK, SBT, VBT và Trắc nghiệm các môn học Lớp 11, dưới đây là mục lục các bài giải bài tập sách giáo khoa và Đề thi chi tiết với câu hỏi bài tập, đề kiểm tra 15 phút, 45 phút (1 tiết), đề thi học kì 1 và 2 (đề kiểm tra học kì 1 và 2) các môn trong chương trình Lớp 11 giúp bạn học tốt hơn.