Chính sách bảo mật

Chính sách Bảo mật này là một phần không thể tách rời với điều kiện sử dụng trang web của CONKEC.com và công bố cách thức mà Công ty TNHH Đầu tư và Dịch vụ Giáo dục CONKEC, (Sau đây gọi tắt là “CONKEC”) thu thập, lưu trữ và xử lý thông tin hoặc dữ liệu cá nhân (“Thông tin cá nhân”) của các bạn sử dụng website của CONKEC: https://CONKEC.com. CONKEC cam kết sẽ bảo mật các Thông tin cá nhân của Bạn, sẽ nỗ lực hết sức và sử dụng các biện pháp thích hợp để các thông tin mà Bạn cung cấp cho CONKEC trong quá trình sử dụng website này được bảo mật và bảo vệ khỏi sự truy cập trái phép. Tuy nhiên, CONKEC không đảm bảo ngăn chặn được tất cả các truy cập trái phép.

Khi Bạn chia sẻ thông tin với CONKEC, ví dụ như bằng cách tạo tài khoản tại CONKEC.com, CONKEC có thể làm cho các sản phẩm, dịch vụ đó trở nên tốt hơn nữa, để cung cấp cho Bạn nhiều sản phẩm, dịch vụ tiện ích hơn. Khi Bạn sử dụng sản phẩm, dịch vụ của CONKEC, CONKEC muốn Bạn biết rõ cách CONKEC đang sử dụng thông tin và cách Bạn có thể bảo vệ sự riêng tư của mình.

Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

      CONKEC thu thập thông tin nhằm cung cấp sản phẩm, dịch vụ tốt hơn cho các Bạn, từ việc tìm hiểu những thông tin cơ bản như thông tin cá nhân: Họ và tên, giới tính, ngày sinh; Thông tin liên lạc: Số điện thoại, địa chỉ gửi thư, địa chỉ email; Thông tin về thanh toán: thông tin chuyển khoản hay các thông tin cá nhân được tự động tạo ra khi Bạn sử dụng website như: thông tin IP, cookies, đăng nhập website...

CONKEC thu thập thông tin theo các cách sau:

- Thông tin mà Bạn cung cấp cho CONKEC. Ví dụ: Khi Bạn đăng ký tài khoản, CONKEC sẽ yêu cầu các thông tin cá nhân, như tên, địa chỉ email, số điện thoại, địa chỉ gửi thư, trường học, lớp học, ảnh, của Bạn để lưu trữ với tài khoản của Bạn.

- Thông tin CONKEC thu thập từ quá trình Bạn sử dụng sản phẩm, dịch vụ của CONKEC. CONKEC thu thập thông tin về các sản phẩm, dịch vụ mà Bạn sử dụng và cách sử dụng của Bạn, chẳng hạn như khi Bạn sử dụng sản phẩm, dịch vụ trên trang web của CONKEC; tương tác với các nội dung trên fanpage của CONKEC hay liên hệ với CONKEC qua số Hotline. Thông tin này bao gồm:

Thông tin nhật ký, bao gồm:

      - Các chi tiết về cách Bạn sử dụng sản phẩm, dịch vụ của CONKEC chẳng hạn như lịch sử xem video bài giảng của Bạn.

+ Thông tin vị trí:

      - Cookie và các công nghệ tương tự: CONKEC sử dụng nhiều loại công nghệ để thu thập và lưu trữ thông tin khi Bạn truy cập vào các sản phẩm, dịch vụ của CONKEC. Quá trình này có thể bao gồm việc sử dụng cookie hoặc các công nghệ tương tự để xác định trình duyệt hoặc thiết bị của Bạn. CONKEC cũng sử dụng các công nghệ này để thu thập và lưu trữ thông tin khi Bạn tương tác với các dịch vụ CONKEC cung cấp.

      - Cookie không thể đọc thông tin trên ổ cứng của Bạn hay thông tin của các cookie được gửi đến bởi các trang Web khác. Cookie vô hại với hệ thống của Bạn. Bạn cũng có thể chọn từ chối tất cả các cookie được gửi đến. Nếu Bạn chọn như vậy có thể một số tính năng của CONKEC cũng như các website khác, sẽ không hoạt động tốt.

      - Thông tin CONKEC thu thập khi Bạn đã đăng nhập vào CONKEC, ngoài các thông tin CONKEC có được về Bạn từ các đối tác, có thể được liên kết với Tài khoản CONKEC của Bạn. Khi thông tin được liên kết với Tài khoản CONKEC của Bạn, CONKEC sẽ xử lý thông tin đó như thông tin cá nhân.

      - Các bạn sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, bạn có trách nhiệm thông báo kịp thời cho CONKEC.com về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp qua số điện thoại: 084 283 45 85 hoặc email: [email protected].

Phạm vi sử dụng thông tin

Website CONKEC.com sử dụng thông tin bạn cung cấp để:

      - CONKEC sử dụng thông tin thu thập từ tất cả các sản phẩm, dịch vụ của mình để cung cấp, duy trì, bảo vệ và cải thiện các sản phẩm, dịch vụ; nhằm phát triển các sản phẩm, dịch vụ mới và bảo vệ CONKEC và bạn của mình. CONKEC cũng sử dụng thông tin này nhằm cung cấp cho Bạn nội dung phù hợp – như cung cấp cho Bạn các thông tin về sản phẩm, dịch vụ liên quan hơn.

      - Khi Bạn liên hệ với CONKEC, CONKEC ghi lại nội dung giao tiếp của Bạn nhằm giúp giải quyết mọi vấn đề mà Bạn có thể đang gặp phải. CONKEC có thể sử dụng địa chỉ email, Số điện thoại của Bạn để thông báo cho Bạn biết về sản phẩm, dịch vụ của CONKEC, chẳng hạn như cho Bạn biết về các thay đổi hoặc cải tiến sắp tới.

      - CONKEC sử dụng thông tin đã thu thập được từ các cookie và công nghệ khác nhằm cải thiện trải nghiệm người dùng và chất lượng chung của các sản phẩm, dịch vụ của CONKEC.

CONKEC sẽ đề nghị Bạn đưa ra sự đồng ý trước khi sử dụng thông tin cho một mục đích nào đó khác với các mục đích được nêu trong Chính sách về sự riêng tư này.

CONKEC xử lý thông tin cá nhân trên các máy chủ của CONKEC đặt tại Việt Nam.

      - Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: CONKEC.com có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân bạn khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của bạn.

Mọi người đều có những sự quan ngại khác nhau về sự riêng tư. Mục tiêu của CONKEC là phải rõ ràng về những thông tin CONKEC thu thập để Bạn có thể đưa ra các lựa chọn có ý nghĩa về cách thông tin được sử dụng. Ví dụ: Bạn có thể:

Điều chỉnh hiển thị Hồ sơ của Bạn với người khác.

Bạn cũng có thể đặt trình duyệt của Bạn chặn tất cả cookie, kể cả cookie được liên kết với các sản phẩm, dịch vụ của CONKEC hoặc để cho biết thời điểm cookie đang được CONKEC đặt. Tuy nhiên, điều quan trọng cần phải ghi nhớ là nhiều sản phẩm, dịch vụ của CONKEC có thể không hoạt động bình thường nếu cookie của Bạn bị tắt.

Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của bạn sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự bạn đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân bạn sẽ được bảo mật trên máy chủ của CONKEC.com. 

Những người hoặc tổ chức có thể tiếp cận được với thông tin cá nhân của khách hàng

      CONKEC không chia sẻ thông tin cá nhân với công ty, tổ chức và cá nhân bên ngoài CONKEC ngoại trừ 2 trường hợp:

      Vì lý do pháp lý: CONKEC sẽ chia sẻ thông tin cá nhân với các công ty, tổ chức hoặc cá nhân bên ngoài nếu CONKEC tin rằng việc truy cập, sử dụng, bảo toàn hoặc tiết lộ thông tin đó là cần thiết một cách hợp lý để:

      Đáp ứng bất kỳ luật pháp, quy định, quy trình pháp lý hiện hành nào hoặc yêu cầu có thể cưỡng chế thi hành của chính quyền.

      Thực thi Điều khoản sản phẩm, dịch vụ được áp dụng, kể cả việc điều tra những vi phạm tiềm tàng.

      Phát hiện, ngăn ngừa hoặc theo cách khác xử lý các vấn đề về gian lận, an ninh hoặc kỹ thuật.

      Bảo vệ các quyền, tài sản hoặc sự an toàn của CONKEC, người dùng của CONKEC hoặc công chúng không bị tổn hại khi cần thiết hoặc được cho phép bởi luật pháp.

      Có sự đồng ý của Khách hàng: CONKEC sẽ chia sẻ thông tin cá nhân với công ty, tổ chức hoặc cá nhân bên ngoài CONKEC khi có sự đồng ý của Bạn, việc chia sẻ này chỉ nhằm mục đích nghiên cứu và đưa ra các sản phẩm và dịch vụ tốt hơn tới từng khách hàng. Nếu bạn không muốn chia sẻ những thông tin trên, hãy liên hệ với chúng tôi.

Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ GIÁO DỤC CONKEC

+ Trụ sở chính: Tầng 2, số nhà 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

+ Điện thoại: 084 283 45 85

Email: [email protected]

Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.

- Bạn có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu ban quản trị website CONKEC.com thực hiện việc này.

- Bạn có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin cá nhân cho bên thứ 3 đến Ban quản trị của website CONKEC.com. Khi tiếp nhận những phản hồi này, CONKEC.com sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn bạn khôi phục và bảo mật lại thông tin.

- Bất cứ khi nào Bạn sử dụng sản phẩm, dịch vụ của CONKEC, CONKEC cố gắng cung cấp cho Bạn quyền truy cập thông tin cá nhân của Bạn. Nếu thông tin đó không đúng, CONKEC cố gắng cung cấp cho Bạn các cách để cập nhật nhanh chóng hoặc xóa thông tin đó – trừ khi CONKEC phải giữ thông tin đó cho mục đích pháp lý hoặc kinh doanh hợp pháp. Khi cập nhật thông tin cá nhân của Bạn, CONKEC có thể yêu cầu Bạn xác minh danh tính của mình trước khi CONKEC xử lý yêu cầu của Bạn.

- CONKEC có thể từ chối các yêu cầu lặp lại nhiều lần một cách bất hợp lý, đòi hỏi các nỗ lực không tương xứng về kỹ thuật, gây rủi ro đến sự riêng tư của người khác hoặc quá phi thực tế (ví dụ: thay đổi thông tin Số điện thoại quá 3 lần/ ngày).

Trong trường hợp CONKEC có thể cung cấp quyền truy cập và chỉnh sửa thông tin, CONKEC sẽ làm như vậy miễn phí, trừ khi việc đó đòi hỏi sự nỗ lực không tương xứng. CONKEC cố gắng duy trì các sản phẩm, dịch vụ của mình theo cách bảo vệ thông tin không bị phá hoại do vô tình hay cố ý. Do vậy, sau khi Bạn xóa thông tin cá nhân của Bạn, CONKEC có thể không xóa ngay khỏi máy chủ của mình và có thể không xóa thông tin khỏi hệ thống sao lưu của CONKEC.

Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Thông tin cá nhân của bạn trên website CONKEC.com được CONKEC.com cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của CONKEC.com. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi bạn chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

CONKEC nỗ lực làm việc để bảo vệ CONKEC và người dùng của mình không bị truy cập trái phép, sửa đổi trái phép, tiết lộ hoặc phá hoại thông tin mà CONKEC nắm giữ. Cụ thể:

CONKEC thu thập, lưu trữ và xử lý thông tin của mình kể cả biện pháp an ninh vật chất nhằm bảo vệ chống truy cập trái phép vào hệ thống.

CONKEC chỉ cho phép nhân viên và người đại diện của CONKEC truy cập thông tin cá nhân vì họ là những người cần biết thông tin này để xử lý các thông tin đó cho CONKEC và họ phải chịu sự chi phối của nghĩa vụ bảo mật nghiêm ngặt trong hợp đồng và có thể bị kỷ luật hoặc chấm dứt hợp đồng nếu họ không tuân theo các nghĩa vụ đó.

Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của người tiêu dùng liên quan đến việc thông tin cá nhân bị sử dụng sai mục đích

Khi phát hiên thông tin cá nhân của mình bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi, khách hàng vui ̣ lòng gửi email khiếu nại đến email: [email protected] hoặc gọi điện thoại tới 084 283 45 85 để khiếu nại và cung cấp chứng cứ liên quan tới vụ viêc cho Ban quản ̣ trị. Ban quản trị cam kết sẽ phản hồi ngay lập tức hoặc muộn nhất là trong vòng 48 giờ làm việc kể từ thời điệm nhận được khiếu nại.

Chính sách của CONKEC về sự riêng tư có thể thay đổi trong từng thời điểm. CONKEC sẽ đăng bất kỳ thay đổi nào đối với chính sách về sự riêng tư trên trang này và thông báo nổi bật với những thay đổi quan trọng.

CONKEC giữ riêng tư và an toàn cho thông tin cá nhân của Bạn — đồng thời, Bạn nắm quyền kiểm soát.

Các thuật ngữ chính được hiểu như sau:

Cookie và các công nghệ tương tự: Cookie là một tệp nhỏ chứa một chuỗi các ký tự được gửi tới máy tính của Bạn khi Bạn truy cập một trang web. Khi Bạn truy cập lại trang web, cookie cho phép trang web đó nhận dạng trình duyệt của Bạn. Cookie có thể lưu trữ tùy chọn của người dùng và các thông tin khác. Bạn có thể đặt lại trình duyệt thành từ chối tất cả cookie hoặc cho biết thời điểm gửi cookie. Tuy nhiên, một số tính năng hoặc sản phẩm, dịch vụ của trang web có thể không hoạt động đúng cách nếu không có cookie.

Thiết bị: Là một máy tính có thể dùng để truy cập các sản phẩm, dịch vụ của Google. Ví dụ: thiết bị có thể là máy tính để Bạn, máy tính Bảng hay điện thoại thông minh.

Địa chỉ IP: Mọi thiết bị kết nối Internet được gán một số gọi là địa chỉ giao thức Internet (IP). Các số này thường được gán theo nhóm địa lý. Địa chỉ IP có thể thường được sử dụng để xác định vị trí mà một thiết bị đang kết nối Internet từ đó.

Bộ nhớ cache dữ liệu của ứng dụng: Là một kho lưu trữ trên thiết bị. Bộ nhớ này có thể, chẳng hạn, cho phép ứng dụng web chạy mà không cần kết nối internet và cải thiện hiệu suất của ứng dụng Bạng cách cho phép tải nội dung nhanh hơn.