Trắc nghiệm lịch sử 9: Lịch sử thế giới hiện đại từ 1945 đến nay (P3)

Bài có đáp án. Bộ bài tập trắc nghiệm lịch sử 9: Lịch sử thế giới hiện đại từ 1945 đến nay (P3). Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Đề thi trắc nghiệm có đáp án trực quan sau khi chọn kết quả: nếu sai thì kết quả chọn sẽ hiển thị màu đỏ kèm theo kết quả đúng màu xanh. Chúc bạn làm bài thi tốt..

Câu 1: Đầu những năm 90 của thế kỉ XX, nhiều khu vực trên thế giới lại xảy ra những vụ xung đột quân sự hoặc nội chiến do đâu?

 • A. Mâu thuẫn vệ dân tộc.
 • B. Mâu thuẫn về tôn giáo.
 • C. Tranh chấp về biên giới, lãnh thổ.
 • D. A, B, C đúng.

Câu 2: Mỹ vươn lên trở thành trung tâm kinh tế tài chính duy nhất của thế giới vào thời gian nào?  

 • A. Từ năm 1945-1975.
 • B. Từ năm 1950-1975.
 • C. Từ năm 1918-1945.
 • D. Từ năm 1945-1950. 

Câu 3: Phong trào đấu tranh giành độc lập của Ăng-gô-la, Mô-dăm-bich, Ghi-nê Bit-Xao nhằm đánh đổ ách thống trị của:

 • A. Phát xít Nhật
 • B. Phát xít l-ta-li-a
 • C. Thực dân Tây Ban Nha
 • D. Thực dân Bồ Đào Nha

Câu 4: Đâu là trở ngại chủ quan ảnh hưởng đến thắng lợi của XHCN & Đông Âu?

 • A. Sự phá hoại của các thế lực phản động.
 • B. Rập khuôn, giáo điều theo mô hình xây dựng XHCN ở Liên Xô.
 • C. Chưa đảm bảo đầy đủ sự công bằng xã hội và quyền dân chủ của nhân dân.
 • D. Sự trì trệ, thiếu năng động trước những biến động của tình hình thế giới.

Câu 5: Biểu hiện của “chiến lược toàn cầu” Mỹ thực hiện ở Việt Nam trong giai đoạn 1954-1975 là  

 • A. Tiến hành cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam
 • B. Trừng phạt kinh tế Việt Nam.
 • C. Lôi kéo Việt Nam tham gia NATO.
 • D. Giúp đỡ Việt Nam phát triển kinh tế, văn hóa, khoa học. 

Câu 6: Cuộc cách mạng nào được tiến hành sau khi giành độc lập đã giúp Ấn Độ tự túc được lương thực cho toàn bộ người dân?

 • A. Cách mạng xanh
 • B. Cách mạng chất xám
 • C. Cách mạng trắng
 • D. Cách mạng nhung

Câu 7: Nội dung nào dưới đây không thuộc cải cách dân chủ ở Cu Ba?

 • A. Quốc hữu hóa xí nghiệp của tư bản nước ngoải.
 • B. Xây dựng chính quyền cách mạng các cấp.
 • C. Thanh toán nạn mù chữ, phát triển giáo dục.
 • D. Thiết lập quan hệ ngoại giao với các nước trong khu vực.

Câu 8: Biểu hiện nào chứng tỏ Liên Xô đã trở thành cường quốc công nghiệp đứng thứ hai thế giới?

 • A. Sản xuất công nghiệp bình quân hằng năm tăng 9,6%
 • B. Sản lượng công nghiệp Liên Xô chiếm khoảng 20% sản lượng công nghiệp thế giới
 • C. Chế tạo thành công bom nguyên tử 
 • D. Phóng thành công vệ tinh nhân tạo vào vũ trụ

Câu 9: Điểm nổi bật trong đường lối đối ngoại của Inđônêxia và Miến Điện từ giữa những năm 50 của thế kỉ XX là

 • A. Ủng hộ Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa
 • B. Ủng hộ Mĩ trong cuộc chiến tranh Việt Nam
 • C. Hòa bình, trung lập
 • D. Đứng về phía Mĩ, tham gia vào khối SEATO

Câu 10: Phong trào giải phóng dân tộc ở Mĩ La-tinh sau Chiến tranh thế giới thứ hai được mệnh danh là gì?

 • A. "Đại lục mới trỗi dậy"
 • B. "Đại lục bùng cháy"
 • C. Đại lục có phong trào giải phóng dân tộc phát triển nhất
 • D. "Đại lục bùng cháy" và "Đại lục mới trỗi dậy"

Câu 11: Nội dung nào sau đây không phải là hậu quả của cuộc đảo chính ngày 19-8-1991?

 • A. Đảng Cộng sản Liên Xô bị đình chỉ hoạt động
 • B. Nhà nước Liên bang tê liệt
 • C. Các nước cộng hòa đòi ly khai
 • D. Goóc-ba-chốp từ chức tổng thống

Câu 12:  Sự phát triển nhanh chóng của cuộc cách mạng khoa học-kĩ thuật hiện đại dẫn đến một hiện tượng gì?.

 • A. Sự đầu tư và khoa học cho lãi cao.
 • B. Sự bùng nổ thông tin.
 • C. Nhiều người đầu tư vào việc phát minh sáng chế.
 • D. Chảy máu chất xám.

Câu 13: Nguyên nhân chủ yếu nào khiến Liên Xô phải tiến hành công cuộc khôi phục kinh tế, hàn gắn vết thương chiến tranh (1946- 1950)?

 • A. Các nước đế quốc tiến hành bao vây cấm vận Liên Xô
 • B. Liên Xô chịu tổn thất nặng nề từ cuộc chiến tranh thế giới thứ hai
 • C. Phong trào cách mạng thế giới phát triển cần có sự giúp đỡ của Liên Xô
 • D. Mĩ đang chuẩn bị phát động cuộc chiến tranh lạnh chống Liên Xô 

Câu 14: Từ những năm 90 của thế kỉ XX đến nay, ASEAN đã chuyển trọng tâm hoạt động sang lĩnh vực nào?.

 • A. Hợp tác trên lĩnh vực du lịch.
 • B. Hợp tác trên lĩnh vực kinh tế.
 • C. Hợp tác trên lĩnh vực quân sự.
 • D. Hợp tác trên lĩnh vực giáo dục.

Câu 15: Vì sao cuộc đấu tranh chống chế độ phân biệt chủng tộc ở Nam Phi cũng được xếp vào phong trào giải phóng dân tộc?  

 • A. Chế độ phân biệt chủng tộc là một hình thái của chủ nghĩa thực dân
 • B. Cuộc đấu tranh chống phân biệt chủng tộc là sự tiếp nối của phong trào giải phóng dân tộc
 • C. Nó là sự áp bức, kì thị của người da trắng với người da màu
 • D. Nó lật đổ quyền thống trị của thực dân da trắng ở Nam Phi 

Câu 16: Đâu không phải là điều kiện khách quan thuận lợi để phong trào giải phóng dân tộc bùng nổ và phát triển mạnh sau chiến tranh thế giới thứ hai?

 • A. Chủ nghĩa phát xít bị tiêu diệt, chủ nghĩa đế quốc suy yếu
 • B. Chiến lược toàn cầu của Mĩ 
 • C. Sự ra đời và phát triển của hệ thống xã hội chủ nghĩa
 • D. Sự phát triển của phong trào hòa bình, dân chủ ở các nước tư bản

Câu 17: Đặc điểm nào sau Chiến tranh thế giới lần thứ hai là biểu hiện tích cực nhất trong thế giới tư bản?

 • A. Sự hình thành chủ nghĩa tư bản lũng đoạn nhà nước.
 • B. Sự "nhất thể hóa quốc tế" trong nền Kinh tế.
 • C. Sự khai thác những thành tựu khoa học kĩ thuật để đẩy mạnh phát triển kinh tế.
 • D. Sự phát triển về văn hóa, giáo dục, văn học nghệ thuật.

Câu 18: “Chủ nghĩa xã hội mang màu sắc Trung Quốc” được hiểu là gì?  

 • A. Là một mô hình chủ nghĩa xã hội hoàn toàn mới, không dựa trên nguyên lý chung của chủ nghĩa Mác- Lênin
 • B. Là mô hình chủ nghĩa xã hội xây dựng theo đặc điểm của Trung Quốc
 • C. Là mô hình xây dựng trên cơ sở công xã nhân dân- đơn vị kinh tế- chính trị cơ bản
 • D. Là mô hình xây dựng trên những nguyên lý chung của chủ nghĩa Mác- Lê-nin và tình hình cụ thể Trung Quốc 

Câu 19: Chiến lược "kinh tế vĩ mô" (6/1996) ở Nam Phi ra đời với tên gọi là gì?

 • A. Giải quyết việc làm cho người lao động da đen.
 • B. Vì sự ổn định và phát triển của kinh tế đất nước.
 • C. Hội nhập, cùng phát triển.
 • D. Tăng trưởng, việc làm và phân phối lại.

Câu 20: Trong sự phát triển "thần kì của Nhật Bản" có nguyên nhân nào giống với nguyên nhân phát triển kinh tế của các nước tư bản khác?

 • A. Lợi dụng vốn nước ngoài, tập trung đầu tư vào các ngành kĩ thuật then chốt.
 • B.  Biết tận dụng và khai thác những thành tựu khoa học-kĩ thuật.
 • C. "Len lách" xâm nhập vào thị trường các nước, thực hiện cải cách dân chủ.
 • D. Phát huy truyền thống tự lực tự cường của nhân dân Nhật Bản.

Xem thêm các bài Trắc nghiệm lịch sử 9, hay khác:

Dưới đây là danh sách Trắc nghiệm lịch sử 9 chọn lọc, có đáp án, cực sát đề chính thức theo nội dung sách giáo khoa Lớp 9.

TRẮC NGHIỆM LỊCH SỬ 9

HỌC KỲ 

PHẦN MỘT: LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI TỪ NĂM 1945 ĐẾN NAY

PHẦN HAI: LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NĂM 1919 ĐẾN NAY

Xem Thêm

Lớp 9 | Để học tốt Lớp 9 | Giải bài tập Lớp 9

Giải bài tập SGK, SBT, VBT và Trắc nghiệm các môn học Lớp 9, dưới đây là mục lục các bài giải bài tập sách giáo khoa và Đề thi chi tiết với câu hỏi bài tập, đề kiểm tra 15 phút, 45 phút (1 tiết), đề thi học kì 1 và 2 (đề kiểm tra học kì 1 và 2) các môn trong chương trình Lớp 9 giúp bạn học tốt hơn.