Trắc nghiệm lịch sử 9 bài 10: Các nươc Tây Âu (P2)

Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm lịch sử 9 bài 10: Các nươc Tây Âu (P2). Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Đề thi trắc nghiệm có đáp án trực quan sau khi chọn kết quả: nếu sai thì kết quả chọn sẽ hiển thị màu đỏ kèm theo kết quả đúng màu xanh. Chúc bạn làm bài thi tốt..

Câu 1: Brexit là thuật ngữ dùng để chỉ sự kiện gì đã diễn ra trong Liên minh châu Âu (EU)?

 • A. Khủng hoảng nợ công ở Hi Lạp
 • B. Anh rời khỏi EU
 • C. Khủng hoảng nợ công ở châu Âu
 • D. Khủng hoảng người nhập cư ở châu Âu

Câu 2: Anh(chị) hiểu thế nào về khái niệm Tây Âu  

 • A. Các quốc gia này đều nằm ở phía Tây châu Âu
 • B. Các quốc gia này đều nằm ở phía Tây bán cầu
 • C. Dùng để chỉ về sự khác biệt kinh tế- chính trị với Đông Âu
 • D. Dùng để chỉ các quốc gia thân Mĩ

Câu 3: Đâu không phải là nhân tố thúc đẩy sự liên kết giữa các nước Tây Âu sau chiến tranh thế giới thứ hai?  

 • A. Sự tương đồng về kinh tế- văn hóa
 • B. Tác động của cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật
 • C. Nhu cầu thoát khỏi sự lệ thuộc của Mĩ
 • D. Giải quyết bất đồng giữa khối tư bản chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa

Câu 4: Ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối nội của các nước Tây Âu sau Chiến tranh thế giới thứ hai là?  

 • A. Củng cố, phát triển mối quan hệ hợp tác khu vực.
 • B. Đấu tranh chống lại sự thao túng, ảnh hưởng của Mĩ ở châu Âu.
 • C. Chạy đua vũ trang, tham gia cuộc Chiến tranh lạnh chống Liên Xô và các nước Xã hội chủ nghĩa.
 • D. Củng cố chính quyền của giai cấp tư sản, ổn định tình hình kinh tế, chính trị, xã hội

Câu 5: Thành công của Tây Âu trong quá trình khôi phục kinh tế - xã hội sau chiến tranh có ý nghĩa lịch sử như thế nào?  

 • A. Xóa bỏ được tình trạng nhập siêu.
 • B. Khai thác được nguồn nguyên vật liệu, nhân công rẻ của các nước thế giới thứ ba.
 • C. Cơ bản ổn định và phục hồi về mọi mặt, trở thành đối trọng với khối xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu.
 • D. Tây Âu trở thành một trong ba trung tâm kinh tế thế giới.

Câu 6: Quốc gia nào là tâm điểm đối đầu giữa hai cực Xô - Mĩ ở châu Âu?  

 • A. Hy Lạp
 • B. Đức
 • C. Thổ Nhĩ Kì
 • D. Áo

Câu 7: Hiệp ước nào đã đánh dấu bước chuyển từ Cộng đồng châu Âu (EC) sang Liên minh châu Âu (EU)?  

 • A. Hiệp ước Rôma
 • B. Hiệp ước Maxtrích
 • C. Định ước Henxinki
 • D. Hiệp ước Lisbon

Câu 8: Năm 1990, ở nước Đức đã diễn ra sự kiện lịch sử gì?  

 • A. Bức tường Béc-lin sụp đổ
 • B. Nước Đức tái thống nhất
 • C. Hai nước Đức thiết lập quan hệ ngoại giao với nhau
 • D. Hai nước Đức bình thường hóa quan hệ ngoại giao với nhau

Câu 9: Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, các nước Tây Âu có thái độ như thế nào đối với vấn đề độc lập dân tộc ở các thuộc địa cũ?  

 • A. Đa số ủng hộ việc công nhận nền độc lập của các nước thuộc địa.
 • B. Tìm cách thiết lập chế độ thuộc địa kiểu mới đối với các nước thế giới thứ 3.
 • C. Tìm cách thiết lập trở lại chủ quyền trên các thuộc địa của mình trước đây.
 • D. Ủng hộ việc công nhận quyền tự trị của các thuộc địa.

Câu 10: Sau chiến tranh thế giới thứ hai (1939-1945) nền kinh tế Tây Âu có đặc điểm gì nổi bật?  

 • A. hoàn toàn kiệt quệ
 • B. phát triển mạnh mẽ
 • C. phát triển không ổn định
 • D. phát triển chậm

Câu 11: Vị trí của Tây Âu từ đầu thập niên 70 của thế kỉ XX trở đi là 

 • A. một trong ba trung tâm lớn của thế giới. 
 • B. trung tâm tài chính kinh tế lớn nhất thế giới. 
 • C. trung tâm tài chính kinh tế duy nhất thế giới. 
 • D. một trong những trung tâm kinh tế - tài chính của thế giới. 

Câu 12: Nguyên nhân khách quan giúp kinh tế các nước Tây Âu phục hồi sau Chiến tranh thế giới thứ hai là

 • A. tinh thần lao động tự lực của nhân dân các nước Tây Âu.
 • B. sự giúp đỡ của Liên Xô.
 • C. được đền bù chiến phí từ các nước bại trận.
 • D. sự viện trợ của Mĩ trong kế hoạch Mác-san.

Câu 13: Chính sách ưu tiên hàng đầu của các nước Tây Âu về chính trị sau Chiến tranh thế giới thứ hai là gì?

 • A. Tăng cường bóc lột bằng các hình thức thuế.
 • B. Củng cố chính quyền của giai cấp tư sản, liên minh chặt chẽ với Mĩ.
 • C. Tiến hành tổng tuyển cử tự do.
 • D. Đàn áp phong trào đấu tranh của nhân dân.

Câu 14: Từ năm 1945 đến năm 1950, tình hình kinh tế, chính trị các nước Tây Âu có gì nổi bật?

 • A. Nền kinh tế bị tàn phá nặng nề do ảnh hưởng của cuộc chiến tranh thế giới.
 • B. Giai cấp tư sản tiến hành các hoạt động đàn áp nhân dân lao động.
 • C. Nền kinh tế phát triển mạnh vượt mức so với trước chiến tranh.
 • D. Giai cấp tư sản tiến hành củng cố chính quyền và khôi phục kinh tế, hàn gắn vết thương chiến tranh.

Câu 15: Khối quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO) do Mĩ thành lập năm 1949 nhằm mục đích gì?

 • A. Chống lại Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu.
 • B. Chống lại phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới.
 • C. Chống lại các nước xã hội chủ nghĩa và phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới.
 • D. Chống lại Liên Xô, Trung Quốc, Việt Nam.

Câu 14: Khi nhận được sự viện trợ của Mĩ từ "Kế hoạch phục hưng châu Âu", mối quan hệ giữa các nước Tây Âu và Mĩ như thế nào?

 • A. Các nước Tây Âu ngày càng phụ thuộc vào Mĩ.
 • B. Mĩ và Tây Âu đối địch với nhau.
 • C. Mĩ phụ thuộc vào các nước Tây Âu.
 • D. Các nước Tây Âu bình đẳng với Mĩ.

Câu 15: Nội dung nào không phải chính sách đối nội của các nước tư bản Tây Âu sau Chiến tranh thế giới thứ hai?

 • A. Ngăn cản phong trào công nhân và phong trào dân chủ.
 • B. Xóa bỏ các cải cách tiến bộ.
 • C. Thực hiện quyền tự do dân chủ.
 • D. Thu hẹp các quyền tự do dân chủ.

Câu 16: Biểu hiện nào sau đây chứng tỏ các nước Tây Âu liên minh chặt chẽ với Mĩ về mặt quân sự?

 • A. Thành lập nhà nước Cộng hòa Liên bang Đức.
 • B. Chống Liên Xô.
 • C. Tham gia khối quân sự NATO.
 • D. Trở lại xâm lược các nước thuộc địa cũ.

Câu 17: Nguyên nhân chủ yếu khiến các nước Tây Âu liên kết kinh tế với nhau nhằm

 • A. cạnh tranh với các nước ngoài khu vực.
 • B. khẳng định sức mạnh và tiềm lực kinh tế.
 • C. thoát khỏi sự lệ thuộc vào Mĩ.
 • D. thành lập Nhà nước chung châu Âu.

Câu 18: Việc Mĩ thực hiện kế hoạch Mác-san đã tác động như thế nào đến tình hình châu Âu?

 • A. Giúp Tây Âu trở thành trung tâm kinh tế, tài chính thế giới.
 • B. Giúp phục hồi kinh tế Tây Âu.
 • C. Tây Âu liên minh chặt chẽ với Mĩ.
 • D. Tạo nên sự đối lập về kinh tế, chính trị giữa Tây Âu và Đông Âu.

Câu 19: Năm 1999, đồng tiền chung châu Âu (EURO) được phát hành có ý nghĩa gì?

 • A. Tạo thuận lợi trao đổi, buôn bán.
 • B. Thống nhất sự kiểm soát tài chính.
 • C. Thống nhất đo lường để dễ dàng trao đổi.
 • D. Thống nhất tiền tệ, thúc đẩy nền kinh tế.

Câu 20: Các nước Tây Âu liên kết lại với nhau dựa trên cơ sở nào?

 • A. Tương đồng nền văn hóa, trình độ phát triển, khoa học - kĩ thuật.
 • B. Tương đồng ngôn ngữ, đều nằm ở phía Tây châu Âu, cùng thể chế chính trị.
 • C. Chung ngôn ngữ, đều nằm ở phía Tây châu Âu, cùng thể chế chính trị.
 • D. Chung nền văn hóa, trình độ phát triển, khoa học - kĩ thuật.

Câu 21: Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, nước nào ở châu Âu bị chia cắt thành hai quốc gia với hai chế độ chính trị khác nhau?

 • A. Pháp.
 • B. Ý.
 • C. Đức.
 • D. Anh.

Câu 22: Để nhận được viện trợ của Mĩ sau Chiến tranh thế giới thứ hai, các nước Tây Âu phải tuân theo những điều kiện nào do Mĩ đặt ra?

 • A. Đảm bảo các quyền tự do cho người lao động.
 • B. Tiến hành quốc hữu hóa các xí nghiệp tư bản, hạ thuế quan đối với hàng hóa của Mĩ.
 • C. Không được tiến hành quốc hữu hóa các xí nghiệp, hạ thuế quan đối với hàng hóa Mĩ, gạt bỏ những người cộng sản ra khỏi chính phủ.
 • D. Để hàng hóa Mĩ ngập tràn Tây Âu.

Câu 23: Yếu tố bên ngoài nào giúp nền kinh tế các nước Tây Âu phục hồi và phát triển sau Chiến tranh thế giới thứ hai?

 • A. Sự hợp tác có hiệu quả của các nước Tây Âu trong Liên minh châu Âu (EU).
 • B. Sự hợp tác có hiệu quả với các nước trên thế giới.
 • C. Sự đầu tư vốn của Mĩ, Nhật Bản.
 • D. Nguồn viện trợ của Mĩ thông qua kế hoạch Mác-san.

Câu 24: Đồng tiền chung châu Âu được gọi là gì?

 • A. Ơrô.
 • B. Đô la.
 • C. Mac.
 • D. Frăng.

Câu 25: "Cộng đồng than - thép châu Âu" thành lập vào năm nào?

 • A. 1951.
 • B. 1946.
 • C. 1965.
 • D. 1957.

Xem thêm các bài Trắc nghiệm lịch sử 9, hay khác:

Dưới đây là danh sách Trắc nghiệm lịch sử 9 chọn lọc, có đáp án, cực sát đề chính thức theo nội dung sách giáo khoa Lớp 9.

TRẮC NGHIỆM LỊCH SỬ 9

HỌC KỲ 

PHẦN MỘT: LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI TỪ NĂM 1945 ĐẾN NAY

PHẦN HAI: LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NĂM 1919 ĐẾN NAY

Xem Thêm

Lớp 9 | Để học tốt Lớp 9 | Giải bài tập Lớp 9

Giải bài tập SGK, SBT, VBT và Trắc nghiệm các môn học Lớp 9, dưới đây là mục lục các bài giải bài tập sách giáo khoa và Đề thi chi tiết với câu hỏi bài tập, đề kiểm tra 15 phút, 45 phút (1 tiết), đề thi học kì 1 và 2 (đề kiểm tra học kì 1 và 2) các môn trong chương trình Lớp 9 giúp bạn học tốt hơn.