Giải bài 4: Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ nghịch sgk Toán 7 tập 1 Trang 59 62

Người đăng: Nguyễn Thị Hằng Nga - Ngày: 18/10/2017

Bài học này trình bày về các bài toán liên quan đến đại lượng tỉ lệ nghịch. Dựa vào cấu trúc SGK toán lớp 7 tập 1, conkec sẽ tóm tắt lại hệ thống lý thuyết và hướng dẫn giải các bài tập 1 cách chi tiết, dễ hiểu. Hi vọng rằng, đây sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em học tập tốt hơn.

Giải bài 4: Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ nghịch - sgk Toán 7 tập 1 Trang 59 - 62
Nội dung bài viết gồm 2 phần:
  • Ôn tập lý thuyết
  • Hướng dẫn giải bài tập sgk

A. Tóm tắt lý thuyết

1. Bài toán 1

Giải bài toán khi biết rằng hai đại lượng tỉ lệ nghịch với nhau và biết giá trị hệ số tỉ lệ.

2. Bài toán 2

Giải bài toán khi biết rằng hai đại lượng tỉ lệ nghịch với nhau và biết tích hai giá trị tương ứng của chúng.

Các mối liên hệ giữa các đại lượng tỉ lệ

  • x và y tỉ lệ nghịch với nhau, y và z tỉ lệ nghịch với nhau$\Rightarrow $ x và z tỉ lệ thuận với nhau.
  • x và y tỉ lệ nghịch với nhau, y và z tỉ lệ thuận với nhau$\Rightarrow $ x và z tỉ lệ nghịch với nhau.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 16: trang 60 sgk toán lớp 7 tập 1

Hai đại lượng x và y có tỉ lệ nghịch với nhau hay không, nếu:

a.

x 1 2 4 5 8
y 120 60 30 24 15

b. 

x 2 3 4 5 6
y 30 20 15 12,5 10

Câu 17: trang 61 sgk toán lớp 7 tập 1

Cho biết hai đại lượng x và y tỉ lệ nghịch với nhau. Điền số thích hợp vào ô trống trong bảng sau:

x 1       -8 10
y   8 -4 $2\frac{2}{3}$   1,6

Câu 18: trang 61 sgk toán lớp 7 tập 1

Cho biết 3 người làm cỏ một cánh đồng hết 6 giờ. Hỏi 12 người (với cùng năng suất như thế) làm cỏ cánh đồng đó hết bao nhiêu thời gian?

Câu 19: trang 61 sgk toán lớp 7 tập 1

Với cùng số tiền để mua 51 mét vải loại I, có thể mua được bao nhiêu mét vải loại II, biết rằng giá tiền 1 mét vải loại II chỉ bằng 85% giá tiền 1 mét vải loại I?

Câu 20: trang 61 sgk toán lớp 7 tập 1

Đố vui: Trong một cuộc thi chạy tiếp sức 4 x 100m, đội thi gồm voi, sư tử, chó săn và ngựa với vận tốc theo thứ tự tỉ lệ với 1; 1,5; 1,6; 2.

Hỏi đội đó có phá được "kỉ lục thế giới" là 39 giây không, biết rằng voi chạy 12 giây?

Câu 21: trang 61 sgk toán lớp 7 tập 1

Ba đội máy san đất làm ba khối lượng công việc như nhau. Đội thứ nhất hoàn thành công việc trong 4 ngày, đội thứ hai trong 6 ngày và đội thứ ba trong 8 ngày. Hỏi mỗi đội có bao nhiêu máy (có cùng năng suất), biết rằng đội thứ nhất có nhiều hơn đội thứ hai 2 máy?

Câu 22: trang 62 sgk toán lớp 7 tập 1

Một bánh răng cưa có 20 răng quay một phút được 60 vòng. Nó khớp với một bánh răng cưa khác có x răng. Giả sử bánh răng cưa thứ hai quay một phút được y vòng. Hãy biểu diễn y qua x.

Câu 23: trang 62 sgk toán lớp 7 tập 1

Hai bánh xe nối với nhau bởi một dây tời. Bánh xe lớp có bán kính 25cm, bánh xe nhỏ có bán kính 10cm. Một phút bánh xe lớn quay được 60 vòng. Hỏi một phút bánh xe nhỏ quay được bao nhiêu vòng?


Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận