Trắc nghiệm công dân 9 bài 7: Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc (P2)

Câu hỏi và bài Trắc nghiệm GDCD 9 bài 7: Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc (P2). Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Đề thi trắc nghiệm có đáp án trực quan sau khi chọn kết quả: nếu sai thì kết quả chọn sẽ hiển thị màu đỏ kèm theo kết quả đúng màu xanh. Chúc bạn làm bài thi tốt..

Câu 1: Để góp phần kế thừa và phát huy những truyền thống tốt đẹp của dân tộc, chúng ta cần phải có những thái độ, hành vi nào sau đây?

1. Tích cực tìm hiểu và tự hào về lịch sử, truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

2. Không được thay đổi các quan niệm, thói quen, phong tục trước đây.

3. Ứng xử phù hợp với các giá trị văn hóa, các chuẩn mực đạo đức của dân tộc.

4. Trân trọng, giữ gìn và phát triển các loại hình nghệ thuật truyền thống.

5. Trân trọng, tự hào về các anh hùng dân tộc, các danh nhân văn hóa của đất nước.

6. Giữ gìn và phát triển các lễ hội, trang phục, món ăn,......truyền thống.

7. Giữ gìn và phát triển tốt các nghề và làng nghề truyền thống.

8. Bảo vệ, giữ gìn các di tích lịch sử văn hóa của dân tộc và địa phương.

 • A. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8.
 • B. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
 • C. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8.
 • D. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

Câu 2: Mặc dù học tập ở Ô-xtray-li-a, nhưng anh H thường xuyên quan tâm đến tình hình đất nước và tích cực tham gia các hoạt động vì quê hương đất nước của lưu học sinh Việt Nam. Những hành vi, việc làm của anh H nói lên biểu hiện nào dưới đây của người Việt Nam?

 • A. Truyền thống vì cộng đồng.
 • B. Lòng yêu nước.
 • C. Truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”.
 • D. Lòng tự tôn dân tộc

Câu 3: Những truyền thống tốt đẹp của dân tộc là những

 • A. Thứ quý hiếm.
 • B. Tài sản vô giá.
 • C. Thói quen xưa cũ.
 • D. Cổ vật có giá trị.

Câu 4: Những truyền thống tốt đẹp của dân tộc cần phải được 

 • A. Cải tạo, thay thế và biến đổi.
 • B. Đưa vào viện bảo tàng.
 • C. Bảo tồn nguyên vẹn.
 • D. Kế thừa, nâng niu và phát triển.

Câu 5: Những giá trị tinh thần hình thành trong quá trình lịch sử lâu dài của dân tộc, được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác được gọi là gì?

 • A. Thành tựu văn hóa.
 • B. Bản sắc văn hóa.
 • C. Di sản văn hóa dân tộc.
 • D. Truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

Câu 6: Dân tộc Việt Nam có những truyền thống tốt đẹp nào sau đây?

1. Yêu nước.

2. Cần cù lao động.

3. Khoan dung.

4. Hiếu học.

5. Đề cao cá nhân.

6. Tôn sư trọng đạo.

7. Nhân nghĩa.

8. Bất khuất chống giặc ngoại xâm.

9. Đoàn kết.

 • A. 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 9.
 • B. 1,2, 3, 4, 5, 6, 8, 9.
 • C. 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
 • D. 1,2, 3, 4, 6, 7, 8, 9

Câu 7: Đâu là truyền thống nghệ thuật của dân tộc?

 • A. Làn điệu dân ca.
 • B. Tranh dân gian.
 • C. Múa rối nước.
 • D. Cả 3 đáp án trên.

Câu 8: Tục thờ cúng ông bà tổ tiên của người Việt Nam là

 • A. Tín ngưỡng, lạc hậu, thiếu tính nhân văn.
 • B. Thói quen khó bỏ của người Việt Nam.
 • C. Hủ tục mê tín dị đoan.
 • D. Nét đẹp trong truyền thống văn hoá của người Việt.

Câu 9: Những loại hình nghệ thuật truyền thống là 

 • A. Tuồng, chèo, ca trù, đờn ca tài tử, hát xoan, ca Huế, múa rối nước, hát đối, hò ví dặm, cồng chiêng Tây Nguyên, nhã nhạc cung đình Huế, dân ca quan họ....
 • B. Áo bà ba, áo tứ thân, áo dài, khăn xếp, khăn mỏ quạ, yếm, nón lá,...
 • C. Yêu nước, hiếu học, đoàn kết, bất khuất chuống giặc ngoại xâm, nhân nghĩa, khoan dung, uống nước nhớ nguồn,..
 • D. Gióng, Giỗ tổ Hùng Vương, Lồng tổng, Óc Om Bóc, Chùa Hương, Yên Tử, Ka-tê, chùa Bái Đính, khao lề thế lính, Điện Hòn Chén, đua voi, núi Bà, Bà Chúa Xữ, Nghinh ông...

Câu 10: Truyền thống tốt đẹp của dân tộc mang ý nghĩa nào sau đây?

 • A. Góp phần tích cực vào quá trình phát triển của dân tộc và mỗi cá nhân.
 • B. Nâng cao vị thế của đất nước trên trường quốc tế.
 • C. Làm cản trở quá trình phát triển của dân tộc và mỗi cá nhân.
 • D. Làm giảm vị thế của dân tộc trên trường quốc tế.

Câu 11: Những truyền thống tốt đẹp của dân tộc mang lại cho chúng ta một đời sống ............................., khơi dậy trong mỗi chúng ta những tình cảm, khát vọng và động lực mạnh mẽ để vươn lên trong cuộc sống.

 • A. Tinh thần phong phú
 • B. Vật chất đầy đủ

Câu 12: Trong các câu tục ngữ sau, câu nào nói về truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

 • A. Uống nước nhớ nguồn.
 • B. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây.
 • C. Chim có tổ, người có tông.
 • D. Cả ba đáp án trên

Câu 13: Việc bảo vệ, kế thừa và phát huy những truyền thống tốt đẹp của dân tộc sẽ góp phần giữ gìn

 • A. Những thói quen xưa cũ.
 • B. Sự lạc hậu so với thế giới.
 • C. Nguyên vẹn lối sống của ông cha.
 • D. Bản sắc dân tộc Việt Nam.

Câu 14: Để góp phần kế thừa và phát huy hơn nữa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, học sinh cần phải rèn luyện theo những nội dung nào sau đây?

1. Chăm chỉ, chuyên cần và sáng tạo trong học tập, lao động.

2. Biết tự chủ và giữ chữ tín.

3. Hiếu thảo với ông bà, cha mẹ.

4. Tích cực tham gia các hoạt động chính trị - xã hội.

5. Biết sống nhân ái, khoan dung và luôn tôn trọng lẽ phải.

6. Biết thật nhiều thứ tiếng nước ngoài.

7. Biết đoàn kết và giúp đỡ bạn bè.

8. Kính trọng người trên, biết ơn những người đã giúp đỡ mình.

 • A. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8.
 • B. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
 • C. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8.
 • D. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8.

Câu 15: Tiết ngoại khóa hôm nay của trường trung học cơ sở H là học sinh lớp 8 sẽ được nghe và tìm hiểu về thể loại tuồng truyền thống, nhiều bạn học sinh lớp 8A đã bỏ giờ để đi nghe nhạc Hàn, nhạc Anh. Việc làm của các bạn học sinh lớp 8A là thể hiện:

 • A. Thể hiện sự tôn trọng và học hỏi dân tộc khác
 • B. Thể hiện lòng tự hào dân tộc chính đáng.
 • C. Chưa thể hiện lòng tự hào dân tộc.
 • D. Quan tâm đến văn hóa dân tộc.

Câu 16: Truyền thống tốt đẹp của dân tộc là những … hình thành trong quá trình lịch sử lâu dài, được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.

 • A. phong tụ tập quán.
 • B. giá trị tinh thần và vật chất.
 • C. giá trị tinh thần.
 • D. làn điệu dân ca, nghệ thuật

Câu 17: Vào ngày 27/7 – Ngày Thương binh – Liệt sỹ các cơ quan chính quyền, tổ chức tình nguyện thường đến thăm hỏi gia đình thương binh liệt sỹ, bà mẹ việt nam anh hùng. Điều đó thể hiện?

 • A. Truyền thống tôn sư trọng đạo.
 • B. Truyền thống nhân ái.
 • C. Truyền thống đoàn kết của dân tộc.
 • D. Truyền thống đền ơn đáp nghĩa.

Câu 18: Nhận xét nào dưới đây không đúng khi nói về những truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam?

 • A. Truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam được hình thành trong lịch sử lâu dài của dân tộc.
 • B. Truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam là truyền thống tốt đẹp đáng tự hào.
 • C. Truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam là những giá trị vô cùng quý giá.
 • D. Truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam là những giá trị bình thường.

Xem thêm các bài Trắc nghiệm GDCD 9, hay khác:

Dưới đây là danh sách Trắc nghiệm GDCD 9 chọn lọc, có đáp án, cực sát đề chính thức theo nội dung sách giáo khoa Lớp 9.

TRẮC NGHIỆM GDCD 9

TRẮC NGHIỆM HỌC KỲ

TRẮC NGHIỆM THEO BÀI

Xem Thêm

Lớp 9 | Để học tốt Lớp 9 | Giải bài tập Lớp 9

Giải bài tập SGK, SBT, VBT và Trắc nghiệm các môn học Lớp 9, dưới đây là mục lục các bài giải bài tập sách giáo khoa và Đề thi chi tiết với câu hỏi bài tập, đề kiểm tra 15 phút, 45 phút (1 tiết), đề thi học kì 1 và 2 (đề kiểm tra học kì 1 và 2) các môn trong chương trình Lớp 9 giúp bạn học tốt hơn.