Trắc nghiệm công dân 9 bài 10: Lý tưởng sống của thanh niên (P2)

Câu hỏi và bài Trắc nghiệm GDCD 9 bài 10: Lý tưởng sống của thanh niên (P2). Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Đề thi trắc nghiệm có đáp án trực quan sau khi chọn kết quả: nếu sai thì kết quả chọn sẽ hiển thị màu đỏ kèm theo kết quả đúng màu xanh. Chúc bạn làm bài thi tốt..

Câu 1: Cái đích của cuộc sống mà mỗi người khát khao muốn đạt được được gọi là gì?

 • A. Mong muốn.
 • B. Mục tiêu.
 • C. Lý tưởng sống.
 • D. Mục đích.

Câu 2: Người có lí tưởng cao đẹp là người như thế nào?

 • A. Suy nghĩ và hành động không mệt mỏi.
 • B. Vươn tới hoàn thiện bản thân.
 • C. Mong muốn cống hiến trí tuệ và sức lực cho đất nước.
 • D. Cả A,B,C.

Câu 3: Thanh niên có lí tưởng sống được biểu hiện như thế nào?

 • A. Dám nghĩ dám làm.
 • B. Tham gia mọi hoạt động tình nguyện.
 • C. Hoạt động mọi phong trào sôi nổi.
 • D. Cả A,B,C

Câu 4: Biểu hiện lý tưởng sống cao đẹp của thanh niên ngày nay:

 • A. luôn giúp đỡ người gặp khó khăn.
 • B. tham gia công tác vì cộng đồng.
 • C. luôn cố gắng hoàn thành mọi công việc được giao.
 • D. cả 3 đáp án trên

Câu 5: Vào các dịp hè, các bạn thanh niên thường đăng kí tham gia tình nguyện tại các vùng khó khăn để giúp đỡ các em nhỏ và bà con nhân dân tại đó. Việc làm đó thể hiện?

 • A. Lý tưởng sống của thanh niên.
 • B. Nhiệm vụ của thanh niên.
 • C. Trách nhiệm của thanh niên.
 • D. Mục đích của thanh niên.

Câu 6: Cơ quan, tổ chức quản lý các hoạt động của thanh niên trong cả nước được gọi là gì?

 • A. Đoàn xã.
 • B. Đoàn phường.
 • C. Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
 • D. Tỉnh đoàn Thanh niên.

Câu 7: Tổ chức Đoàn hoạt động trong nhà trường được gọi là gì?

 • A. Đoàn lớp.
 • B. Đoàn khóa.
 • C. Đoàn khối.
 • D. Đoàn trường.

Câu 8: Những việc cho là biểu hiện lí tưởng sống cao đẹp, đúng đắn của thanh niên ?

 • A. Vượt khó trong học tập.
 • B. Luôn khắc phục mọi khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.
 • C. Bị cám dỗ bởi các chất kích thích nguy hiểm.
 • D. Cả A, B.

Câu 9: Những hành vi dưới đây, hành vi nào đi trái lại với lí tưởng sống của thanh niên ?

 • A. Ỷ lại mọi công việc được giao.
 • B. Vượt khó trong học tâp, không ngừng học hỏi.
 • C. Biết vận dụng những điều đã làm đi vào thực tiễn.
 • D. Lên kế hoạch phấn đấu, rèn luện bản thân.

Câu 10: Tổ chức Đoàn hoạt động trong nhà trường được gọi là?

 • A. Đoàn trường.
 • B. Đoàn khóa.
 • C. Đoàn khối.
 • D. Đoàn lớp.

Câu 11: Lý tưởng sống của thanh niên hiện nay là gì ?

 • A. Dám nghĩ dám làm.
 • B. Tham gia mọi hoạt động tình nguyện.
 • C. Hoạt động mọi phong trào sôi nổi.
 • D. Cả A,B,C.

Câu 12: Cái đích của cuộc sống mà mỗi người khát khao muốn đạt được được gọi là?

 • A. Lý tưởng sống.
 • B. Mục đích.
 • C. Mục tiêu.
 • D. Mong muốn.

Câu 13: Cơ quan, tổ chức quản lý các hoạt động của thanh niên trong cả nước được gọi là?

 • A. Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
 • B. Tỉnh đoàn Thanh niên.
 • C. Đoàn xã.
 • D. Đoàn phường.

Câu 14: Các hoạt động thể hiện lí tưởng sống của thanh niên ?

 • A. Giúp đỡ gia đình thương binh liệt sĩ.
 • B. Tham gia vệ sinh môi trường.
 • C. Làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh.
 • D. Cả A,B,C.

Câu 15: Nhiệm vụ trước mắt của thanh niên là?

 • A. Xây dựng nhà nước XHCN.
 • B. Xây dựng tiềm lực về con người cho nhà nước XHCN.
 • C. Xây dựng cơ sở vật chất cho nhà nước XHCN.
 • D. Thực hiện thắng lợi CNH-HĐH đất nước.

Câu 16: Hãy nêu những biểu hiện của người thanh niên sống có lí tưởng ?

 • A. Có tinh thần học tập, không ngại khó ngại khổ.
 • B. Luôn tìm tòi, sáng tạo, phát triển bản thân, đem tri thức vào thực tiễn;
 • C. Phấn đấu làm giàu chính đáng cho mình, gia đình và xã hội;
 • D. Cả A, B, C đều đúng

Câu 17: Vì sao thanh niên cần sống có lý tưởng

 • A.Thanh niên là chủ nhân trẻ tuổi của đất nước, là lực lượng chủ chốt trong việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
 • B.Lứa tuổi thanh niên là lứa tuổi ước mơ đẹp.
 • C.Người có lí tưởng sống cao đẹp sẽ được mọi người quí trọng.
 • D.A, B, C

Câu 18: "Hãy nhớ lấy lời tôi! Đả đảo Đế quốc Mĩ! Hồ Chí Minh muôn năm! Việt Nam muôn năm!" là câu nói của ai

 • A.Tô Vĩnh Diện
 • B.Nguyễn Văn Trỗi
 • C.Phan Đình Giót
 • D.Cù Chính Lan

Xem thêm các bài Trắc nghiệm GDCD 9, hay khác:

Dưới đây là danh sách Trắc nghiệm GDCD 9 chọn lọc, có đáp án, cực sát đề chính thức theo nội dung sách giáo khoa Lớp 9.

TRẮC NGHIỆM GDCD 9

TRẮC NGHIỆM HỌC KỲ

TRẮC NGHIỆM THEO BÀI

Xem Thêm

Lớp 9 | Để học tốt Lớp 9 | Giải bài tập Lớp 9

Giải bài tập SGK, SBT, VBT và Trắc nghiệm các môn học Lớp 9, dưới đây là mục lục các bài giải bài tập sách giáo khoa và Đề thi chi tiết với câu hỏi bài tập, đề kiểm tra 15 phút, 45 phút (1 tiết), đề thi học kì 1 và 2 (đề kiểm tra học kì 1 và 2) các môn trong chương trình Lớp 9 giúp bạn học tốt hơn.