Trắc nghiệm công dân 9 bài 4: Bảo vệ hòa bình (P2)

Câu hỏi và bài Trắc nghiệm GDCD 9 bài 4: Bảo vệ hòa bình (P2). Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Đề thi trắc nghiệm có đáp án trực quan sau khi chọn kết quả: nếu sai thì kết quả chọn sẽ hiển thị màu đỏ kèm theo kết quả đúng màu xanh. Chúc bạn làm bài thi tốt..

Câu 1: Những hoạt động nào sau đây đang góp phần bảo vệ hòa bình ở Việt Nam và trên thế giới?

1. Liên hợp quốc đưa lực lượng gìn giữ hòa bình đến các điểm nóng trên thế giới.

2. Tố cáo, lên án và xét xử tội phạm gây ra tội ác chiến tranh chống lại loài người.

3. Hợp tác chống khủng bố.

4. Sản xuất các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt.

5. Tăng cường hợp tác kinh tế, giáo dục, văn hóa, khoa học giữa các quốc gia.

6. Đàm phán, thương lượng để giải quyết các tranh chấp về biên giới, lãnh thổ.

7. Kí kết các hiệp định phân định  biên giới với các nước láng giềng.

8. Tham gia hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân.

 • A. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8.
 • B. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
 • C. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8.
 • D. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8.

Câu 2: Con vật nào sau đây là biểu tượng của hòa bình?

 • A. Đại bàng.
 • B. Bồ nông.
 • C. Hải âu.
 • D. Bồ câu.

Câu 3: Để bảo vệ hòa bình trước tiên phải 

 • A. hiểu biết lẫn nhau.
 • B. củng cố quốc phòng.
 • C. ngăn chăn, đẩy lùi chiến tranh.
 • D. tôn trọng các dân tộc khác.

Câu 4: Biểu hiện không hòa bình trong cuộc sống hằng ngày là ?

 • A. Dùng vũ lực để giải quyết mâu thuẫn.
 • B. Cãi nhau với hàng xóm.
 • C. Phân biệt đối xử với các dân tộc ít người.
 • D. Cả A,B, C

Câu 5: Những hoạt động gìn giữ cho cuộc sống xã hội bình yên, dùng thương lượng, đàm phán để giải quyết mọi mâu thuẫn, xung đột giữa các quốc gia, dân tộc, tôn giáo được gọi là hoạt động

 • A. bảo vệ đất nước.
 • B. bảo vệ hòa bình.
 • C. chính trị - xã hội.
 • D. ngoại giao.

Câu 6: Chiến tranh và xung đột vũ trang sẽ dẫn đến những hậu quả nào sau đây?

1. Hủy diệt giống nòi, gây chết chóc, tang thương.

2. Gây ra thù hận giữa các quốc gia, dân tộc, tôn giáo.

3. Gây ra sự ô nhiễm về môi trường.

4. Tàn phá các di sản văn hóa của dân tộc và nhân loại.

5. Gia  đình li tán.

6. Chiếm được nhiều đất đai và của cải.

7. Tàn phá kinh tế nặng nề.

8. Gây ra đói nghèo, bệnh tật, thất học.

 • A. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
 • B. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
 • C. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8.
 • D. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8.

Câu 7: Đối lập với tình trạng hòa bình là tình trạng .............................

 • A. Chiến tranh
 • B. Bất ổn
 • C. Mâu thuẫn

Câu 8: Quan hệ giữa “diễn biến hoà bình” và bạo loạn lật đổ như thế nào?

 • A. “Diễn biến hoà bình” là quá trình tạo nên những điều kiện, thời cơ bạo loạn lật đổ.
 • B. “Diễn biến hoà bình” là nguyên nhân của bạo loạn lật đổ.
 • C. “Diễn biến hoà bình” tạo thời cơ cho bạo loạn lật đổ trong đánh ra, ngoài đánh vào.
 • D. Bạo loạn lật đổ là một thủ đoạn trong chiến lược “DBHB”

Câu 9: Tình trạng không có chiến tranh hay xung đột vũ trang được gọi là ....................

 • A. Ổn định
 • B. Hòa Hoãn
 • C. Hòa bình

Câu 10: Thành phố nào ở Việt Nam được công nhận là thành phố vì hòa bình?

 • A. Hà Nội.
 • B. Huế.
 • C. Đà Nẵng.
 • D. Thành phố Hồ Chí Minh.

Câu 11: Hòa bình là khát vọng của 

 • A. Toàn nhân loại.
 • B. Người dân.
 • C. Trẻ em.
 • D. Những người lãnh đạo đất nước.

Câu 12: Ngăn chặn chiến tranh, bảo vệ hòa bình là trách nhiệm của ...............................

 • A. Thế hệ trẻ
 • B. Toàn nhân loại
 • C. Quân đội và công an

Câu 13: Diễn biến hòa bình là chiến lược cơ bản nhằm:

 • A. Lật đổ chế độ chính trị của các nước tiến bộ, trước hết là các nước XHCN.
 • B. Lật đổ chế độ kinh tế - xã hội của các nước tiến bộ, trước hết là các nước XHCN.
 • C. Lật đổ chế độ chính trị cộng sản của các nước tiến bộ, trước hết là các nước XHCN.
 • D. Lật đổ Đảng lãnh đạo các nước tiến bộ, trước hết là các nước XHCN.

Câu 14: Em ủng hộ những hoạt động nào sau đây do nhà trường và địa phương tổ chức?

1. Giao lưu với các bạn thanh niên và thiếu nhi quốc tế.

2. Khoanh tay đứng nhìn Tổ quốc bị xâm lăng.

3. Viết thư và gửi quà ủng hộ các nạn nhân sau chiến tranh.

4. Tham gia vẽ tranh về chủ đề hòa bình, chống chiến tranh.

5. Tham gia ngày đi bộ vì hòa bình.

6. Kí tên vào bản thông điệp phản đối chiến tranh.

7. Tham gia mít tinh, tuần hành phản đối chiến tranh.

 • A. 1, 3, 4, 5, 6, 7.
 • B. 1, 2, 4, 5, 6, 7.
 • C. 1, 2, 3, 5, 6, 7.
 • D. 1, 2, 3, 4, 6, 7.

Câu 15: Ngày nay, chiến tranh và xung đột vũ trang vẫn đang xảy ra ở 

 • A. Nhiều nơi trên thế giới.
 • B. Nam Cực.
 • C. Mọi nơi trên thế giới.
 • D. Việt Nam.

Câu 16: Để bảo vệ hòa bình chúng ta cần phải làm gì?

 • A. Xây dựng mối quan hệ tôn trọng, bình đẳng.
 • B. Xây dựng mối quan hệ thân thiện giữa con người với con người.
 • C. Thiết lập quan hệ hiểu biết, hữu nghị hợp tác giữa các dân tộc và quốc gia trên thế giới.
 • D. Cả A,B, C.

Câu 17: Những hoạt động nhằm ngăn chăn không để xảy ra chiến tranh hoặc xung đột vũ trang được gọi là hoạt động 

 • A. bảo vệ hòa bình.
 • B. giải quyết xung đột.
 • C. bảo vệ nhân dân.
 • D. đàm phán hòa bình.

Câu 18: Những việc làm nào sau đây góp phần bảo vệ cuộc sống hòa bình của chúng ta?

1. Ủng hộ các cuộc chiến tranh chính nghĩa.

2. Chủ động thương lượng đàm phán để giải quyết các xung đột, tranh chấp.

3. Sống hòa đồng, không kì thị, phân biệt đối xử với những người khác.

4. Rà phá, tháo dỡ bom mìn, vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh.

5. Sản xuất vũ khí hạt nhân.

6. Giúp đỡ những người nước ngoài đến học tập, công tác tại Việt Nam.

7. Luôn thể hiện thái độ tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác.

8. Không hợp tác với những nước đã từ xâm lược nước ta.

 • A. 1, 2, 4, 5, 7, 8.
 • B. 2, 3, 5, 6, 7, 8.
 • C. 1, 2, 4, 5, 6, 8.
 • D. 1, 2, 3, 4, 6, 7.

Xem thêm các bài Trắc nghiệm GDCD 9, hay khác:

Dưới đây là danh sách Trắc nghiệm GDCD 9 chọn lọc, có đáp án, cực sát đề chính thức theo nội dung sách giáo khoa Lớp 9.

TRẮC NGHIỆM GDCD 9

TRẮC NGHIỆM HỌC KỲ

TRẮC NGHIỆM THEO BÀI

Xem Thêm

Lớp 9 | Để học tốt Lớp 9 | Giải bài tập Lớp 9

Giải bài tập SGK, SBT, VBT và Trắc nghiệm các môn học Lớp 9, dưới đây là mục lục các bài giải bài tập sách giáo khoa và Đề thi chi tiết với câu hỏi bài tập, đề kiểm tra 15 phút, 45 phút (1 tiết), đề thi học kì 1 và 2 (đề kiểm tra học kì 1 và 2) các môn trong chương trình Lớp 9 giúp bạn học tốt hơn.