Trắc nghiệm công dân 9 bài 13: Quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế (P2)

Câu hỏi và bài Trắc nghiệm GDCD 9 bài 13: Quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế (P2). Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Đề thi trắc nghiệm có đáp án trực quan sau khi chọn kết quả: nếu sai thì kết quả chọn sẽ hiển thị màu đỏ kèm theo kết quả đúng màu xanh. Chúc bạn làm bài thi tốt..

Câu 1: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

 • A. là tổ chức kinh tế có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch ổn định, được đăng kí kinh doanh theo quy định của pháp luật, nhằm mục đích thực hiện các hoạt động kinh doanh.
 • B. là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu (sau đây gọi là chủ sở hữu công ty); chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.
 • C. là một ngành kinh doanh có điều kiện.

Câu 2: Mục đích cơ bản của mọi hình thức hoạt động kinh doanh là nhằm 

 • A. thu lợi nhuận.
 • B. phát triển thương hiệu.
 • C. mở rộng thị trường.
 • D. nộp thuế cho Nhà nước.

Câu 3: Nhà nước sử dụng tiền thuế do công dân đóng góp để phục vụ những hoạt động hoặc lĩnh vực nào sau đây?

a. Đầu tư để củng cố quốc phòng.

b. Trả lương cho cán bộ công chức.

c. Xây dựng đường sá, cầu cống và các công trình thủy lợi.

d. Mua vàng dự trữ.

e. Cho người dân và doanh nghiệp vay vốn để phát triển kinh tế.

f. Trợ cấp cho người nghèo, người tàn tật, người khó khăn không nơi nương tựa.

g. Đầu tư để bảo tồn và phát triển các di sản văn hóa của dân tộc.

h. Xây dựng và mua sắm trang thiết bị cho các trường học, bệnh viện.

 • A.b, c, e, d, f, g, h.
 • B. a, b, c, d, f, g, h.
 • C. a, c, e, d, f, g, h.
 • D. a, b, c, e, f, g, h.

Câu 4: Nhà nước nghiêm cấm

 • A. kinh doanh các ngành nghề mà pháp luật không cấm.
 • B. kinh doanh các sản phẩm văn hóa có hại tới giáo dục thẩm mĩ, nhân cách con người.
 • C. kinh doanh các mặt hàng dịch vụ.
 • D. kinh doanh những ngành nghề không đem lại lợi nhuận cao.

Câu 5: Thuế môn bài là

 • A. loại thuế đánh vào hàng hóa xuất khẩu và hàng hóa nhập khẩu.
 • B. khoản tiền mà người có thu nhập phải trách nộp một phần tiền lương hoặc từ các nguồn thu nhập khác vào ngân sách.
 • C. loại thuế đánh vào giấy phép kinh doanh của các doanh nghiệp và hộ kinh doanh.
 • D. thuế GTGT hay còn gọi tắt là thuế VAT.

Câu 6: Người kinh doanh phải tuân theo quy định của pháp luật và ...................................

 • A. Sự quản lí của nhà nước
 • B. Sự quản lí của chủ sở hữu
 • C. Sự điều tiết của thị trường
 • D. Yêu cầu của thị trường

Câu 7: Theo quy định của pháp luật thì việc đóng thuế là 

 • A. so sự tự nguyện của công dân.
 • B. nộp tiền cho Nhà nước.
 • C. không bắt buộc đối với công dân.
 • D. nghĩa vụ của công dân.

Câu 8: Thuế xuất nhập khẩu 

 • A. là loại thuế đánh vào hàng hóa xuất khẩu và hàng hóa nhập khẩu.
 • B. là loại thuế đánh vào giấy phép kinh doanh của các doanh nghiệp và hộ kinh doanh.
 • C. là khoản tiền mà người có thu nhập phải trách nộp một phần tiền lương hoặc từ các nguồn thu nhập khác vào ngân sách.

Câu 9: Doanh nghiệp tư nhân là

 • A. một ngành kinh doanh có điều kiện.
 • B. tổ chức kinh tế có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch ổn định, được đăng kí kinh doanh theo quy định của pháp luật, nhằm mục đích thực hiện các hoạt động kinh doanh.
 • C. doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu (sau đây gọi là chủ sở hữu công ty); chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.

Câu 10: Quyền của công dân được lựa chọn hình thức tổ chức kinh tế, ngành nghề và quy mô kinh doanh được gọi là quyền

 • A. tự do buôn bán.
 • B. tự do kinh doanh.
 • C. lựa chọn nghề nghiệp.
 • D. tự do lao động.

Câu 11: Công ty do nhiều thành viên cùng tham gia góp vỗn, cùng kinh doanh và chịu trách nhiệm hữu hạn về tài sản theo tỉ lệ vốn góp được gọi là .............................

 • A. Doanh nghiệp tư nhân
 • B. Công ty trách nhiệm hữu hạn
 • C. Công ty liên doanh
 • D. Hợp tác xã

Câu 12: Những ngành, nghề nào sau đây bị cấm kinh doanh?

a. Kinh doanh vũ khí quân dụng, trang thiết bị, kĩ thuật, khí tài quân sự.

b. Kinh doanh chất ma túy các loại.

c. Kinh doanh các sản phẩm văn hóa phản động, đồi trụy, mê tín dị đoan.

d. Kinh doanh các loại pháo.

e. Kinh doanh các loại thực vật, động vật hoang dã.

f. Kinh doanh mại dâm, tổ chức mại dâm, buôn bán phụ nữ, trẻ em.

g. Kinh doanh dịch vục tổ chức đánh bạc, gá bạc dưới mọi hình thức.

h. Kinh doanh các loại rượu, bia, thuốc lá.

i. Kinh doanh các loại phế liệu nhập khẩu gây ô nhiễm môi trường.

k. Kinh doanh dịch vụ môi giới kết hôn có yếu tố nước ngoài.

 • A. a, c, d, e, f, g, h, i, k.
 • B. b, c, d, e, f, g, h, i, k.
 • C. a, b, c, d, e, f, g, i, k.
 • D. a, b, c, d, e, f, g, h, k.

Câu 13: Hoạt động sản xuất, dịch vụ và trao đổi hàng hóa nhằm mục đích thu lợi nhuận được gọi là

 • A. đầu cơ.
 • B. buôn bán.
 • C. kinh doanh.
 • D. tổ chức kinh tế.

Câu 14: Những loại hàng hóa, dịch vụ phải chịu thuế tiêu thụ đặc biệt như 

 • A. rượu, bia, thuốc lá, hàng mã, vàng mã, xăng các loại, kinh doanh vũ trường.
 • B. ma túy các loại, vũ khí, phương tiện khí tài quân sự, động vật quý hiếm, kinh doanh ăn uống,...
 • C. đất có rừng tự nhiên, đất trồng cỏ tự nhiên, đất dùng để ở, đất chuyên dùng.
 • D. đất trồng trọt, đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản.

Câu 15: Hành vi trốn thuế, gian lận khi nộp thuế là 

 • A. không hoàn thành nhiệm vụ.
 • B. vi phạm hành chính.
 • C. vi phạm kỉ luật.
 • D. vi phạm pháp luật.

Câu 16: Doanh nghiệp nhà nước là doanh nghiệp mà trong đó Nhà nước sở hữu 

 • A. trên 60% vốn điều lệ.
 • B. trên 50% vốn điều lệ.
 • C. trên 40% vốn điều lệ.
 • D. trên 30% vốn điều lệ

Câu 17: Công dân có quyền tự do kinh doanh theo

 • A. khả năng của bản thân.
 • B. sở thích của bản thân.
 • C. quy định của thị trường.
 • D. quy định của pháp luật.

Câu 18: Trong quá trình kinh doanh, những người tham gia kinh doanh phải thực hiện những yêu cầu nào sau đây?

a. Phải có giấy phép kinh doanh.

b. Kê khai đúng số vốn.

c. Kinh doanh đúng ngành, đúng mặt hàng đã đăng kí trong giấy phép.

d. Phải tìm cách để thu được lợi nhuận cao bằng mọi giá.

e. Thực hiện đúng các quy định của pháp luật.

f. Tuân theo sự quản lí của Nhà nước.

g. Phải nộp các loại thuế theo quy định của Nhà nước.

h. Không kinh doanh những lĩnh vực, những mặt hàng mà Nhà nước cấm.

 • A. a, b, c, d, f, g, h.
 • B. c, d, e, f, g, h.
 • C. a, b, c, e, f, g, h.
 • D. b, c, e, d, f, g, h.

Xem thêm các bài Trắc nghiệm GDCD 9, hay khác:

Dưới đây là danh sách Trắc nghiệm GDCD 9 chọn lọc, có đáp án, cực sát đề chính thức theo nội dung sách giáo khoa Lớp 9.

TRẮC NGHIỆM GDCD 9

TRẮC NGHIỆM HỌC KỲ

TRẮC NGHIỆM THEO BÀI

Xem Thêm

Lớp 9 | Để học tốt Lớp 9 | Giải bài tập Lớp 9

Giải bài tập SGK, SBT, VBT và Trắc nghiệm các môn học Lớp 9, dưới đây là mục lục các bài giải bài tập sách giáo khoa và Đề thi chi tiết với câu hỏi bài tập, đề kiểm tra 15 phút, 45 phút (1 tiết), đề thi học kì 1 và 2 (đề kiểm tra học kì 1 và 2) các môn trong chương trình Lớp 9 giúp bạn học tốt hơn.