Giải vở BT vật lí 8 bài: Động cơ nhiệt

Hướng dẫn giải vở BT vật lí lớp 8 bài: Động cơ nhiệt. Ngoài việc cung cấp kiến thức và hướng dẫn giải bài tập trong sgk. ConKec sẽ hướng dẫn các bạn học sinh giải các bài tập trong vở BT. Hi vọng các bạn sẽ nắm được bài tốt hơn.

A. Học theo SGK

C1. Một phần nhiệt lượng của nhiên liệu bị đốt cháy được truyền cho các bộ phận của động cơ nhiệt làm cho các bộ phận này nóng lên, đồng thời một phần nữa theo khí thải thoát ra ngoài khí quyển làm cho khí quyển cũng nóng lên.

C2. Hiệu suất của động cơ nhiệt dược xác định bằng tỉ số giữa phần nhiệt lượng chuyển hóa thành công cơ học và nhiệt lượng do nhiên liệu bị đốt cháy tỏa ra.

Trong biểu thức:  $H=\frac{A}{Q}$

A là công mà động cơ thực hiện được. Công này có độ lớn bằng phần nhiệt lượng chuyển hóa thành công. Đơn vị của A là Jun (J).

Q là nhiệt lượng do nhiên liệu bị đốt cháy tỏa ra. Đơn vị của Q là Jun (J).

IV - VẬN DỤNG

C3. Các máy cơ đơn giản học ở lớp 6 không phải là động cơ nhiệt vì trong quá trình hoạt động của các máy này không có sự chuyển hóa từ năng lượng của nhiên liệu bị đốt cháy thành cơ năng.

C4. Một số loại động cơ ô tô, một số loại động cơ xe máy, máy nổ của nhà máy nhiệt điện, ...

C5. 

+ Ô nhiễm môi trường do khí thải của các động cơ có nhiều chất độc.

+ Ô nhiễm về tiếng ồn.

+ Nhiệt lượng do động cơ thải ra góp phần làm tăng nhiệt độ của khí quyển.

C6. Tóm tắt:

S = 100km = 100000 m; F = 700 N.

m = 4 kg.

Hiệu suất H = ?

Lời giải:

Công động cơ ô tô thực hiện là:

A = F.S = 700.100000 = 7.$10^{7}$ J.

Nhiệt lượng do nhiên liệu cháy tỏa ra là:

Q = m.q = 4.46.$10^{6}$ = 18,4.$10^{7}$ J.

Hiệu suất của động cơ ô tô là:

H=$\frac{A}{Q}.100=\frac{7.10^{7}}{18,4.10^{7}}.100=38,04$%

Ghi nhớ:

- Động cơ nhiệt là động cơ trong đó có một phần năng lượng nhiên liệu bị đốt cháy được chuyển hóa thành cơ năng.

- Hiệu suất của động cơ nhiệt: $H=\frac{A}{Q}$

B. Bài tập & Lời giải

1. Bài tập trong SBT

28.1. Động cơ nào sau đây không phải là động cơ nhiệt?

A. Động cơ của máy bay phản lực

B. Động cơ của xe máy Hon – đa.

C. Động cơ chạy máy phát điện của nhà máy thủy điện.

D. Động cơ chạy máy phát điện của nhà máy nhiệt điện.

28.2. Câu nào sau đây nói đúng về hiệu suất của động cơ nhiệt?

A. Hiệu suất cho biết động cơ mạnh hay yếu.

B. Hiệu suất cho biết động cơ thực hiện công nhanh hay chậm.

C. Hiệu suất cho biết nhiệt lượng tỏa ra khi 1kg nhiên liệu bị đốt cháy hoàn toàn trong động cơ.

D. Hiệu suất cho biết có bao nhiêu phần trăm nhiệt lượng do nhiên liệu bị đốt cháy tỏa ra được biến thành công có ích.

28.3. Một ô tô chạy 100km với lực kéo không đổi là 700N thì tiêu thụ hết 6 lít xăng. Tính hiệu suất của động cơ ôtô đó. Biết năng suất tỏa nhiệt của xăng là 4,6.$10^{7}$J/kg; khối lượng riêng của xăng là 700kg/$m^{3}$.

Xem lời giải

2. Bài tập bổ sung

28.a. Gọi H là hiệu suất động cơ nhiệt, A là công động cơ thực hiện được, Q là nhiệt lượng toàn phần do nhiên liệu bị đốt cháy tỏa ra, Q1 là nhiệt lượng có ích, Qlà nhiệt lượng tỏa ra môi trường bên ngoài. Công thức nào sau đây không đúng?

A. $H=\frac{A}{Q}$

B. $H=\frac{Q_{1}}{Q_{2}}$

C. $H=\frac{Q_{1}-Q_{2}}{Q_{2}}$

D. $H=\frac{Q-Q_{2}}{Q}$

28.b. Trong động cơ nhiệt, nhiệt năng của nhiên liệu bị đốt cháy không chuyển hóa thành cơ năng. Điều đó trái với định luật bảo toàn và chuyển hóa năng lượng không? Tại sao?

28.c. Người ta dùng một máy bơm nước chạy bằng than đá có hiệu suất 10% để bơm nước lên cao 8m. Sau 5 giờ máy bơm được 300$m^{3}$ nước. Tính công suất có ích của máy và lượng than tiêu thụ. Năng suất tỏa nhiệt của than đá là 30.$10^{6}$ J/kg.

Xem lời giải

Xem thêm các bài Giải vở BT vật lí 8, hay khác:

Xem thêm các bài Giải vở BT vật lí 8 được biên soạn cho Học kì 1 & Học kì 2 theo mẫu chuẩn của Bộ Giáo dục theo sát chương trình Lớp 8 giúp bạn học tốt hơn.

Lớp 8 | Để học tốt Lớp 8 | Giải bài tập Lớp 8

Giải bài tập SGK, SBT, VBT và Trắc nghiệm các môn học Lớp 8, dưới đây là mục lục các bài giải bài tập sách giáo khoa và Đề thi chi tiết với câu hỏi bài tập, đề kiểm tra 15 phút, 45 phút (1 tiết), đề thi học kì 1 và 2 (đề kiểm tra học kì 1 và 2) các môn trong chương trình Lớp 8 giúp bạn học tốt hơn.