Giải vở BT vật lí 8 bài: Thực hành: Nghiệm lại lực đẩy Ác-si-mét

Hướng dẫn giải vở BT vật lí lớp 8 bài: Thực hành: Nghiệm lại lực đẩy Ác-si-mét. Ngoài việc cung cấp kiến thức và hướng dẫn giải bài tập trong sgk. ConKec sẽ hướng dẫn các bạn học sinh giải các bài tập trong vở BT. Hi vọng các bạn sẽ nắm được bài tốt hơn.

A. Học theo SGK

I – CHUẨN BỊ

II - NỘI DUNG THỰC HÀNH

1. Đo lực đẩy Ác-si-mét

C1. Xác định độ lớn lực đẩy Ác-si-mét bằng công thức: $F_{A}$ = d.V

2. Đo trọng lượng của phần nước có thể tích bằng thể tích của vật.

C2. Thể tích (V) của vật được tính theo công thức: V = $V_{2} - V_{1}$

C3. Trọng lượng của phần nước bị vật chiếm chỗ được tính theo công thức: $P_{N} = P_{2} - P_{1}$

III - MẪU BÁO CÁO THỰC HÀNH

Nghiệm lại lực đẩy Ác-si-mét

Họ và tên học sinh: ........................................

Lớp: ..................................

1. Trả lời câu hỏi:

C4. Công thức tính lực đẩy Ác-si-mét là: $F_{A}$ = d.V

Trong đó: d là trọng lượng riêng của chất lỏng, đơn vị: $N/m^{3}$, V là thể tích phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ, đơn vị: $m^{3}$.

C5. 

a) Độ lớn lực đẩy Ác-si-mét ($F_{A}$)

b) Trọng lượng phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ ($P_{N}$)

2. Kết quả đo lực đẩy Ác-si-mét

BẢNG 11.1

Lần đo Trọng lượng P của vật (N) Hợp lực F của trọng lượng và lực đẩy Ác-si-mét tác dụng lên vật khi vật được nhúng chìm trong nước (N) Lực đẩy Ác-si-mét: FA = P - F (N)
1 1,5 0,7 0,8
2 1,6 0,8 0,8
3 1,5 0,8 0,7

Kết quả trung bình:

$F_{A}=\frac{F_{A1}+F_{A2}+F_{A3}}{3}=\frac{0,8+0,8+0,7}{3}$ = 0,77(N)

3. Kết quả đo trọng lượng của phần nước có thể tích bằng thể tích của vật

BẢNG 11.2

Lần đo Trọng lượng $P_{1}$ (N) Trọng lượng $P_{2}$ (N) Trọng lượng phần nước bị vật chiếm chỗ: $P_{N} = P_{2} - P_{1}$ (N)
1 1 1,7 0,7
2 1 1,7 0,8
3 0,9 1,8 0,9

P = $\frac{P_{N_{1}}+P_{N_{2}}+P_{N_{3}}}{3}=\frac{0,7+0,8+0,9}{3}=0,8N$

4. Nhận xét kết quả đo và rút ra kết luận

    + Kết quả đo có sai số, do có các sai sót trong quá trình đo, hoặc do đọc sai giá trị lực kế.

    + Kết luận: Nếu bỏ qua sai số trong quá trình đo thì lực đẩy Ác-si-mét có độ lớn bằng trọng lượng phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ.

Xem thêm các bài Giải vở BT vật lí 8, hay khác:

Xem thêm các bài Giải vở BT vật lí 8 được biên soạn cho Học kì 1 & Học kì 2 theo mẫu chuẩn của Bộ Giáo dục theo sát chương trình Lớp 8 giúp bạn học tốt hơn.

Lớp 8 | Để học tốt Lớp 8 | Giải bài tập Lớp 8

Giải bài tập SGK, SBT, VBT và Trắc nghiệm các môn học Lớp 8, dưới đây là mục lục các bài giải bài tập sách giáo khoa và Đề thi chi tiết với câu hỏi bài tập, đề kiểm tra 15 phút, 45 phút (1 tiết), đề thi học kì 1 và 2 (đề kiểm tra học kì 1 và 2) các môn trong chương trình Lớp 8 giúp bạn học tốt hơn.