Giải VBT Toán 3 cánh diều tập 2 bài 97: Thu thập, phân loại, ghi chép số liệu thống kê

Giải bài 97: Thu thập, phân loại, ghi chép số liệu thống kê vở bài tập toán 3 cánh diều tập 2 trang 95. Phần đáp án chuẩn, hướng dẫn giải chi tiết cho từng câu hỏi có trong vở bài tập. Hi vọng, các em học sinh hiểu và nắm vững kiến thức bài học.

 

Bài tập & Lời giải

Bài tập 1. Trang 95 VBT Toán 3 tập 2

Số?

Bài tập 1. Trang 95 VBT Toán 3 tập 2

Xem lời giải

Bài tập 2. Trang 95 VBT Toán 3 tập 2

Kiểm đếm số chiếc diều mỗi loại trong hình vẽ sau (theo mẫu):

Bài tập 2. Trang 95 VBT Toán 3 tập 2

                               Số lượng chiếc diều mỗi loại

Bài tập 2. Trang 95 VBT Toán 3 tập 2

Xem lời giải

Bài tập 3. Trang 96 VBT Toán 3 tập 2

a) Quan sát và cho biết trong tranh có những loại thú nhồi bông nào:

Bài tập 3. Trang 96 VBT Toán 3 tập 2

Trả lời: .....................................................................................................

.................................................................................................................

b) Kiểm đếm từng loại thú nhồi bông, đọc biểu đồ tranh rồi trả lời các câu hỏi:

Số lượng mỗi loại thú nhồi bông có trong tranh vẽ

Bài tập 3. Trang 96 VBT Toán 3 tập 2

  • Có bao nhiêu con hà mã?

       ..........................................................................................................

  • Số khỉ nhiều hơn số hươu cao cổ là bao nhiêu con?

       ..........................................................................................................

  • Trong tranh vẽ có tất cả bao nhiêu con thú nhồi bông?

       ..........................................................................................................

Xem lời giải

Bài tập 4. Trang 97 VBT Toán 3 tập 2

Quan sát biểu đồ tranh sau:

                   Số sách bán được trong bốn ngày

Bài tập 4. Trang 97 VBT Toán 3 tập 2

Trả lời các câu hỏi:

a) Bao nhiêu cuốn sách đã bán được trong ngày thứ tư?

.........................................................................................................................

b) Ngày nào bán được 40 cuốn sách?

.........................................................................................................................

c) Ngày thứ ba bán được nhiều hơn ngày thứ nhất bao nhiêu cuốn sách?

.........................................................................................................................

d) Cả bốn ngày bán được bao nhiêu cuốn sách?

.........................................................................................................................

Xem lời giải

Xem thêm các bài Giải VBT toán 3 tập 2 cánh diều, hay khác:

Xem thêm các bài Giải VBT toán 3 tập 2 cánh diều được biên soạn cho Học kì 1 & Học kì 2 theo mẫu chuẩn của Bộ Giáo dục theo sát chương trình Lớp 3 giúp bạn học tốt hơn.

Lớp 3 | Để học tốt Lớp 3 | Giải bài tập Lớp 3

Giải bài tập SGK, SBT, VBT và Trắc nghiệm các môn học Lớp 3, dưới đây là mục lục các bài giải bài tập sách giáo khoa và Đề thi chi tiết với câu hỏi bài tập, đề kiểm tra 15 phút, 45 phút (1 tiết), đề thi học kì 1 và 2 (đề kiểm tra học kì 1 và 2) các môn trong chương trình Lớp 3 giúp bạn học tốt hơn.