Giải VBT Toán 3 cánh diều tập 2 bài 106: Ôn tập chung

Giải bài 106: Ôn tập chung vở bài tập toán 3 cánh diều tập 2 trang 120. Phần đáp án chuẩn, hướng dẫn giải chi tiết cho từng câu hỏi có trong vở bài tập. Hi vọng, các em học sinh hiểu và nắm vững kiến thức bài học.

 

Bài tập & Lời giải

Bài tập 1. Trang 120 VBT Toán 3 tập 2

a) Số?

Bài tập 1. Trang 120 VBT Toán 3 tập 2

b) Làm tròn số 62 000 đến hàng chục nghìn, ta được số ......................

c) Sắp xếp các số 15 896, 15 968, 15 698 theo thứ tự từ bé đến lớn: ...............................................

Xem lời giải

Bài tập 2. Trang 120 Toán 3 tập 2

Đặt tính rồi tính:

39 178 + 17 416                        86 293 - 4 538

............................                     ...........................

............................                     ...........................

............................                     ...........................

     41 924 x 2                                35 920 : 5

............................                     ...........................

............................                     ...........................

............................                     ...........................

                                                 ...........................

                                                 ...........................

Xem lời giải

Bài tập 3. Trang 121 VBT Toán 3 tập 2

Dưới đây là bảng số liệu thống kê lượng tinh dầu tràm của một cửa hàng đã bán được trong ba tháng cuối năm.

Tháng

10

11

12

Lượng tinh dầu tràm

3 200 ml

2 250 ml

4 800 ml

 

Dựa vào bảng trên, hãy trả lời các câu hỏi:

a) Tháng 11 cửa hàng bán được bao nhiêu mi-li-lít tinh dầu tràm?

......................................................................................................................................

b) Tháng nào cửa hàng bán được nhiều tinh dầu tràm nhất?

......................................................................................................................................

c) Cả ba tháng cửa hàng bán được bao nhiêu mi-li-lít tinh dầu tràm?

......................................................................................................................................

Xem lời giải

Bài tập 4. Trang 121 VBT Toán 3 tập 2

a) Viết tâm, bán kính của mỗi hình tròn sau:

Bài tập 4. Trang 121 VBT Toán 3 tập 2

................................................................................................................................

................................................................................................................................

b) Trung điểm của đoạn thẳng BC trong hình trên là: ............................................

Xem lời giải

Bài tập 5. Trang 122 VBT Toán 3 tập 2

Quan sát hình vẽ, đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:

Bài tập 5. Trang 122 VBT Toán 3 tập 2

Xem lời giải

Bài tập 6. Trang 122 VBT Toán 3 tập 2

Theo em, mỗi quả cân dưới đây cân nặng bao nhiêu gam? Biết rằng các quả cân có cân nặng bằng nhau.

Bài tập 6. Trang 122 VBT Toán 3 tập 2

Trả lời: ...................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

Xem lời giải

Xem thêm các bài Giải VBT toán 3 tập 2 cánh diều, hay khác:

Xem thêm các bài Giải VBT toán 3 tập 2 cánh diều được biên soạn cho Học kì 1 & Học kì 2 theo mẫu chuẩn của Bộ Giáo dục theo sát chương trình Lớp 3 giúp bạn học tốt hơn.

Lớp 3 | Để học tốt Lớp 3 | Giải bài tập Lớp 3

Giải bài tập SGK, SBT, VBT và Trắc nghiệm các môn học Lớp 3, dưới đây là mục lục các bài giải bài tập sách giáo khoa và Đề thi chi tiết với câu hỏi bài tập, đề kiểm tra 15 phút, 45 phút (1 tiết), đề thi học kì 1 và 2 (đề kiểm tra học kì 1 và 2) các môn trong chương trình Lớp 3 giúp bạn học tốt hơn.