Giải VBT Toán 3 cánh diều tập 2 bài 61: Làm quen với chữ số La Mã

Giải bài 61: Làm quen với chữ số La Mã vở bài tập toán 3 cánh diều tập 2 trang 9. Phần đáp án chuẩn, hướng dẫn giải chi tiết cho từng câu hỏi có trong vở bài tập. Hi vọng, các em học sinh hiểu và nắm vững kiến thức bài học.

 

Bài tập & Lời giải

Bài tập 1. Trang 9 VBT Toán 3 tập 2

a) Đọc các số sau (theo mẫu): 

I: một                                    II: ..........................                                      IV: ..........................

VI: ..........................             VIII: .......................                                      IX: ..........................

XI: ..........................             X: ..........................                                      XX: .........................

b) Viết các số sau bằng chữ số La Mã:

         3: ......................;            5: ......................;            12: ......................;             19: ...................... .

Xem lời giải

Bài tập 2. Trang 9 VBT Toán 3 tập 2

Mỗi đồng hồ sau chỉ mấy giờ?

Bài tập 2. Trang 9 VBT Toán 3 tập 2

Xem lời giải

Bài tập 3. Trang 10 VBT Toán 3 tập 2

a) Dùng que tính xếp các số sau bằng chữ số La Mã:

                         2, 4, 9, 10, 11, 20

Bài tập 3. Trang 10 VBT Toán 3 tập 2

Viết các số em xếp được: .................................................................

b) Hãy dùng que tính xếp rồi viết số chỉ tuổi của em bằng chữ số La Mã: .....................................................

Xem lời giải

Bài tập 4. Trang 10 VBT Toán 3 tập 2

Đố em

a) Có 3 que tính xếp thành số 6 bằng chữ số La Mã như hình bên. Em hãy chuyển một que tính để được số khác. 

Bài tập 4. Trang 10 VBT Toán 3 tập 2

Số đó là: ................................................

b) Với 3 que tính em có thể xếp được những số nào bằng chữ số La Mã?

Viết các số em xếp được: ...............................................................

Xem lời giải

Xem thêm các bài Giải VBT toán 3 tập 2 cánh diều, hay khác:

Xem thêm các bài Giải VBT toán 3 tập 2 cánh diều được biên soạn cho Học kì 1 & Học kì 2 theo mẫu chuẩn của Bộ Giáo dục theo sát chương trình Lớp 3 giúp bạn học tốt hơn.

Lớp 3 | Để học tốt Lớp 3 | Giải bài tập Lớp 3

Giải bài tập SGK, SBT, VBT và Trắc nghiệm các môn học Lớp 3, dưới đây là mục lục các bài giải bài tập sách giáo khoa và Đề thi chi tiết với câu hỏi bài tập, đề kiểm tra 15 phút, 45 phút (1 tiết), đề thi học kì 1 và 2 (đề kiểm tra học kì 1 và 2) các môn trong chương trình Lớp 3 giúp bạn học tốt hơn.