Giải VBT Toán 3 cánh diều tập 2 bài 104: Ôn tập về hình học và đo lường

Giải bài 104: Ôn tập về hình học và đo lường vở bài tập toán 3 cánh diều tập 2 trang 114. Phần đáp án chuẩn, hướng dẫn giải chi tiết cho từng câu hỏi có trong vở bài tập. Hi vọng, các em học sinh hiểu và nắm vững kiến thức bài học.

 

Bài tập & Lời giải

Bài tập 1. Trang 114 VBT Toán 3 tập 2

Nêu tên trung điểm của các đoạn thẳng BC, CD, DE:

Bài tập 1. Trang 114 VBT Toán 3 tập 2

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

Xem lời giải

Bài tập 2. Trang 114 VBT Toán 3 tập 2

Cho các hình sau:

Bài tập 2. Trang 114 VBT Toán 3 tập 2

a) Viết tên hình và các đỉnh, cạnh, góc có trong mỗi hình trên.

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

b) Dùng ê ke để kiểm tra trong mỗi hình trên có mấy góc vuông.

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

Xem lời giải

Bài tập 3 Trang 115 VBT Toán 3 tập 2

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

Các bán kính của hình tròn bên là: Bài tập 3 Trang 115 VBT Toán 3 tập 2 

A. OP, MN.                                              B. OM, ON, MN.

C. OM, ON, OP.                                      D. OM, ON, MN.

Xem lời giải

Bài tập 4. Trang 115 VBT Toán 3 tập 2

Nối mỗi đồng hồ với cách đọc tương ứng

Bài tập 4. Trang 115 VBT Toán 3 tập 2

Xem lời giải

Bài tập 5. Trang 115 VBT Toán 3 tập 2

Khoanh vào chữ đặt trước đáp án đúng.

Bài tập 5. Trang 115 VBT Toán 3 tập 2

a) Khối hộp chữ nhật có:

A. 16 đỉnh.                  B. 12 đỉnh.                 C. 8 đỉnh.                 D. 24 đỉnh.

b) Khối lập phương có:

A. 4 mặt.                     B. 6 mặt.                     C. 8 mặt.                  D. 12 mặt.

C) Khối hộp chữ nhật có:

A. 16 cạnh.                 B. 24 cạnh.                 C. 8 cạnh.                 D. 12 cạnh.

Xem lời giải

Bài tập 6. Trang 116 VBT Toán 3 tập 2

Người ta muốn làm hàng rào quanh một cái sân hình chữ nhật có kích thước như hình vẽ sau:

Bài tập 6. Trang 116 VBT Toán 3 tập 2

Hỏi người ta cần phải rào bao nhiêu mét? Biết rằng phần để làm cổng rộng 3 m.

Bài giải:

................................................................................................................................

................................................................................................................................

Xem lời giải

Bài tập 7. Trang 116 VBT Toán 3 tập 2

Minh Ánh bắt đầu tập đàn lúc 9 giờ kém 10 phút và tập đàn trong 45 phút. Hỏi Minh Ánh tập đàn xong lúc mấy giờ?

Bài tập 7. Trang 116 VBT Toán 3 tập 2

Trả lời: ............................................................................................

Xem lời giải

Xem thêm các bài Giải VBT toán 3 tập 2 cánh diều, hay khác:

Xem thêm các bài Giải VBT toán 3 tập 2 cánh diều được biên soạn cho Học kì 1 & Học kì 2 theo mẫu chuẩn của Bộ Giáo dục theo sát chương trình Lớp 3 giúp bạn học tốt hơn.

Lớp 3 | Để học tốt Lớp 3 | Giải bài tập Lớp 3

Giải bài tập SGK, SBT, VBT và Trắc nghiệm các môn học Lớp 3, dưới đây là mục lục các bài giải bài tập sách giáo khoa và Đề thi chi tiết với câu hỏi bài tập, đề kiểm tra 15 phút, 45 phút (1 tiết), đề thi học kì 1 và 2 (đề kiểm tra học kì 1 và 2) các môn trong chương trình Lớp 3 giúp bạn học tốt hơn.