Giải VBT Toán 3 cánh diều tập 2 bài 88: Luyện tập

Giải bài 88: Luyện tập vở bài tập toán 3 cánh diều tập 2 trang 73. Phần đáp án chuẩn, hướng dẫn giải chi tiết cho từng câu hỏi có trong vở bài tập. Hi vọng, các em học sinh hiểu và nắm vững kiến thức bài học.

 

Bài tập & Lời giải

Bài tập 1. Trang 73 VBT Toán 3 tập 2

Tính:

Bài tập 1. Trang 73 VBT Toán 3 tập 2

Xem lời giải

Bài tập 2. Trang 73 VBT Toán 3 tập 2

Đặt tính rồi tính:

     7 684 : 2                   4 535 : 5                     68 138 : 3                     34 816 : 4

......................           ........................          ............................           ............................

......................           ........................          ............................           ............................

......................           ........................          ............................           ............................

......................           ........................          ............................           ............................

......................           ........................          ............................           ............................

......................           ........................          ............................           ............................

......................           ........................          ............................           ............................

Xem lời giải

Bài tập 3. Trang 74 VBT Toán 3 tập 2

Tính nhẩm (theo mẫu):

8 000 : 2 = .......................                                  36 000 : 9 = .........................

40 000 : 5 = .....................                                  42 000 : 7 = .........................

Xem lời giải

Bài tập 4. Trang 74 VBT Toán 3 tập 2

Đặt tính rồi tính (theo mẫu):

Bài tập 4. Trang 74 VBT Toán 3 tập 2

    93 663 : 3                        45 684 : 4                          21 357 : 7

.........................              ...........................              ..........................

.........................              ...........................              ..........................

.........................              ...........................              ..........................

.........................              ...........................              ..........................

.........................              ...........................              ..........................

.........................              ...........................              ..........................

Xem lời giải

Bài tập 5. Trang 75 VBT Toán 3 tập 2

Một xưởng sản xuất nước mắm đã sản xuất được 1 230 l nước mắm, người ta muốn đóng vào các can như nhau. Hãy tính và viết số can nước mắm đóng được trong các trường hợp sau:

Bài tập 5. Trang 75 VBT Toán 3 tập 2

Số lít mỗi can

2 lít

3 lít

5 lít

Số can

 

 

 

Xem lời giải

Bài tập 6. Trang 75 VBT Toán 3 tập 2

Đọc giá tiền mỗi mặt hàng sau rồi trả lời các câu hỏi:

Bài tập 6. Trang 75 VBT Toán 3 tập 2

a) Mua 1 lốc sữa chua có 6 chai hết 25 800 đồng. Hỏi mỗi chai sữa chua có giá bao nhiêu tiền?

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

b) Mua 1 hộp bánh su kem có 8 chiếc hết 42 400 đồng. Hỏi mỗi chiếc bánh su kem có giá bao nhiêu tiền?

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

Xem lời giải

Xem thêm các bài Giải VBT toán 3 tập 2 cánh diều, hay khác:

Xem thêm các bài Giải VBT toán 3 tập 2 cánh diều được biên soạn cho Học kì 1 & Học kì 2 theo mẫu chuẩn của Bộ Giáo dục theo sát chương trình Lớp 3 giúp bạn học tốt hơn.

Lớp 3 | Để học tốt Lớp 3 | Giải bài tập Lớp 3

Giải bài tập SGK, SBT, VBT và Trắc nghiệm các môn học Lớp 3, dưới đây là mục lục các bài giải bài tập sách giáo khoa và Đề thi chi tiết với câu hỏi bài tập, đề kiểm tra 15 phút, 45 phút (1 tiết), đề thi học kì 1 và 2 (đề kiểm tra học kì 1 và 2) các môn trong chương trình Lớp 3 giúp bạn học tốt hơn.