Giải VBT Toán 3 cánh diều tập 2 bài 59: Các số trong phạm vi 10 000

Giải bài 59: Các số trong phạm vi 10 000 vở bài tập toán 3 cánh diều tập 2 trang 4. Phần đáp án chuẩn, hướng dẫn giải chi tiết cho từng câu hỏi có trong vở bài tập. Hi vọng, các em học sinh hiểu và nắm vững kiến thức bài học.

 

Bài tập & Lời giải

Bài tập 1. Trang 4 VBT Toán 3 tập 2

Bài tập 1. Trang 4 VBT Toán 3 tập 2

Xem lời giải

Bài tập 2. Trang 4 VBT Toán 3 tập 2

a) Viết các số sau:

Sáu nghìn: ............                             Mười nghìn: ...................

Một nghìn ba trăm: .............               Bốn nghìn năm trăm: ....................

Bảy nghìn tám trăm: ............

b) Đọc các số sau:

7 000: ...........................................................

5 300: ...........................................................

8 400: ...........................................................

9 000: ...........................................................

10 000: .........................................................

Xem lời giải

Bài tập 3. Trang 4 VBT Toán 3 tập 2

Số?

Bài tập 3. Trang 4 VBT Toán 3 tập 2

Xem lời giải

Bài tập 4. Trang 5 VBT Toán 3 tập 2

Đếm, viết rồi đọc số khối lập phương (theo mẫu):

Bài tập 4. Trang 5 VBT Toán 3 tập 2

a) 

Bài tập 4. Trang 5 VBT Toán 3 tập 2

                       .....................................

.....................................................................................

b)

Bài tập 4. Trang 5 VBT Toán 3 tập 2

                        .....................................

.....................................................................................

Xem lời giải

Bài tập 5. Trang 6 VBT Toán 3 tập 2

a) Viết các số sau:

Một nghìn hai trăm sáu mươi chín: .........................

Năm nghìn tám trăm mười ba: ................................

Chín nghìn bốn trăm bảy mươi lăm: .......................

Sáu nghìn sáu trăm chín mươi: ..............................

Ba nghìn hai trăm linh sáu: .....................................

b) Đọc các số sau:

4 765: .............................................

6 494: .............................................

3 120: .............................................

8 017: .............................................

Xem lời giải

Bài tập 6. Trang 6 VBT Toán 3 tập 2

Hãy đọc năm sinh của các thành viên trong gia đình ở bức tranh sau:

Bài tập 6. Trang 6 VBT Toán 3 tập 2

2014 đọc là: ..........................................................................................

1955 đọc là: ..........................................................................................

1960 đọc là: ..........................................................................................

1989 đọc là: ..........................................................................................

1985 đọc là: ..........................................................................................

2020 đọc là: ..........................................................................................

Xem lời giải

Bài tập 7. Trang 6 VBT Toán 3 tập 2

Đi bộ khoảng 4 000 bước mỗi ngày giúp chúng ta có trái tim khoẻ mạnh, tránh nhiều bệnh tật và luôn vui tươi. Em hãy cùng với người thân trong gia đình ước lượng xem mỗi người đi bộ được khoảng bao nhiêu bước chân một ngày.

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

Xem lời giải

Xem thêm các bài Giải VBT toán 3 tập 2 cánh diều, hay khác:

Xem thêm các bài Giải VBT toán 3 tập 2 cánh diều được biên soạn cho Học kì 1 & Học kì 2 theo mẫu chuẩn của Bộ Giáo dục theo sát chương trình Lớp 3 giúp bạn học tốt hơn.

Lớp 3 | Để học tốt Lớp 3 | Giải bài tập Lớp 3

Giải bài tập SGK, SBT, VBT và Trắc nghiệm các môn học Lớp 3, dưới đây là mục lục các bài giải bài tập sách giáo khoa và Đề thi chi tiết với câu hỏi bài tập, đề kiểm tra 15 phút, 45 phút (1 tiết), đề thi học kì 1 và 2 (đề kiểm tra học kì 1 và 2) các môn trong chương trình Lớp 3 giúp bạn học tốt hơn.