Giải VBT Toán 3 cánh diều tập 2 bài 76: Em ôn lại những gì đã học

Giải bài 76: Em ôn lại những gì đã học vở bài tập toán 3 cánh diều tập 2 trang 44. Phần đáp án chuẩn, hướng dẫn giải chi tiết cho từng câu hỏi có trong vở bài tập. Hi vọng, các em học sinh hiểu và nắm vững kiến thức bài học.

 

Bài tập & Lời giải

Bài tập 1. Trang 44 VBT Toán 3 tập 2

a) Đọc mỗi số sau (theo mẫu):

Bài tập 1. Trang 44 VBT Toán 3 tập 2

96 821: ............................................................................................................................

95 070: ............................................................................................................................

95 031: ............................................................................................................................

92 643: ............................................................................................................................

b) Trong các số ở câu a, số bé nhất là: .....................; số lớn nhất là: ............................

Xem lời giải

Bài tập 2. Trang 44 VBT Toán 3 tập 2

Số?

Bài tập 2. Trang 44 VBT Toán 3 tập 2

Xem lời giải

Bài tập 3. Trang 45 VBT Toán 3 tập 2

Làm tròn giá bán mỗi quyển sách sau đến hàng nghìn:

Bài tập 3. Trang 45 VBT Toán 3 tập 2

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

Xem lời giải

Bài tập 4. Trang 45 VBT Toán 3 tập 2

a) Viết tâm, đường kính, bán kính của hình tròn sau:

Bài tập 4. Trang 45 VBT Toán 3 tập 2

...............................................................................................

b) Khoanh vào chữ đặt trước câu đúng. Trong hình tròn trên:

A. O là trung điểm của BC.

B. O là trung điểm của AD.

Xem lời giải

Bài tập 5. Trang 46 VBT Toán 3 tập 2

a) Mỗi đồng hồ sau chỉ mấy giờ?

Bài tập 5. Trang 46 VBT Toán 3 tập 2

b) Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

Ngày 30 tháng 8 là thứ Ba thì ngày 2 tháng 9 cùng năm đó là: 

A. Thứ Tư.                       B. Thứ Năm.                       C. Thứ Sáu.                           D. Thứ Bảy.

Xem lời giải

Bài tập 6. Trang 46 VBT Toán 3 tập 2

Quan sát tranh, trả lời câu hỏi:

Bài tập 6. Trang 46 VBT Toán 3 tập 2

Chị Huyền bắt đầu làm việc lúc mấy giờ và kết thúc lúc mấy giờ?

Trả lời: ..............................................................................................

Xem lời giải

Xem thêm các bài Giải VBT toán 3 tập 2 cánh diều, hay khác:

Xem thêm các bài Giải VBT toán 3 tập 2 cánh diều được biên soạn cho Học kì 1 & Học kì 2 theo mẫu chuẩn của Bộ Giáo dục theo sát chương trình Lớp 3 giúp bạn học tốt hơn.

Lớp 3 | Để học tốt Lớp 3 | Giải bài tập Lớp 3

Giải bài tập SGK, SBT, VBT và Trắc nghiệm các môn học Lớp 3, dưới đây là mục lục các bài giải bài tập sách giáo khoa và Đề thi chi tiết với câu hỏi bài tập, đề kiểm tra 15 phút, 45 phút (1 tiết), đề thi học kì 1 và 2 (đề kiểm tra học kì 1 và 2) các môn trong chương trình Lớp 3 giúp bạn học tốt hơn.