Giải VBT Toán 3 cánh diều tập 2 bài 65: Luyện tập

Giải bài 65: Luyện tập vở bài tập toán 3 cánh diều tập 2 trang 18. Phần đáp án chuẩn, hướng dẫn giải chi tiết cho từng câu hỏi có trong vở bài tập. Hi vọng, các em học sinh hiểu và nắm vững kiến thức bài học.

 

Bài tập & Lời giải

Bài tập 1. Trang 18 VBT Toán 3 tập 2

Bài tập 1. Trang 18 VBT Toán 3 tập 2

Xem lời giải

Bài tập 2. Trang 18 VBT Toán 3 tập 2

Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:

Bài tập 2. Trang 18 VBT Toán 3 tập 2

Xem lời giải

Bài tập 3. Trang 18 VBT Toán 3 tập 2

Cho các số sau:

Bài tập 3. Trang 18 VBT Toán 3 tập 2

a) Số lớn nhất là: ................................

b) Số bé nhất là: .................................

c) Sắp xếp các số trên theo thứ tự từ lớn đến bé là: ...................; ...................; ...................; ...................

Xem lời giải

Bài tập 4. Trang 18 VBT Toán 3 tập 2

Số?

Bài tập 4. Trang 18 VBT Toán 3 tập 2

Xem lời giải

Bài tập 5. Trang 19 VBT Toán 3 tập 2

Khoanh vào chữ đặt dưới hình vẽ có nhiều dây chun nhất:

Bài tập 5. Trang 19 VBT Toán 3 tập 2

Xem lời giải

Bài tập 6. Trang 19 VBT Toán 3 tập 2

Dưới đây là một số thông tin về chiều dài một số cây cầu ở Việt Nam.

Bài tập 6. Trang 19 VBT Toán 3 tập 2

Tên các cây cầu trên theo thứ tự từ ngắn nhất đến dài nhất là: .............................; .............................; .............................; .............................

Xem lời giải

Xem thêm các bài Giải VBT toán 3 tập 2 cánh diều, hay khác:

Xem thêm các bài Giải VBT toán 3 tập 2 cánh diều được biên soạn cho Học kì 1 & Học kì 2 theo mẫu chuẩn của Bộ Giáo dục theo sát chương trình Lớp 3 giúp bạn học tốt hơn.

Lớp 3 | Để học tốt Lớp 3 | Giải bài tập Lớp 3

Giải bài tập SGK, SBT, VBT và Trắc nghiệm các môn học Lớp 3, dưới đây là mục lục các bài giải bài tập sách giáo khoa và Đề thi chi tiết với câu hỏi bài tập, đề kiểm tra 15 phút, 45 phút (1 tiết), đề thi học kì 1 và 2 (đề kiểm tra học kì 1 và 2) các môn trong chương trình Lớp 3 giúp bạn học tốt hơn.