Giải VBT Toán 3 cánh diều tập 2 bài 83: Luyện tập

Giải bài 83: Luyện tập vở bài tập toán 3 cánh diều tập 2 trang 58. Phần đáp án chuẩn, hướng dẫn giải chi tiết cho từng câu hỏi có trong vở bài tập. Hi vọng, các em học sinh hiểu và nắm vững kiến thức bài học.

 

Bài tập & Lời giải

Bài tập 1. Trang 58 VBT Toán 3 tập 2

Tính:

Bài tập 1. Trang 58 VBT Toán 3 tập 2

Xem lời giải

Bài tập 2. Trang 58 VBT Toán 3 tập 2

Đặt tính rồi tính:

a)    3 412 x 2                      2 123 x 4                          1 408 x 6

    .....................                  ...................                     ....................

    .....................                  ...................                     ....................

    .....................                  ...................                     ....................

b)   12 331 x 3                      23 714 x 2                       10 611 x 9

    .....................                  ...................                     ....................

    .....................                  ...................                     ....................

    .....................                  ...................                     ....................

Xem lời giải

Bài tập 3. Trang 58 VBT Toán 3 tập 2

Tính nhẩm:

8 000 x 6 = .....................              14 000 x 4 = ......................               27 000 x 3 = .......................

7 x 9 000 = .....................              3 x 29 000 = ......................               46 000 x 2 = .......................

Xem lời giải

Bài tập 4. Trang 58 VBT Toán 3 tập 2

Bài tập 4. Trang 58 VBT Toán 3 tập 2

Xem lời giải

Bài tập 5. Trang 59 VBT Toán 3 tập 2

Cô Sao nuôi tầm lấy tơ dệt vải, mỗi nong tằm thu được 182 kén. Hãy tính và viết số kén tằm cô Sao có thể thu được trong các trường hợp sau:

Bài tập 5. Trang 59 VBT Toán 3 tập 2

Số nong tằm

1

2

3

4

Số kén thu được

182

 

 

 

Xem lời giải

Bài tập 6. Trang 59 VBT Toán 3 tập 2

Mỗi tòa nhà chung cư có 512 căn hộ. Hỏi 6 tòa nhà như vậy có tất cả bao nhiêu căn hộ?

Bài tập 6. Trang 59 VBT Toán 3 tập 2

Bài giải: ......................................................................................

Xem lời giải

Xem thêm các bài Giải VBT toán 3 tập 2 cánh diều, hay khác:

Xem thêm các bài Giải VBT toán 3 tập 2 cánh diều được biên soạn cho Học kì 1 & Học kì 2 theo mẫu chuẩn của Bộ Giáo dục theo sát chương trình Lớp 3 giúp bạn học tốt hơn.

Lớp 3 | Để học tốt Lớp 3 | Giải bài tập Lớp 3

Giải bài tập SGK, SBT, VBT và Trắc nghiệm các môn học Lớp 3, dưới đây là mục lục các bài giải bài tập sách giáo khoa và Đề thi chi tiết với câu hỏi bài tập, đề kiểm tra 15 phút, 45 phút (1 tiết), đề thi học kì 1 và 2 (đề kiểm tra học kì 1 và 2) các môn trong chương trình Lớp 3 giúp bạn học tốt hơn.