Giải VBT Toán 3 cánh diều tập 2 bài 103: Ôn tập về số và phép tính trong phạm vi 100 000 (tiếp theo)

Giải bài 103: Ôn tập về số và phép tính trong phạm vi 100 000 (tiếp theo) vở bài tập toán 3 cánh diều tập 2 trang 111. Phần đáp án chuẩn, hướng dẫn giải chi tiết cho từng câu hỏi có trong vở bài tập. Hi vọng, các em học sinh hiểu và nắm vững kiến thức bài học.

 

Bài tập & Lời giải

Bài tập 1. Trang 111 VBT Toán 3 tập 2

Tính nhẩm:

50 000 + 30 000 = .....................                                30 000 x 2 = .....................

70 000 – 50 000 = .....................                                13 000 x 3 = .....................

16 000 + 50 000 = .....................                                 80 000 : 4 = .....................

  34 000 – 4 000 = .....................                                 28 000 : 7 = .....................

Xem lời giải

Bài tập 2. Trang 111 VBT Toán 3 tập 2

Đặt tính rồi tính:

47 516 + 25 348                 52 375 – 28 167                       314 x 6                          19 276 : 4

..........................                 ..........................                .........................               ...........................

..........................                 ..........................                .........................               ...........................

..........................                 ..........................                .........................               ...........................

                                                                                                                             ...........................

                                                                                                                             ...........................

24 835 + 32 446                 96 253 – 35 846                    5 218 x 3                           47 635 : 7

..........................                 ..........................                .........................               ...........................

..........................                 ..........................                .........................               ...........................

..........................                 ..........................                .........................               ...........................

                                                                                                                             ...........................

                                                                                                                             ...........................

Xem lời giải

Bài tập 3. Trang 111 VBT Toán 3 tập 2

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

a) Giá trị của biểu thức (20 354 - 2 338) x 4 là:

A. 9 802.                    B. 78 778.                     C. 72 904.                     D. 72 064.

b) Giá trị của biểu thức 56 037 - (35 154 - 1 725) là:

A. 19 158.                  B. 22 608.                     C. 38 133.                     D. 3 633.

Xem lời giải

Bài tập 4. Trang 112 VBT Toán 3 tập 2

Mẹ mang 100 000 đồng đi chợ, mẹ mua thịt hết 57 000 đồng, mua rau hết 15 000 đồng. Hỏi mẹ còn lại bao nhiêu tiền?

Bài tập 4. Trang 112 VBT Toán 3 tập 2

Bài giải: ..................................................................................................................................

................................................................................................................................................

Xem lời giải

Bài tập 5. Trang 112 VBT Toán 3 tập 2

Trong một thư viện có 2 638 quyển sách viết bằng tiếng Việt. Số sách viết bằng tiếng Việt nhiều hơn số sách viết bằng tiếng nước ngoài là 705 quyển. Hỏi trong thư viện có tất cả bao nhiêu quyển sách viết bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài?

Bài tập 5. Trang 112 VBT Toán 3 tập 2

Bài giải: .....................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

Xem lời giải

Bài tập 6. Trang 113 VBT Toán 3 tập 2

May mỗi bộ quần áo vừa hết 3 m vải. Hỏi nếu một công ty may có 10 250 m vải thì may được nhiều nhất bao nhiêu bộ quần áo như thế và còn thừa mấy mét vải?

Bài giải:

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Xem lời giải

Bài tập 7. Trang 113 VBT Toán 3 tập 2

Mèo Vạc là một huyện vùng cao của tỉnh Hà Ciang. Huyện Mèo Vạc có nhiều phong tục tập quán văn hoá truyền thống và nhiều cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ như dãy núi đá tai mèo, đỉnh Mã Pì Lèng,... Tính đến ngày 01 tháng 4 năm 2019, dân số của huyện Mèo Vạc là 86 071 người. 

(Nguồn: http://www.gso.gov.vn/)

Bài tập 7. Trang 113 VBT Toán 3 tập 2

Làm tròn số dân của huyện Mèo Vạc tính đến ngày 01 tháng 4 năm 2019 đến hàng nghìn, ta được số: .......................

Xem lời giải

Xem thêm các bài Giải VBT toán 3 tập 2 cánh diều, hay khác:

Xem thêm các bài Giải VBT toán 3 tập 2 cánh diều được biên soạn cho Học kì 1 & Học kì 2 theo mẫu chuẩn của Bộ Giáo dục theo sát chương trình Lớp 3 giúp bạn học tốt hơn.

Lớp 3 | Để học tốt Lớp 3 | Giải bài tập Lớp 3

Giải bài tập SGK, SBT, VBT và Trắc nghiệm các môn học Lớp 3, dưới đây là mục lục các bài giải bài tập sách giáo khoa và Đề thi chi tiết với câu hỏi bài tập, đề kiểm tra 15 phút, 45 phút (1 tiết), đề thi học kì 1 và 2 (đề kiểm tra học kì 1 và 2) các môn trong chương trình Lớp 3 giúp bạn học tốt hơn.