Giải VBT Toán 3 cánh diều tập 2 bài 101: Bài kiểm tra số 4

Giải bài 101: Bài kiểm tra số 4 vở bài tập toán 3 cánh diều tập 2 trang 105. Phần đáp án chuẩn, hướng dẫn giải chi tiết cho từng câu hỏi có trong vở bài tập. Hi vọng, các em học sinh hiểu và nắm vững kiến thức bài học.

 

Hướng dẫn giải & Đáp án

Bài tập 1. Trang 105 VBT Toán 3 tập 2

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

a) Bài tập 1. Trang 105 VBT Toán 3 tập 2

Số thích hợp điền vào ô trống là:

A. 9.                       B. 4.                        C. 15.                       D. 36.

b) Bài tập 1. Trang 105 VBT Toán 3 tập 2

Số thích hợp điền vào ô trống là:

A. 870.                       B. 770.                        C. 703.                       D. 730.

c) Bài tập 1. Trang 105 VBT Toán 3 tập 2

Số thích hợp điền vào ô trống là:

A. 2.                       B. 3.                        C. 128.                       D. 182.

d) Bài tập 1. Trang 105 VBT Toán 3 tập 2

Số thích hợp điền vào ô trống là:

A. 101.                       B. 215.                        C. 110.                       D. 692.

Xem lời giải

Bài tập 2. Trang 105 VBT Toán 3 tập 2

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

Bài tập 2. Trang 105 VBT Toán 3 tập 2

Diện tích tờ giấy hình con cá là:

A. 3 cm          B. 4 cm2              C. 6 cm2               D. 5 cm2

Xem lời giải

Bài tập 3. Trang 106 VBT Toán 3 tập 2

Đặt tính rồi tính:

    1 526 x 2             21 805 x 4              7 085 : 5              12 642 : 6

......................       .......................       ......................       ........................

......................       .......................       ......................       ........................

......................       .......................       ......................       ........................

                                                           ......................       ........................

                                                           ......................       ........................

Xem lời giải

Bài tập 4. Trang 106 VBT Toán 3 tập 2

Một tấm thiệp hình chữ nhật có chiều rộng 6 cm, chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Tính diện tích tấm thiệp đó.

Bài giải: ...................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

Xem lời giải

Bài tập 5. Trang 106 VBT Toán 3 tập 2

Quả bóng có giá 87 000 đồng.

Bài tập 5. Trang 106 VBT Toán 3 tập 2

Khoanh vào chữ đứng trước tên bạn đã trả đủ số tiền mua quả bóng trên:

Bài tập 5. Trang 106 VBT Toán 3 tập 2

Xem lời giải

Bài tập 6. Trang 107 VBT Toán 3 tập 2

Quan sát giá tiền của mỗi đồ chơi sau rồi viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp:

Bài tập 6. Trang 107 VBT Toán 3 tập 2

a) Mua 1 rô bốt, 1 tàu hỏa phải trả số tiền là ...............................................

b) An có 100 000 đồng. An có đủ tiền mua cả 3 đồ chơi trên không? Tại sao?

Trả lời: ..........................................................................................................

Xem lời giải

Bài tập 7. Trang 107 VBT Toán 3 tập 2

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

Trang trồng một cây đỗ và theo dõi mỗi tuần cây đỗ cao thêm bao nhiêu xăng-ti-mét. Nếu mỗi tuần cây đỗ cao thêm 3 cm thì bảng nào dưới đây là bảng biểu diễn số liệu mà Trang đã theo dõi?

Bài tập 7. Trang 107 VBT Toán 3 tập 2

Xem lời giải

Bài tập 8. Trang 107 VBT Toán 3 tập 2

Khi quay vòng ngẫu nhiên sau thì kim quay sẽ dừng lại ở một ô ghi chữ (xem hình vẽ). Xoay vòng quay ngẫu nhiên một lần. Viết các khả năng có thể xảy ra đối với chữ nhận được khi kim quay dừng lại.

Bài tập 8. Trang 107 VBT Toán 3 tập 2

Trả lời: .......................................................................................................

...................................................................................................................

Xem lời giải

Xem thêm các bài Giải VBT toán 3 tập 2 cánh diều, hay khác:

Xem thêm các bài Giải VBT toán 3 tập 2 cánh diều được biên soạn cho Học kì 1 & Học kì 2 theo mẫu chuẩn của Bộ Giáo dục theo sát chương trình Lớp 3 giúp bạn học tốt hơn.

Lớp 3 | Để học tốt Lớp 3 | Giải bài tập Lớp 3

Giải bài tập SGK, SBT, VBT và Trắc nghiệm các môn học Lớp 3, dưới đây là mục lục các bài giải bài tập sách giáo khoa và Đề thi chi tiết với câu hỏi bài tập, đề kiểm tra 15 phút, 45 phút (1 tiết), đề thi học kì 1 và 2 (đề kiểm tra học kì 1 và 2) các môn trong chương trình Lớp 3 giúp bạn học tốt hơn.