Giải VBT Toán 3 cánh diều tập 2 bài 85: Chia cho số có một chữ số trong phạm vi 100 000 (tiếp theo)

Giải bài 85: Chia cho số có một chữ số trong phạm vi 100 000 (tiếp theo) vở bài tập toán 3 cánh diều tập 2 trang 63. Phần đáp án chuẩn, hướng dẫn giải chi tiết cho từng câu hỏi có trong vở bài tập. Hi vọng, các em học sinh hiểu và nắm vững kiến thức bài học.

 

Bài tập & Lời giải

Bài tập 1. Trang 63 VBT Toán 3 tập 2

Tính:

Bài tập 1. Trang 63 VBT Toán 3 tập 2

Xem lời giải

Bài tập 2. Trang 64 VBT Toán 3 tập 2

Đặt tính rồi tính:

a) 955 : 5                        348 : 3                        764 : 4

.......................            .......................            .......................

.......................            .......................            .......................

.......................            .......................            .......................

.......................            .......................            .......................

.......................            .......................            .......................

.......................            .......................            .......................

b) 5 428 : 2                    6 729 : 3                        4 856 : 4

.......................            .......................            .......................

.......................            .......................            .......................

.......................            .......................            .......................

.......................            .......................            .......................

.......................            .......................            .......................

.......................            .......................            .......................

c) 32 457 : 2                52 645 : 4                        84 674 : 6

.......................            .......................            .......................

.......................            .......................            .......................

.......................            .......................            .......................

.......................            .......................            .......................

.......................            .......................            .......................

.......................            .......................            .......................

Xem lời giải

Bài tập 3. Trang 65 VBT Toán 3 tập 2

Một nhà máy sản xuất được 426 chiếc ô tô đồ chơi trong 3 ngày. Hỏi mỗi ngày nhà máy đó sản xuất được bao nhiêu chiếc ô tô đồ chơi? Biết mỗi ngày nhà máy sản xuất được số chiếc ô tô đồ chơi bằng nhau.

Bài tập 3. Trang 65 VBT Toán 3 tập 2

Bài giải: ...............................................................................................

.............................................................................................................

Xem lời giải

Bài tập 4. Trang 65 VBT Toán 3 tập 2

Lấy một thẻ số và chọn số ghi trên thẻ làm số bị chia, quay kim trên hình tròn để chọn số chia. Thực hiện phép chia rồi nêu kết quả:

Bài tập 4. Trang 65 VBT Toán 3 tập 2

Viết lại các phép chia em vừa thực hiện:

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

Xem lời giải

Xem thêm các bài Giải VBT toán 3 tập 2 cánh diều, hay khác:

Xem thêm các bài Giải VBT toán 3 tập 2 cánh diều được biên soạn cho Học kì 1 & Học kì 2 theo mẫu chuẩn của Bộ Giáo dục theo sát chương trình Lớp 3 giúp bạn học tốt hơn.

Lớp 3 | Để học tốt Lớp 3 | Giải bài tập Lớp 3

Giải bài tập SGK, SBT, VBT và Trắc nghiệm các môn học Lớp 3, dưới đây là mục lục các bài giải bài tập sách giáo khoa và Đề thi chi tiết với câu hỏi bài tập, đề kiểm tra 15 phút, 45 phút (1 tiết), đề thi học kì 1 và 2 (đề kiểm tra học kì 1 và 2) các môn trong chương trình Lớp 3 giúp bạn học tốt hơn.