Giải VBT Toán 3 cánh diều tập 2 bài 78: Phép cộng trong phạm vi 100 000

Giải bài 78: Phép cộng trong phạm vi 100 000 vở bài tập toán 3 cánh diều tập 2 trang 49. Phần đáp án chuẩn, hướng dẫn giải chi tiết cho từng câu hỏi có trong vở bài tập. Hi vọng, các em học sinh hiểu và nắm vững kiến thức bài học.

 

Bài tập & Lời giải

Bài tập 1. Trang 49 VBT Toán 3 tập 2

Tính:

Bài tập 1. Trang 49 VBT Toán 3 tập 2

Xem lời giải

Bài tập 2. Trang 49 VBT Toán 3 tập 2

Đặt tính rồi tính:

25 638 + 41 546         16 187 + 5 806           4 794 + 8 123            58 368 + 715

.........................          .........................          .......................            .....................

.........................          .........................          .......................            .....................

.........................          .........................          .......................            .....................

Xem lời giải

Bài tập 3. Trang 49 VBT Toán 3 tập 2

Tính nhẩm (theo mẫu):

Bài tập 3. Trang 49 VBT Toán 3 tập 2

5 000 + 3 000 = ...........................

7 000 + 9 000 = ...........................

4 000 + 70 000 = .........................

62 000 + 38 000 = .......................

Xem lời giải

Bài tập 4. Trang 49 VBT Toán 3 tập 2

Theo em, bạn nào tính đúng?

Bài tập 4. Trang 49 VBT Toán 3 tập 2

Trả lời: ...................................................................................................................

Xem lời giải

Bài tập 5. Trang 50 VBT Toán 3 tập 2

Hướng ứng phong trào “Kế hoạch nhỏ - Thu gom giấy vụn”, Trường Tiểu học Lê Văn Tám thu gom được 2 672 kg giấy vụn, Trường Tiểu học Kim Đồng thu gom được 2 718 kg giấy vụn. Hỏi cả hai trường đó thu gom được bao nhiêu ki-lô-gam giấy vụn?

Xem lời giải

Bài tập 6. Trang 50 VBT Toán 3 tập 2

Quan sát sơ đồ, chỉ giúp Lan đường ngắn nhất đi từ nhà tới trường học và từ nhà tới bảo tàng.

Bài tập 6. Trang 50 VBT Toán 3 tập 2

Trả lời: .........................................................................................................

.....................................................................................................................

Xem lời giải

Xem thêm các bài Giải VBT toán 3 tập 2 cánh diều, hay khác:

Xem thêm các bài Giải VBT toán 3 tập 2 cánh diều được biên soạn cho Học kì 1 & Học kì 2 theo mẫu chuẩn của Bộ Giáo dục theo sát chương trình Lớp 3 giúp bạn học tốt hơn.

Lớp 3 | Để học tốt Lớp 3 | Giải bài tập Lớp 3

Giải bài tập SGK, SBT, VBT và Trắc nghiệm các môn học Lớp 3, dưới đây là mục lục các bài giải bài tập sách giáo khoa và Đề thi chi tiết với câu hỏi bài tập, đề kiểm tra 15 phút, 45 phút (1 tiết), đề thi học kì 1 và 2 (đề kiểm tra học kì 1 và 2) các môn trong chương trình Lớp 3 giúp bạn học tốt hơn.