Giải VBT Toán 3 cánh diều tập 2 bài 95: Diện tích hình chữ nhật. Diện tích hình vuông

Giải bài 95: Diện tích hình chữ nhật. Diện tích hình vuông vở bài tập toán 3 cánh diều tập 2 trang 90. Phần đáp án chuẩn, hướng dẫn giải chi tiết cho từng câu hỏi có trong vở bài tập. Hi vọng, các em học sinh hiểu và nắm vững kiến thức bài học.

 

Bài tập & Lời giải

Bài tập 1. Trang 90 VBT Toán 3 tập 2

Tính diện tích mỗi hình chữ nhật sau:

a) 

Bài tập 1. Trang 90 VBT Toán 3 tập 2

..........................................................

..........................................................

b)

Bài tập 1. Trang 90 VBT Toán 3 tập 2

..........................................................

..........................................................

Xem lời giải

Bài tập 2. Trang 90 VBT Toán tập 2

Tính diện tích mỗi hình vuông sau:

a) Bài tập 2. Trang 90 VBT Toán tập 2

.....................................................................................................

.....................................................................................................

b) Bài tập 2. Trang 90 VBT Toán tập 2

.....................................................................................................

.....................................................................................................

Xem lời giải

Bài tập 3. Trang 91 VBT Toán 3 tập 2

a) Tính diện tích thẻ thư viện sau: Bài tập 3. Trang 91 VBT Toán 3 tập 2

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

b) Tính diện tích con tem sau: Bài tập 3. Trang 91 VBT Toán 3 tập 2

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

Xem lời giải

Bài tập 4. Trang 91 VBT Toán 3 tập 2

Thực hành: Sử dụng 12 mảnh giấy hình vuông diện tích 1 cm2 để ghép thành các hình chữ nhật khác nhau nhưng có cùng diện tích là 12  cm2.

Bài tập 4. Trang 91 VBT Toán 3 tập 2

Viết lại kết quả (theo mẫu):

Hình

Chiều dài

Chiều rộng

1

6 cm

2 cm

2

 

 

3

 

 

Xem lời giải

Xem thêm các bài Giải VBT toán 3 tập 2 cánh diều, hay khác:

Xem thêm các bài Giải VBT toán 3 tập 2 cánh diều được biên soạn cho Học kì 1 & Học kì 2 theo mẫu chuẩn của Bộ Giáo dục theo sát chương trình Lớp 3 giúp bạn học tốt hơn.

Lớp 3 | Để học tốt Lớp 3 | Giải bài tập Lớp 3

Giải bài tập SGK, SBT, VBT và Trắc nghiệm các môn học Lớp 3, dưới đây là mục lục các bài giải bài tập sách giáo khoa và Đề thi chi tiết với câu hỏi bài tập, đề kiểm tra 15 phút, 45 phút (1 tiết), đề thi học kì 1 và 2 (đề kiểm tra học kì 1 và 2) các môn trong chương trình Lớp 3 giúp bạn học tốt hơn.