Giải VBT Toán 3 cánh diều tập 2 bài 92: Luyện tập chung

Giải bài 92: Luyện tập chung vở bài tập toán 3 cánh diều tập 2 trang 82. Phần đáp án chuẩn, hướng dẫn giải chi tiết cho từng câu hỏi có trong vở bài tập. Hi vọng, các em học sinh hiểu và nắm vững kiến thức bài học.

 

Bài tập & Lời giải

Bài tập 1. Trang 82 VBT Toán 3 tập 2

Tìm thành phần chưa biết trong các phép tính sau:

a) 1 536 + .......... = 6 927                               .......... + 729 = 8 153

b) .......... - 42 = 981                                        .......... - 3 236 = 8 462

c) 4 492 - .......... = 1 059                                3 298 - .......... = 225

d) 2 x .......... = 1 846                                      .......... x 3 = 2 307

e) .......... : 3 = 1 527                                       .......... : 4 = 1 823

g) 2 416 : .......... = 4                                       7 545 : .......... = 5

Xem lời giải

Bài tập 2. Trang 82 VBT Toán 3 tập 2

Tính kết quả của các phép trừ sau rồi dùng phép cộng để thử lại:

75 905 - 54 732                                        90 009 - 87 004

..........................                                       ...........................

..........................                                       ...........................

..........................                                       ...........................

Thử lại:                                                     Thử lại:

..........................                                       ...........................

..........................                                       ...........................

..........................                                       ...........................

Xem lời giải

Bài tập 3. Trang 83 VBT Toán 3 tập 2

Số?

Bài tập 3. Trang 83 VBT Toán 3 tập 2

Xem lời giải

Bài tập 4. Trang 83 VBT Toán 3 tập 2

Có 1 690 thùng hàng cần chuyển đến các siêu thị. Người ta đã vận chuyển được 4 chuyến, mỗi chuyến 218 thùng. Hỏi còn bao nhiêu thùng hàng chưa được chuyển đi?

Bài tập 4. Trang 83 VBT Toán 3 tập 2

Bài giải: ................................................................................................................

..............................................................................................................................

Xem lời giải

Bài tập 5. Trang 84 VBT Toán 3 tập 2

Thực hiện các hoạt động sau:

a) Viết một phép chia, ví dụ 246 : 2 = ?

Tính thương rồi sử dụng phép nhân để kiểm tra lại kết quả.

Bài tập 5. VBT Toán 3 tập 2

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

b) Tính kết quả phép chia sau rồi dùng phép nhân để thử lại.

c) Viết phép chia khác rồi cùng bạn tính và kiểm tra kết quả.

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

Xem lời giải

Bài tập 6. Trang 85 VBT Toán 3 tập 2

Đức đố Linh: Mua 4 chiếc bút hết 92 000 đồng. Hỏi mỗi chiếc bút giá bao nhiêu tiền?

Em hãy giúp Linh trả lời câu hỏi trên và đặt thêm các câu hỏi tương tự rồi đố bạn thực hiện.

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

Xem lời giải

Xem thêm các bài Giải VBT toán 3 tập 2 cánh diều, hay khác:

Xem thêm các bài Giải VBT toán 3 tập 2 cánh diều được biên soạn cho Học kì 1 & Học kì 2 theo mẫu chuẩn của Bộ Giáo dục theo sát chương trình Lớp 3 giúp bạn học tốt hơn.

Lớp 3 | Để học tốt Lớp 3 | Giải bài tập Lớp 3

Giải bài tập SGK, SBT, VBT và Trắc nghiệm các môn học Lớp 3, dưới đây là mục lục các bài giải bài tập sách giáo khoa và Đề thi chi tiết với câu hỏi bài tập, đề kiểm tra 15 phút, 45 phút (1 tiết), đề thi học kì 1 và 2 (đề kiểm tra học kì 1 và 2) các môn trong chương trình Lớp 3 giúp bạn học tốt hơn.