Đề thi thử THPT quốc gia môn toán năm 2017 của Sở giáo dục và đào tạo tỉnh Hưng Yên

Người đăng: Nguyễn Huyền - Ngày: 16/05/2017

Đây là đề thi của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hưng Yên. Một đề khá hay, bám chắc kiến thức, phân loại rõ ràng.

Câu 7: Trong không gian với hệ trục tọa độ 0xyz, cho mặt phẳng (P): $2x-y-2z+1=0$ và ba điểm $A(1,-2,0), B(1,0,-1), C(0,0,-2)$. Hỏi có tất cả bao nhiêu mặt cầu có tâm thuộc mặt phẳng (P) và tiếp xúc với ba đường thẳng AB, AC, BC?

A. 1 mặt cầu.

B. Vô số mặt cầu.

C. 4 mặt cầu.

D. 2 mặt cầu.

Câu 9: Cho hình phẳng (H) gồm nửa hình tròn đường kính AB và tam giác đều ABC như hình vẽ. Gọi $\Delta$ là đường thẳng qua C và song song với AB. Biết $AB=2 \sqrt{3} cm$. Tính thể tích khối tròn xoay tạo bởi hình (H) và trục $\Delta$.

A. $V=8 \sqrt{3}\pi +9 \pi^{2} cm^{3}$.

B. $V=8 \sqrt{3}\pi +\frac{9 \pi^{2}}{2} cm^{3}$.

C. $V=16 \sqrt{3}\pi +9 \pi^{2} cm^{3}$.

D. $V=16 \sqrt{3}\pi +\frac{27 \pi^{2}}{2} cm^{3}$.

Câu 21: Cho hàm số $y=f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có đồ thị của hàm số $y=f'(x)$ như hình vẽ

Chọn khẳng định đúng

A. $f(c)>f(b)>f(a)$.

B. $f(b)>f(c)>f(a)$.

C. $f(b)>f(a)>f(c)$.

D. $f(c)>f(a)>f(b)$. 

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ THI

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Một số bài khác

Bình luận