Đề thi Vật Lý 12

1. Đề và đáp án môn Vật lí kì thi THPTQG năm 2020

Đề thi và đáp án 24 mã đề môn Vật lý

2. Đề và đáp án môn Vật lí kì thi THPTQG năm 2019

 1. Đề thi và đáp án: Mã đề 201
 2. Đề thi và đáp án: Mã đề 202
 3. Đề thi và đáp án: Mã đề 203
 4. Đề thi và đáp án: Mã đề 204
 5. Đề thi và đáp án: Mã đề 205
 6. Đề thi và đáp án: Mã đề 206
 7. Đề thi và đáp án: Mã đề 207
 8. Đề thi và đáp án: Mã đề 208
 9. Đề thi và đáp án: Mã đề 209
 10. Đề thi và đáp án: Mã đề 210
 11. Đề thi và đáp án: Mã đề 211
 12. Đề thi và đáp án: Mã đề 212
 13. Đề thi và đáp án: Mã đề 213
 14. Đề thi và đáp án: Mã đề 214
 15. Đề thi và đáp án: Mã đề 215
 16. Đề thi và đáp án: Mã đề 216
 17. Đề thi và đáp án: Mã đề 217
 18. Đề thi và đáp án: Mã đề 218
 19. Đề thi và đáp án: Mã đề 219
 20. Đề thi và đáp án: Mã đề 220
 21. Đề thi và đáp án: Mã đề 221
 22. Đề thi và đáp án: Mã đề 222
 23. Đề thi và đáp án: Mã đề 223
 24. Đề thi và đáp án: Mã đề 224

3. Đề luyện thi môn Vật lí mới nhất năm 2018

4. Đề luyện thi môn Vật lí những năm trước