Giải hoá học 12 đầy đủ, cẩm nang làm bài tập từ A đến Z

Giải toàn bộ câu hỏi, bài tập trong sgk  hoá học lớp 12. Cẩm nang làm bài tập hoá 12. Để học tốt hoá học 12. Ôn tập lý thuyết, kiến thức trọng tâm. Tất cả bài tập trong sgk hoá học 12 đều được hướng dẫn làm chi tiết, dễ hiểu. Mời các em học sinh, các bậc phụ huynh tham khảo


CHƯƠNG 1: ESTE. LIPIT

CHƯƠNG 2: CACBOHIĐRAT

CHƯƠNG 3: AMIN. AMINOAXIT VÀ PROTEIN

CHƯƠNG 4: POLIME VÀ VẬT LIỆU POLIME

CHƯƠNG 5: ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI

CHƯƠNG 6: KIM LOẠI KIỀM, KIỀM THỔ, NHÔM

CHƯƠNG 7: SẮT VÀ MỘT SỐ KIM LOẠI QUAN TRỌNG