Giải câu 1 bài 3: Phép đối xứng trục

Bài 1: Trang 11 - sgk hình học 11

Trong mặt phẳng Oxy cho hai điểm A(1;-2) và B(3;1). Tìm ảnh của A, B và đường thẳng AB qua phép đối xứng trục Ox.

Bài Làm:

Gọi A', B' lần lượt là ảnh của A, B qua phép đối xứng trục Ox ta có A'(1,2); B'(3;-1).

Đường thẳng A'B' chính là ảnh của đường thẳng AB qua phép đối xứng trục Ox.

Phương trình đường thẳng A'B' là $\frac{x-1}{3-1}=\frac{y-2}{-1-2}\Leftrightarrow \frac{x-1}{2}=\frac{y-2}{-3}\Leftrightarrow 3x+2y-7=0$.

Vậy ảnh của đường thẳng AB qua phép đối xứng trục Ox là $3x+2y-7=0$.

Xem thêm Bài tập & Lời giải

Trong: Giải bài 3: Phép đối xứng trục

Bài 2: Trang 11 - sgk hình học 11

Trong mặt phẳng Oxy cho đường thẳng d có phương trình 3x-y+2=0. Viết phương trình của đường thẳng d' là ảnh của d qua phép đối xứng trục Oy.

Xem lời giải

Bài 3: Trang 11 - sgk hình học 11

Trong các chữu cái sau, chữ nào là hình có trục đối xứng?

Xem lời giải

Xem thêm các bài Hình học lớp 11, hay khác:

Để học tốt Hình học lớp 11, loạt bài giải bài tập Hình học lớp 11 đầy đủ kiến thức, lý thuyết và bài tập được biên soạn bám sát theo nội dung sách giáo khoa Lớp 11.

Lớp 11 | Để học tốt Lớp 11 | Giải bài tập Lớp 11

Giải bài tập SGK, SBT, VBT và Trắc nghiệm các môn học Lớp 11, dưới đây là mục lục các bài giải bài tập sách giáo khoa và Đề thi chi tiết với câu hỏi bài tập, đề kiểm tra 15 phút, 45 phút (1 tiết), đề thi học kì 1 và 2 (đề kiểm tra học kì 1 và 2) các môn trong chương trình Lớp 11 giúp bạn học tốt hơn.