Giải sgk toán 6 tập 2: bài tập 140 trang 58

Người đăng: Nguyễn Thị Hằng Nga - Ngày: 16/04/2018

Bài 140: trang 58 sgk Toán 6 tập 2

Chuột nặng hơn voi ! 

Một con chuột nặng 30g còn một con voi nặng 5 tấn. Tỉ số giữa khối lượng của một con chuột và khối lượng của một con voi là \(\frac{30}{5}=6\), nghĩa là một con chuột nặng bằng 6 con voi ! Em có tin như vậy không ? Sai lầm là ở chỗ nào ?

Bài làm:

Em không tin như vậy.

Sai lầm ở chỗ đã dùng các số đo bởi hai đơn vị đo khác nhau để tính tỉ lệ. Cần đưa về một số đo mới có tỉ lệ chính xác. Ví dụ đổi 5 tấn ra gam hoặc ngược lại đổi 30 gam ra tấn, rồi mới lập tỉ số.

Đổi $5 \,\rm{tấn}  = 5\,000\,000\,\rm{ gam}$

Tỉ số giữa các khối lượng chuột và voi tính theo đơn vị bằng gam là : 

\(\frac{30}{5\,000\,000}= \frac{3}{500\,000}\)


Từ khóa tìm kiếm Google: giải câu 140 trang 58 sgk Toán 6 tập 2, giải bài tập 140 trang 58 sgk Toán 6 tập 2, câu 140 trang 58 sgk Toán 6 tập 2, Câu 140 bài 16 trang 58 - sgk Toán 6 tập 2

Lời giải các câu khác trong bài

Bài học cùng chương

Bình luận