Tổng hợp các bài văn mẫu của chương trình Ngữ văn 9

Tuyển tập những bài văn mẫu lớp 9 hay nhất. Tất cả bài viết tập làm văn số 1, 2.... đều có đầy đủ các bài tham khảo. Những bài mẫu là duy nhất, không trùng bất cứ trang nào. Để tìm chuyên mục trên mạng, gõ vào Google dòng chữ: van mau 9 conkec


Dạng bài nghị luận xã hội

Nghị luận văn học

Dạng bài thuyết minh