Giải TBĐ địa 8 bài 36: Đặc điểm đất Việt Nam

Giải tập bản đồ địa lí lớp 8, giải chi tiết và cụ thể bài 36 sách tập bản đồ địa lí lớp 8 trang 40. Đây là bài hướng dẫn cách học tập bản đồ hiệu quả nhất thông qua loạt bài Giải tập bản đồ và bài tập thực hành Địa Lí 8.

Bài tập & Lời giải

Bài tập 1: Trang 40 - sách TBĐ địa lí 8

Dựa vào lược đồ hình 36. 2 trong SGK, đối chiếu với lược đồ bên, em hãy tô màu vào chú giải và lược đồ để thấy rõ sự phân bố các loại đất chính ở nước ta?

Xem lời giải

Bài tập 2: Trang 40 - sách TBĐ địa lí 8

Qua lược đồ đã tô màu, em có nhận xét gì về sự phân bố các loại đất chính ở nước ta?

Xem lời giải

Bài tập 3: Trang 40 - sách TBĐ địa lí 8

Điền tiếp vào chỗ chấm (…) ở bảng dưới đây để nêu rõ đặc điểm và sự phân bố các loại đất chính ở Việt Nam.

Nhóm đấtChiếm tỉ lệ (%)Đặc tính của đấtSự phân bố
Đất Feralit.........................................................................
Đất bồi tụ phù sa sông, biển.........................................................................
Đất mùn núi cao.........................................................................

Xem lời giải

Bài tập 4: Trang 41 - sách TBĐ địa lí 8

Dựa vào bảng số liệu về diện tích đất trống đồi trọc và diện tích đất tự nhiên của các vùng ở bảng dưới đây, em hãy vẽ biểu đồ cột để thể hiện số liệu đó (đơn vị: nghìn ha)

Diện tích

Trung du và miền núi phía Bắc

1

ĐỒng bằng sông Hồng

2

Bắc Trung Bộ

3

Duyên Hải Nam Trung Bộ

4

Tây Nguyên

5

Đông Nam Bộ

6

Đồng bằng sông Cửu Long

7

Tổng diện tích
Đất trống đồi trọc5226,570,618241992,7164296477512494,8
Diện tích đất tự nhiên của vùng10096,41479,95150,43306,65447,53473,33970,632924,7

Xem lời giải

Bài tập 5: Trang 41 - sách TBĐ địa lí 8

Với khí hậu nhiệt đới gió mùa, việc sử dụng và cải tạo đất ở Việt Nam có những thuận lợi và khó khăn gì?

Xem lời giải

Xem thêm các bài Tập bản đồ địa lí 8, hay khác:

Xem thêm các bài Tập bản đồ địa lí 8 được biên soạn cho Học kì 1 & Học kì 2 theo mẫu chuẩn của Bộ Giáo dục theo sát chương trình Lớp 8 giúp bạn học tốt hơn.

Lớp 8 | Để học tốt Lớp 8 | Giải bài tập Lớp 8

Giải bài tập SGK, SBT, VBT và Trắc nghiệm các môn học Lớp 8, dưới đây là mục lục các bài giải bài tập sách giáo khoa và Đề thi chi tiết với câu hỏi bài tập, đề kiểm tra 15 phút, 45 phút (1 tiết), đề thi học kì 1 và 2 (đề kiểm tra học kì 1 và 2) các môn trong chương trình Lớp 8 giúp bạn học tốt hơn.