Giải TBĐ địa 8 bài 5: Đặc điểm dân cư, xã hội Châu Á

Giải tập bản đồ địa lí lớp 8, giải chi tiết và cụ thể bài 5: Đặc điểm dân cư, xã hội Châu Á sách tập bản đồ địa lí lớp 8 trang 6. Đây là bài hướng dẫn cách học tập bản đồ hiệu quả nhất thông qua loạt bài Giải tập bản đồ và bài tập thực hành Địa Lí 8.

Bài 1: Trang 8 - sách TBĐ địa lí 8

Dựa vào bảng số liệu 5.1 trong SGK, em hãy:

  • Tính tỉ lệ (%) dân số mỗi châu lục so với toàn thế giới và điền vào bảng dưới đây:
Năm Thế giới Châu Á Châu Âu Châu Phi Châu Mĩ Châu Đại Dương
1950 100% .......... .......... .......... .......... ..........
2002 100% .......... .......... .......... .......... ..........
  • Vẽ biểu đồ biểu thị dân số các châu lục dựa vào tỉ lệ đã tính:

Trả lời:

Bảng kết quả tỉ lệ (%) dân số mỗi châu lục so với toàn thế giới:

Năm Thế giới Châu Á Châu Âu Châu Phi Châu Mĩ Châu Đại Dương
1950 100% 55,6 21,7 8,8 13,4 0,5
2002 100% 60,6 11,7 13,5 13,7 0,5

Vẽ biểu đồ:

 

Bài 2: Trang 8 - sách TBĐ địa lí 8

Dựa vào nội dung trong SGK, em hãy nêu ở châu Á có các tôn giáo lớn nào? Nơi và thời gian ra đời của các tôn giáo đó theo mẫu lớn dưới đây:

Tên tôn giáo Nơi ra đời Thời gian xuất hiện (ra đời)
Phật giáo ................................... ...................................
Ấn Độ giáo ................................... ...................................
Kitô giáo ................................... ...................................
Hồi giáo ................................... ...................................
 
Trả lời:
 
Tên tôn giáo Nơi ra đời Thời gian xuất hiện (ra đời)
Phật giáo Ấn Độ Thế kỉ VI trước Công nguyên
Ấn Độ giáo Ấn Độ Thế kỉ đầu của thiên niên kỉ thứ nhất trước Công nguyên
Kitô giáo Pa-lê-xtin (Tây Á) Đầu Công nguyên
Hồi giáo Ả-rập Xê-út (Tây Á) Thế kỉ VII sau Công nguyên
 
Bài 3: Trang 8 - sách TBĐ địa lí 8
 
Dựa vào hình 5.1 trong SGK, em hãy cho biết ở Châu Á có mấy chủng tộc và nơi phân bố của các chủng tộc đó
 
Trả lời:

Dân cư Châu Á chủ yếu thuộc 3 chủng tộc:

  • Môn – gô – lô – it
  • Ơ – rô – pê – ô – it
  • Ô – xtra- lô – it.

Sự phân bố của các chủng tộc:

  • Chủng tộc Môn – gô – lô – it sống chủ yếu ở: Bắc á, Đông Á và Đông Nam Á.
  • Chủng tộc Ơ – rô – pê – ô – it sống chủ yếu ở:  Nam Á, Trung Á, Tây Nam Á.
  • Chủng tộc Ô – xtra- lô – it sống chủ yếu ở: Nam Á.

 

Xem thêm các bài Tập bản đồ địa lí 8, hay khác:

Xem thêm các bài Tập bản đồ địa lí 8 được biên soạn cho Học kì 1 & Học kì 2 theo mẫu chuẩn của Bộ Giáo dục theo sát chương trình Lớp 8 giúp bạn học tốt hơn.

Lớp 8 | Để học tốt Lớp 8 | Giải bài tập Lớp 8

Giải bài tập SGK, SBT, VBT và Trắc nghiệm các môn học Lớp 8, dưới đây là mục lục các bài giải bài tập sách giáo khoa và Đề thi chi tiết với câu hỏi bài tập, đề kiểm tra 15 phút, 45 phút (1 tiết), đề thi học kì 1 và 2 (đề kiểm tra học kì 1 và 2) các môn trong chương trình Lớp 8 giúp bạn học tốt hơn.