Giải hoá học 9 đầy đủ, cẩm nang làm bài tập từ A đến Z

Giải toàn bộ câu hỏi, bài tập trong sgk hoá học lớp 9. Cẩm nang làm bài tập hoá 9. Để học tốt hoá học 9. Ôn tập lý thuyết, kiến thức trọng tâm. Tất cả bài tập trong sgk hoá học 9 đều được hướng dẫn làm chi tiết, dễ hiểu. Mời các em học sinh, các bậc phụ huynh tham khảo


CHƯƠNG 1: CÁC LOẠI HỢP CHẤT VÔ CƠ

CHƯƠNG 4: HIDROCACBON. NHIÊN LIỆU