Giải bài 4 sinh 7: Trùng roi

Người đăng: Diệu Linh - Ngày: 13/06/2017

Nội dung bài: đặc điểm của Trùng roi. Dựa vào SGK Sinh học 7, conkec tóm tắt hệ thống lí thuyết và hướng dẫn giải bài tập chi tiết, dễ hiểu. Hi vọng đây là tài liệu hữu ích cho các bạn học sinh.

Giải bài 4 sinh 7: Trùng roi

I. Lý thuyết

1. Trùng roi xanh

a. Cấu tạo và di chuyển

 • Cơ thể trùng roi xanh là một tế bào có kích thước hiển vi.
  • hình thoi, đuôi nhọn, đầu tù và có 1 roi dài
  • tế bào gồm: nhân, chất nguyên sinh, diệp lục, hạt dự trữ, điểm mắt, không bào co bóp
 • Roi xoáy vào nước giúp cơ thể di chuyển.

b. Dinh dưỡng

 • Tự dưỡng (quang hợp như thực vật) hoặc dị dưỡng (sống trong bóng tối)
 • Trao đổi chất và khí trực tiếp qua màng tế bào.

c. Sinh sản

 • Sinh sản bằng hình thức nhân đôi.

d. Tính hướng sáng

 • Trùng roi xanh di chuyển hướng sáng thực hiện tự dưỡng.

2. Tập đoàn trùng roi

 • Gồm nhiều tế bào trùng roi liên kết với nhau tạo thành.
 • Chúng gợi ra mối quan hệ về nguồn gốc giữa động vật đơn bào và động vật đa bào.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Có thể gặp trùng roi ở đâu?

Câu 2: Trùng roi giống và khác với thực vật ở những đặc điểm nào?

Câu 3*: Khi di chuyển, roi hoạt động như thế nào khiến cơ thể trùng roi vừa tiến vừa xoay mình?


sh7a

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận