Giải bài 39 sinh 7: Cấu tạo trong của thằn lằn

Người đăng: Diệu Linh - Ngày: 16/09/2017

Bằng phương pháp quan sát tranh và mô hình, chúng ta đưa ra cấu tạo trong của thằn lằn. Đó là nội dung của bài 39. Sau đây, conkec tóm tắt kiến thức trọng tâm và hướng dẫn giải các câu hỏi.

Giải bài 39 sinh 7: Cấu tạo trong của thằn lằn

A. Lý thuyết

I. Bộ xương

 • Bộ xương thằn lằn cũng có các bộ phận tương tự bộ xương ếch. Tuy nhiên bộ xương thằn lằn có những bộ phận phát triển hơn so với xương ếch:

  • Đốt sống thân mang xương sườn, một số kết hợp với xương mỏ ác tạo thành lồng ngực để bảo vệ nội quan và tham gia hô hấp.
  • Cổ có 8 đốt sống (nhiều hơn ở ếch đồng), nên rất linh hoạt, phạm vi quan sát rộng.
  • Đuôi nhiều đốt sống nên đuôi dài có tác dụng làm tăng ma sát giúp cho sự vận chuyển trên cạn.

II. Các cơ quan dinh dưỡng

1. Tiêu hóa

 • Ống tiêu hóa phân hóa rõ hơn: ruột già có khả năng hấp thụ lại nước

2. Tuần hoàn - Hô hấp

 • Tuần hoàn:
  • Có 2 vòng tuần hoàn
  • Tim 3 ngăn, có vách hụt ở tâm thất
  • Máu đi nuôi cơ thể là máu pha
 • Hô hấp:
  • Hô hấp bằng phổi
  • Sự trao đổi khí được thực hiện nhờ sự co dãn của các cơ liên sườn

3. Bài tiết

 • Hậu thận: có khả năng hấp thụ lại nước

III. Thần kinh và giác quan

 • Não trước và tiểu não phát triển
 • Tai có màng nhĩ nằm sâu trong hốc tai
 • Mắt củ động linh hoạt

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 129 - sgk Sinh học 7

So sánh bộ xương thằn lằn với bộ xương ếch?

Câu 2: Trang 129 - sgk Sinh học 7

Trình bày rõ những đặc điểm cấu tạo trong của thằn lằn thích nghi với đời sống ở cạn.

Câu 3: Trang 129 - sgk Sinh học 7

Lập bảng so sánh cấu tạo các cơ quan tim, phổi, thận của thằn lằn và ếch.


sh7l

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận