Unit 6 Where's your school? Lesson 3

Dưới đây là phần Lesson 3 của Unit 6 Where's your school? (Trường của bạn ở đâu?) - Một chủ điểm rất đáng quan tâm trong chương trình Tiếng Anh 4 giới thiệu về chủ đề xuyên suốt toàn bài. Bài viết cung cấp gợi ý giải bài tập và phần dịch nghĩa giúp bạn hiểu và làm bài tập tốt hơn.
1. Listen and repeat
3. Let's chant

1. Listen and repeat. (Nghe và đọc lại.)

 1. Sch: school.
  Ví dụ: This is our school. (Đây là trường của chúng tôi.)
 2. Sk: skipping.
  Ví dụ: Mai likes skipping. (Mai thích nhảy dây.)
 3. Str: street.
  Ví dụ: My school is in Nguyen Du street. (Trường của tôi nằm trên đường Nguyễn Du.)

2. Listen and circle. Then write and say aloud. (Nghe và khoanh tròn. Sau đó viết và đọc lớn.)

 1.  b
 2. b
 3. b
 4. a
 5. a 

Audio script – Nội dung bài nghe:

 1. This is a street.
 2. The street is beautiful.
 3. The stream is long.
 4. I love my school.
 5. Linda likes skating.

3. Let’s chant. (Chúng ta cùng hát ca.)

School, school, school! (Ngôi trường, ngôi trường, ngôi trường!)

School, school, school!

This is the way

We go to school.

It's so much fun!

 • Ngôi trường, ngôi trường, ngôi trường!
 • Đây là con đường
 • Chúng ta đi học.
 • Nó thật là vui!

Street, Street, Street!

This is the way

We walk on the street.

It's so much fun!

 • Con đường, con đường, con đường!
 • Đây là con đường
 • Chúng ta đi bộ.
 • Nó thật là vui!

4. Read and complete. (Đọc và hoàn thành.)

 • Hello. My name is (1) Thu Huong. I'm from Ha Noi, Viet Nam. I'm (2) Vietnamese.
 • I study at (3) Nguyen Du Primary School.
 • It's a big school in (4) Nguyen Du street, Hoan Kiem District, Ha Noi.
 • I'm in class (5) 4A.

Hướng dẫn dịch:

 • Xin chào. Mình tên là Thu Hương. Mình đến từ Hà Nội, Việt Nam. Mình là người Việt Nam.
 • Mình học ở Trường Tiểu học Nguyễn Du.
 • Nó là một ngôi trường lớn nằm trên đường Nguyễn Du, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
 • Mình học lớp 4A.

5. Write about your school. (Viết về em.)

Write the name and address of your school and your class (Viết về tên và địa chỉ của trường và lớp em.)

Bài làm:

I study at Ngoc Hoi Primary School. It is in Lac Long Quan street. It is a new school in Ho Chi Minh City. Look at my new classroom. There are eighteen desks and eighteen benches. There is a board on the wall. There is a picture of Uncle Ho on the wall. There is a map of Viet Nam on the wall too. I go to school five days a week. I love my school very much.

Hướng dẫn dịch:

Tôi học ở Trường Tiểu học Ngọc Hồi. Nó nằm trên đường Lạc Long Quân. Nó là một ngôi trường mới ở Thành phố Hồ Chí Minh. Hãy nhìn lớp học mới của tôi. Có 18 cái bàn và 18 ghế dài. Có một tấm bảng trên tường. Có một bức tranh Bác Hồ trên tường. Cũng có một bản đồ Việt Nam trên tường. Tôi đi học năm ngày trong một tuần. Tôi rất yêu trường tôi.

6. Project. (Dự án.)

Make a card about your friend’s school and class (Làm một cái thẻ về trường và lớp của bạn bè em.)

Bài làm:

 • Friend's name: Minh Khang
 • School: Le Quy Don Primary School
 • School address: 123 Le Quy Don street, Go Vap Districts, Ho Chi Minh City.
 • Class: 4B.

Hướng dẫn dịch:

 • Tên của bạn ấy: Minh Khang
 • Trường: Tiểu học Lê Quý Đôn
 • Địa chỉ trường: 123 Đường Lê Quý Đôn, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
 • Lớp: 4B

Xem thêm các bài Tiếng anh 4 - tập 1, hay khác:

Để học tốt Tiếng anh 4 - tập 1, loạt bài giải bài tập Tiếng anh 4 - tập 1 đầy đủ kiến thức, lý thuyết và bài tập được biên soạn bám sát theo nội dung sách giáo khoa Lớp 4.

Lớp 4 | Để học tốt Lớp 4 | Giải bài tập Lớp 4

Giải bài tập SGK, SBT, VBT và Trắc nghiệm các môn học Lớp 4, dưới đây là mục lục các bài giải bài tập sách giáo khoa và Đề thi chi tiết với câu hỏi bài tập, đề kiểm tra 15 phút, 45 phút (1 tiết), đề thi học kì 1 và 2 (đề kiểm tra học kì 1 và 2) các môn trong chương trình Lớp 4 giúp bạn học tốt hơn.