Unit 6 Where's your school? Lesson 1

Dưới đây là phần Lesson 1 của Unit 6 Where's your school? (Trường của bạn ở đâu?) - Một chủ điểm rất đáng quan tâm trong chương trình Tiếng Anh 4 giới thiệu về chủ đề xuyên suốt toàn bài. Bài viết cung cấp gợi ý giải bài tập và phần dịch nghĩa giúp bạn hiểu và làm bài tập tốt hơn.
1. Look, listen and repeat
3. Listen and tick
5. Let's sing

1. Look, listen and repeat. (Nhìn, nghe và đọc lại.)

"What about you?" (Còn bạn thì sao?) được dùng khi một người nào đó không muốn lặp lại câu hỏi trước đó. Thay vì họ sẽ hỏi lặp lại câu hỏi: “Where's your school, Jack?” thì họ sẽ hỏi “What about you, Jack?”, nó có cùng ý nghĩa với câu “Where's your school, Jack?”

 • a) This is my cousin Jack. (Đây là Jack em họ của mình.)
  He's in London. (Cậu ấy ở Luân Đôn.)
  Hello, Jack. Nice to meet you. I'm Phong. (Xin chào, Jack. Rất vui được gặp bạn. Mình là Phong.)
  Nice to meet you too, Phong. (Mình cũng rất vui được gặp bạn, Phong.)
 • b) Phong and I study in the same school. (Phong và mình học cùng trường.)
  What's the name of your school? (Tên trường của bạn là gì?)
  Nguyen Du Primary School. (Trường Tiểu học Nguyễn Du.)
 • c) Where's your school? (Trường của bạn ở đâu?)
  It's in Nguyen Du Street in Ha Noi. (Nó ở đường Nguyền Du, Hà Nội.)
 • d) What about you, Jack? What's the name of your school? (Còn bạn thì sao, Jack? Tên trường của bạn là gì?)
  Oxford Primary School. It's in Oxford street. (Trường Tiểu học Oxford. Nó nằm trên đường Oxford.)

2. Point and say. (Chỉ và nói.)

Work in pairs. Ask and answer questions about your school. Ask its name and where it is. (Làm việc theo cặp. Hỏi và trả lời câu hỏi về trường của bạn. Hỏi về tên của nó và nó ở đâu.)

 • a) Where's your school? (Trường của bạn ở đâu?)
  It's in Oxford Street. (Nó ở đường Oxford.)
 • b) Where's your school? (Trường của bạn ở đâu?)
  It's in Hoa Binh Road in Long An. (Nó ở đường Hòa Bình, Long An.)
 • c) Where's your school? (Trường của bạn ở đâu?)
  It's in Bat Trang Village. (Nó ở làng Bát Tràng.)
 • d) Where's your school? (Trường của bạn ở đâu?)
  It's in Nguyen Du Street, Hoan Kiem District, Ha Noi. (Nó ở phố Nguyễn Du, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.)

3. Listen anh tick. (Nghe và đánh dấu chọn.)

 1. c
 2. a
 3. c

Audio script – Nội dung bài nghe:

 • 1. A: Where's your school?
  B: It's in Nguyen Hue street.
  A: Is it in Ha Noi?
  B: No, it isn't. It's in Nam Dinh.
 • 2. A: What's the name of your school?
  B: Bat Trang Primary School.
  A: Where s it?
  B: It's in Bat Trang Village.
 • 3. A: My school is big and beautiful.
  B: Where is it?
  A: It's in Oxford street, London.

4. Look and write. (Nhìn và viết.)

 1. My school is in Nguyen Trai street. (Trường tôi nằm trên đường Nguyễn Trãi.)
 2. His school is Van Noi Primary School. (Trường của cậu ấy là Trường Tiểu học Vân Nội.)
 3. Her school is Sunflower Primary School. (Trường của cô ấy là Trường Tiểu học Hoa hướng dương.)

5. Let's sing. (Chúng ta cùng hát.)

This is the way (Đây là con đường)

This is the way we go to school,
Go to school, go to school.
This is the way we go to school,
So early in the morning.

 • Đây là con đường chúng ta đi học,
 • Đi học, đi học.
 • Đây là con đường chúng ta đi học,
 • Rất sớm vào buổi sáng.

This is the way we go for a walk,
For a walk, for a walk.
This is the way we go for a walk, 
So early in the morning.

 • Đây là con đường chúng ta đi bộ,
 • Đi bộ, đi bộ.
 • Đây là con đường chúng ta đi bộ,
 • Rất sớm vào buổi sáng.

Xem thêm các bài Tiếng anh 4 - tập 1, hay khác:

Để học tốt Tiếng anh 4 - tập 1, loạt bài giải bài tập Tiếng anh 4 - tập 1 đầy đủ kiến thức, lý thuyết và bài tập được biên soạn bám sát theo nội dung sách giáo khoa Lớp 4.

Lớp 4 | Để học tốt Lớp 4 | Giải bài tập Lớp 4

Giải bài tập SGK, SBT, VBT và Trắc nghiệm các môn học Lớp 4, dưới đây là mục lục các bài giải bài tập sách giáo khoa và Đề thi chi tiết với câu hỏi bài tập, đề kiểm tra 15 phút, 45 phút (1 tiết), đề thi học kì 1 và 2 (đề kiểm tra học kì 1 và 2) các môn trong chương trình Lớp 4 giúp bạn học tốt hơn.