Unit 4: When's your birthday? Lesson 3

Dưới đây là phần Lesson 3 của Unit 4: When's your birthday? (Sinh nhật của bạn là khi nào?) - Một chủ điểm rất đáng quan tâm trong chương trình Tiếng Anh 4 giới thiệu về chủ đề xuyên suốt toàn bài. Bài viết cung cấp gợi ý giải bài tập và phần dịch nghĩa giúp bạn hiểu và làm bài tập tốt hơn.
1. Listen and repeat
3. Let's chant

1. Listen and repeat. (Nghe và đọc lại.)

 1. th: fourth.
  It's the fourth of June. (Hôm nay là ngày mùng 4 tháng 6.)
 2. ch: March.
  My birthday is on the fifth of March. (Sinh nhật của tôi là ngày mùng 5 tháng 3.)

2. Listen and circle. Then write and say aloud. (Nghe và khoanh tròn. Sau đó viết và đọc lớn.)

 1. b
 2. a
 3. a
 4. a

Audio script – Nội dung bài nghe:

 1. My birthday is on the fifth of December.
 2. His birthday is on the twenty-first of March.
 3. Her birthday is on the sixteenth of October.
 4. My friend's birthday is on the thirtieth of March.

3. Let’s chant. (Chúng ta cùng hát ca.)

When’s your birthday? (Sinh nhật của bạn là khi nào?)

When's your birthday, Mai?

It's on the fifth of March.

When's your birthday, Mary?

It's on the fifth of March, too.

 • Sinh nhật của bạn là khi nào vậy Mai?
 • Nó vào ngày 5 tháng 3.
 • Sinh nhật của bạn là khi nào vậy Mary?
 • Nó cũng vào ngày 5 tháng 3.

When's your birthday, Nam?

It's on the second of April.

When's your birthday, Peter?

It's on the sixth of May.

 • Sinh nhật của bạn là khi nào vậy Nam?
 • Nó vào ngày 2 tháng 4.
 • Sinh nhật của bạn là khi nào vậy Peter?
 • Nó vào ngày 6 tháng 5.

4. Read and tick. (Đọc và đánh dấu.) 

Hướng dẫn dịch:

Bạn thân mến!

Mình tên là Peter. Mình đến từ Luân Đôn, Anh. Hôm nay là Chủ nhật ngày 6 tháng 5. Nó là ngày sinh nhật của mình. Mình rất vui. Mình có nhiều quà sinh nhật từ bạn bè mình. Còn bạn thì sao? Sinh nhật của bạn là khi nào?

Viết cho mình sớm nhé.

Peter

 1. b
 2. a
 3. b

5. Write an invitation card. (Viết một tấm thiệp mời.)

Please come to my birthday party. (Vui lòng đến dự bữa tiệc sinh nhật)

 • To: Minh Khang
 • Date: The ninth of May.
 • Time: 18:00 to 19:30
 • Address: 654/6 Lac Long Quan street, Ward 9, Tan Binh District
 • From: Phuong Trinh

6. Project. (Dự án.)

Make a birthday card. Then tell the class about it. (Làm một thiệp mời sinh nhật. Sau đó nói cho cả lớp biết về tấm thiệp của mình.)

Xem thêm các bài Tiếng anh 4 - tập 1, hay khác:

Để học tốt Tiếng anh 4 - tập 1, loạt bài giải bài tập Tiếng anh 4 - tập 1 đầy đủ kiến thức, lý thuyết và bài tập được biên soạn bám sát theo nội dung sách giáo khoa Lớp 4.

Lớp 4 | Để học tốt Lớp 4 | Giải bài tập Lớp 4

Giải bài tập SGK, SBT, VBT và Trắc nghiệm các môn học Lớp 4, dưới đây là mục lục các bài giải bài tập sách giáo khoa và Đề thi chi tiết với câu hỏi bài tập, đề kiểm tra 15 phút, 45 phút (1 tiết), đề thi học kì 1 và 2 (đề kiểm tra học kì 1 và 2) các môn trong chương trình Lớp 4 giúp bạn học tốt hơn.