Giải Tiếng Việt 5 tập 2

Tuần 19: Người công dân

Tuần 20: Người công dân

Tuần 21: Người công dân

Tuần 22: Vì cuộc sống thanh bình

Tuần 23: Vì cuộc sống thanh bình

Tuần 24: Vì cuộc sống thanh bình

Tuần 25: Nhớ nguồn

Tuần 26: Nhớ nguồn

Tuần 27: Nhớ nguồn

Tuần 28: Ôn tập giữa học kì 2

Tuần 29: Nam và Nữ

Tuần 30: Nam và Nữ

Tuần 31: Nam và Nữ

Tuần 32: Những chủ nhân tương lai

Tuần 33: Những chủ nhân tương lai

 • Giải bài Tập đọc Lớp học trên đường
 • Giải bài Chính tả Sang năm con lên bảy
 • Giải bài Luyện từ và câu Mở rộng vốn từ Quyền và bổn phận
 • Giải bài Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia
 • Giải bài Tập đọc Nếu trái đất thiếu trẻ con
 • Giải bài Luyện từ và câu Ôn tập về dấu câu (Dấu gạch ngang)
 • Tuần 35: Ôn tập cuối học kì 2

  Lớp 5 | Để học tốt Lớp 5 | Giải bài tập Lớp 5

  Giải bài tập SGK, SBT, VBT và Trắc nghiệm các môn học Lớp 5, dưới đây là mục lục các bài giải bài tập sách giáo khoa và Đề thi chi tiết với câu hỏi bài tập, đề kiểm tra 15 phút, 45 phút (1 tiết), đề thi học kì 1 và 2 (đề kiểm tra học kì 1 và 2) các môn trong chương trình Lớp 5 giúp bạn học tốt hơn.