Giải bài 5 sinh 7: Trùng biến hình và trùng giày

Người đăng: Diệu Linh - Ngày: 13/06/2017

Nội dung bài: đặc điểm của Trùng biến hình và trùng giày. Dựa vào SGK Sinh học 7, conkec tóm tắt hệ thống lí thuyết và hướng dẫn giải bài tập chi tiết, dễ hiểu. Hi vọng đây là tài liệu hữu ích cho các bạn học sinh.

Giải bài 5 sinh 7: Trùng biến hình và trùng giày

I. Lý thuyết

1. Trùng biến hình

a. Cấu tạo và di chuyển

 • Cấu tạo đơn bào  gồm chất nguyên sinh và nhân
 • Di chuyển nhờ dồn chất nguyên sinh về 1 phía hình thành chân giả

b. Dinh dưỡng

 • Dị dưỡng: bắt (hình thành chân giả) và tiêu hóa con mồi (nhờ không bào).

c. Sinh sản

 • Sinh sản theo hình thức phân đôi

2. Trùng giày

a. Cấu tạo

 • Cơ thể đơn bào nhưng có sự phân hóa:
  • phần nửa trên
  • phần nửa dưới
  • phần giữa gồm: nhân lớn và nhân nhỏ, rãnh miệng, lỗ miệng, lỗ hầu

b. Dinh dưỡng

 • Dị dưỡng: thức ăn được lông bơi dồn về lỗ miệng và tiêu hóa (nhờ không bào).

c. Sinh sản

 • Sinh sản theo 2 hình thức:
  • sinh sản vô tính: phân đôi
  • sinh sản hữu tính: tiếp hợp

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trùng biến hình sống ở đâu và di chuyển, bắt mồi, tiêu hóa mồi như thế nào?

Câu 2: Trùng giày di chuyển, lấy thức ăn, tiêu hoá và thải bã như thế nào?

Câu 3: Cơ thể trùng giày có cấu tạo phức tạp hơn trùng biến hình như thế nào?


sh7a

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận