Giải bài 49 sinh 7: Đa dạng của lớp Thú (tiếp). Bộ Dơi và bộ Cá voi

Người đăng: Diệu Linh - Ngày: 22/09/2017

Bài 49 đưa tới thông tin về đa dạng lớp Thú ở 2 bộ: Bộ Dơi và Bộ Cá voi. Trong đó, bộ Dơi gồm những thú bay, còn bộ Cá voi gồm những thú bơi. Sau đây conkec tóm tắt kiến thức trọng tâm và hướng dẫn giải các câu hỏi.

Giải bài 49 sinh 7: Đa dạng của lớp Thú (tiếp). Bộ Dơi và bộ Cá voi

A. Lý thuyết

I. Bộ Dơi

 • Đặc điểm:
  • Ăn sâu bọ, quả cây dùng răng phá vỡ lớp vỏ sâu bọ, quả
  • Cơ thể thon, nhỏ
  • Chi trước biến thành cánh
  • Chi sau yếu, bám vào cành cây
  • Đuôi ngắn
  • Không có đường bay rõ rệt

II. Bộ Cá voi

 • Đặc điểm:
  •  Thân hình thoi, thon dài, cổ ngắn
  • Chi trước biến đổi thành vây bơi
  • Chi sau tiêu biến
  • Đuôi biến đổi thành vây đuôi
  • Di chuyển bằng cách uốn mình thep chiều dọc

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 161 - sgk Sinh học 7

Trình bày đặc điểm cấu tạo của dơi thích nghi với đời sống bay

Câu 2: Trang 161 - sgk Sinh học 7

Trình bày đặc điểm cấu tạo của cá voi thích nghi với đời sống trong nước?


sh7m

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận