Giải bài 18 sinh 7: Trai sông

Người đăng: Diệu Linh - Ngày: 09/08/2017

Bài 18 với nội dung "Trai sông". Đó là đại diện của ngành Thân mềm sống ở đáy hồ ao, sông ngòi; bò và ẩn nửa mình trong bùn cát. Thân trai mềm nằm trong 2 mảnh vỏ. Đầu vỏ hơi tròn, đuôi hơi nhọn. Sau đây, conkec tóm tắt kiến thức trọng tâm và hướng dẫn giải các câu hỏi trong bài.

Giải bài 18 sinh 7: Trai sông

A. Lý thuyết

I. Hình dạng, cấu tạo

1. Vỏ trai

 • Gồm 2 mảnh vỏ gắn với nhau nhở bản lề
 • Sự đóng, mở vỏ nhờ dây chằng có tính đàn hồi và 2 cơ khép vỏ
 • Vỏ trai có 3 lớp: lớp sừng, lớp đá vôi, lớp xà cừ 

2. Cơ thể trai

 • Gồm: 
  • Áo trai và khoang áo
  • 2 tấm mang
  • Trung tâm cơ thể: thân và chân trai

II. Di chuyển

 • Trai sông di chuyển nhờ kết hợp của 2 động tác:
  • Đóng, mở vỏ 
  • Chân trai thò ra rồi thụt vào

III. Dinh dưỡng

 • Hút và thoát nước nhờ 2 vạt áo gắn tạm, 2 đôi tấm miệng phủ đầy lông rung động

IV. Sinh sản

 • Cơ thể phân tính
 • Thụ tinh ở tấm mang và phát triển trong mang
 • Trai con thời kì đầu kí sinh trên da và mang cá

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 64 - sgk Sinh học 7

Trai tự vệ bằng cách nào? Cấu tạo náo của trai đảm bảo cách tự vệ đó có hiệu quả?

Câu 2: Trang 64 - sgk Sinh học 7

Cách dinh dưỡng của trai có ý nghĩa như thế nào với môi trường nước?

Câu 3: Trang 64 - sgk Sinh học 7

Nhiều ao đào thả cá, trai không thả mà tự nhiên có, tại sao?


sh7d

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận