Giải bài 11 sinh 7: Sán lá gan

Người đăng: Diệu Linh - Ngày: 06/07/2017

Sán lá gan là một trong các đại diện phổ biến của ngành Giun dẹp. Chúng thích nghi với đời sống kí sinh nên một số bộ phận cơ thể bị tiêu giảm. Vậy sán lá gan có đặc điểm gì?

Giải bài 11 sinh 7: Sán lá gan

A. Lý thuyết

I. Nơi sống, cấu tạo và di chuyển

  • Kí sinh ở gan và mật các động vật và người
  • Cơ thể hình lá, dẹp, dài 2 - 5 cm, màu đỏ máu
  • Mắt, lông bơi tiêu giảm; giác bám phát triển
  • Hệ cơ phát triển giúp phồng dẹp, chui rúc và luồn lách trong môi trường kí sinh

II. Dinh dưỡng

  • Hút dinh dưỡng từ môi trường kí sinh
  • Ruột phân nhánh, chưa có hậu môn

III. Sinh sản

1. Cơ quan sinh dục

  • Gồm cơ quan sinh dục đực và cơ quan sinh dục cái (tuyến noãn hoàng)

2. Vòng đời

  • Vòng đời của sán lá gan thay đổi qua nhiều vật chủ và nhiều giai đoạn ấu trùng thích nghi với kí sinh

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Cấu tạo sán lá gan thích nghi với đời sống kí sinh như thế nào?

Câu 2: Vì sao trâu, bò nước ta mác bệnh sán lá gan nhiều?

Câu 3: Hãy trình bày vòng đời của sán lá gan?


sh7c

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận