Giải bài 10 sinh 7: Đặc điểm chung và vai trò của ngành Ruột khoang

Người đăng: Diệu Linh - Ngày: 06/07/2017

Từ các đại diện như thủy tức, sứa, hải quỳ, san hô,... chúng ta khái quát đặc điểm chung và vai trò của ngành Ruột khoang.

Giải bài 10 sinh 7: Đặc điểm chung và vai trò của ngành Ruột khoang

A. Lý thuyết

I. Đặc điểm chung

  • Cơ thể đối xứng tỏa tròn
  • Ruột dạng túi
  • Cấu tạo thành cơ thể gồm 2 lớp, đều có các tế bào gai để tự vệ và tấn công

II. Vai trò

  • Ruột khoang rất đa dạng và phong phú ở biển nhiệt đới và biển nước ta.
  • Chúng tạo nên một cảnh quan độc đáo ở đại dương, có vai trò lớn về mặt sinh thái.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Cấu tạo của Ruột khoang sống bám và Ruột khoang bơi lội tự do có đặc điếm gì chung?

Câu 2: Em hãy kế tên các đại diện cua Ruột khoang có thể gặp ở địa phương em?

 

Câu 3*: Để đố phòng chất độc khi tiếp xúc với một số động vật ngành Ruột khoang phải có phương tiện gì?

Câu 4: San hô có lợi hay có hại? Biển nước ta có giàu san hô không?


sh7b

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận