Toán lớp 5: Giải toán cơ bản và nâng cao tuần 6 luyện tập 2

Hướng dẫn giải toán cơ bản cơ bản và nâng cao lớp 5 học kì 1. Theo đó, mỗi tuần các bạn sẽ có hai bài luyện tập (1 + 2) để thực hành. Thông qua các bài luyện tập nhằm giúp các bạn có thêm tài liệu củng cố, rèn luyện kiến thức và kĩ năng thực hành trong mỗi tuần học. .

1. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:

a) 8$m^{2}$ 6$dm^{2}$ = 86$dm^{2}$     d) 4$m^{2}$ 70$dm^{2}$ = 470$dm^{2}$ 

b) 270000$cm^{2}$ > 27$m^{2}$          e) 6$km^{2}$ 3$hm^{2}$ = 630$hm^{2}$

c) 5ha 40$m^{2}$ > 5400$m^{2}$         g) 540000$m^{2}$ = 54ha

2. Tính:

a) $\frac{3}{5}$ha + $\frac{2}{7}$ha = ...         b) $\frac{7}{8}$ha - $\frac{1}{2}$ha = ...

c) $\frac{5}{8}$$m^{2}$ + $\frac{3}{8}$$m^{2}$ x 2 = ....                d) $\frac{2}{7}$$m^{2}$ : 2 + 6$m^{2}$ = ...

3. Nối các số đo bằng nhau:

4. Trên một khu dất hình chữ nhật, theo quy hoạch người ta dự tính, $\frac{1}{2}$ diện tích dùng để xây dựng nhà; $\frac{1}{4}$ diện tích đất còn lại dùng để trồng cây xanh. Diện tích còn lại dành cho các công trình thể thao, giải trí. Biết rằng chiều dài của khu đất đó là 250m, chiều rộng 100m. Tính diện tích mảnh đất.

a) Xây nhà ở?

b) Trồng cây xanh?

c) Dùng cho các công trình thể thao, giải trí.

Bài giải:

......................................................

......................................................

.......................................................

 

 

Bài tập & Lời giải

Lớp 5 | Để học tốt Lớp 5 | Giải bài tập Lớp 5

Giải bài tập SGK, SBT, VBT và Trắc nghiệm các môn học Lớp 5, dưới đây là mục lục các bài giải bài tập sách giáo khoa và Đề thi chi tiết với câu hỏi bài tập, đề kiểm tra 15 phút, 45 phút (1 tiết), đề thi học kì 1 và 2 (đề kiểm tra học kì 1 và 2) các môn trong chương trình Lớp 5 giúp bạn học tốt hơn.