Toán lớp 5: Giải toán cơ bản và nâng cao tuần 3 luyện tập 1

Hướng dẫn giải toán cơ bản cơ bản và nâng cao lớp 5 học kì 1. Theo đó, mỗi tuần các bạn sẽ có hai bài luyện tập (1 + 2) để thực hành. Thông qua các bài luyện tập nhằm giúp các bạn có thêm tài liệu củng cố, rèn luyện kiến thức và kĩ năng thực hành trong mỗi tuần học. .

1. a) Cho 3 ví dụ về phấn số thập phân: ............

b) Khoanh vào các phân số có thể chuyển thành phân số thập phân:

$\frac{3}{5}$; $\frac{2}{7}$; $\frac{3}{4}$; $\frac{1}{9}$; $\frac{13}{20}$; $\frac{5}{2}$ ; $\frac{11}{25}$

c) Chuyển các phân số đã khoanh ở câu b) thành phân số thập phân:

..................................................................................

2. a) Cho 3 ví dụ về hỗn số: ............

b) Khoanh vào các phân số có thể chuyển thành hỗn số:

$\frac{9}{2}$; $\frac{1}{3}$; $\frac{5}{4}$; $\frac{8}{7}$; $\frac{6}{11}$

c) Viết thành hỗn số các phân số được khoanh ở câu b):

................................................................................

3. Khoanh vào chữ cái đứng trước cách giải đúng của bài toán sau:

" Cho ba chữ số: 1, 2 , 3. Viết tất cả các hỗn số có được từ ba hỗn số đã cho. Mỗi chữ số được viết một lần trong hỗn số"

A. Cách 1: Các hỗn số thỏa mãn đầu bài là:

$1\frac{2}{3}$; $1\frac{3}{2}$; $2\frac{1}{3}$; $2\frac{3}{1}$; $3\frac{1}{2}$; $3\frac{2}{1}$

B. Cách 2: Các hỗn số thỏa mãn đầu bài là:

$1\frac{2}{3}$; $1\frac{3}{2}$; $2\frac{1}{3}$; $3\frac{1}{2}$

C. Cách 3: Các hỗn số thỏa mãn đầu bài là:

$1\frac{2}{3}$; $1\frac{1}{3}$; $2\frac{2}{3}$; 3$\frac{1}{2}$; $3\frac{2}{3}$

D. Cách 4: Các hỗn số thỏa mãn đầu bài là:

$1\frac{2}{3}$; $2\frac{1}{3}$; $3\frac{1}{2}$

4. Tính:

a) $4\frac{1}{3}$ - $1\frac{1}{2}$ = .......

b) $6\frac{1}{2}$ + $5\frac{1}{3}$ = .......

c) $2\frac{1}{3}$ x $4\frac{4}{7}$ = .......

d) $4\frac{4}{9}$ : $3\frac{3}{4}$ = .......

5. a) Nhân dịp năm học mới, mẹ mua cho Hoa 25 quyển cả sách và vở. Biết rằng số sách bằng $\frac{2}{3}$ số vở. Tìm số quyển sách và vở mẹ đã mua cho Hoa?

Tóm tắt:

.........................................

..........................................

Bài giải:

............................................................

............................................................

............................................................

b) Bài toán trên thuộc dạng toán nào mà em biết? Có mấy bước trong cách giải dạng toán đó?

Trả lời: ...............................................

 

Bài tập & Lời giải

Lớp 5 | Để học tốt Lớp 5 | Giải bài tập Lớp 5

Giải bài tập SGK, SBT, VBT và Trắc nghiệm các môn học Lớp 5, dưới đây là mục lục các bài giải bài tập sách giáo khoa và Đề thi chi tiết với câu hỏi bài tập, đề kiểm tra 15 phút, 45 phút (1 tiết), đề thi học kì 1 và 2 (đề kiểm tra học kì 1 và 2) các môn trong chương trình Lớp 5 giúp bạn học tốt hơn.