Khoa học xã hội 7 bài 20: Dân cư, xã hội châu Mĩ

Giải bài 20: Dân cư, xã hội châu Mĩ- Sách VNEN khoa học xã hội lớp 7 trang 7. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học.

A. Hoạt động khởi động.

Dựa vào hiểu biết của bản thân, hãy kể tên một số chủng tộc ở châu Mĩ và cho biết sự đa dạng về chủng tộc có ảnh hưởng như thế nào đến dân cư và xã hội ở châu lục này.

Xem lời giải

B, Hoạt động hình thành kiến thức.

1. Khám phá về vùng đất của dâ nhập cư có thành phần chủng tộc đa dạng.

Quan sát hình 1 và đọc thông tin, hãy:

  • Cho biết các luồng nhập cư vào châu Mĩ
  • Giải thích tại sao châu Mĩ lại có thành phần chủng tộc đa dạng.

Xem lời giải

2. Tìm hiểu về dân số và phân bố dân cư.

Quan sát hình 2 và đọc thông tin hãy:

  • Trình bày khái quát đặc điểm dân số châu Mĩ.
  • Hoàn thành bảng sau và rút ra nhận xét về phân bố dân cư châu Mĩ

Mật độ dân số

Vùng phân bố chủ yếu

Dưới 1 người/km2

 

Từ 1-10 người/km2

 

Từ 11-50 người/km2

 

Từ 51-100 người/km2

 

Trên 100 người/km2

 

Xem lời giải

3. Tìm hiểu một số đặc điểm đô thị hóa.

Quan sát hình 2 và đọc thông tin, hãy:

  • Nêu tên một số đô thị ở châu Mĩ có số dân trên 8 triệu người.
  • Cho biết sự khác nhau giữa đô thị hóa giữa Bắc mĩ với Trung và Nam Mĩ.

Xem lời giải

4. Tìm hiểu khái quát một số vấn đề xã hội.

Đọc thông tin, liên hệ với những hiểu biết của mình, hãy cho biết, một số tồn tại trong xã hội châu Mĩ

Xem lời giải

C. Hoạt động luyện tập.

1. Tại sao dân cư châu Mĩ phân bố rất không đồng đều giữa các khu vực

Xem lời giải

2. Hãy cho biết vấn đề xã hội nảy sinh do đô thị hóa tự phát ở Trung và Nam Mĩ

Xem lời giải

D-E. Hoạt động vận dụng- Tìm tòi mở rộng.

1. Liên hệ kiến thức đã học, hãy trình bày ảnh hưởng của các cuộc phát kiến địa lí đối với lịch sử nhập cư đến nay.

Xem lời giải

2. Sưu tầm một số thông tin thể hiện sự đa dạng về thành phần chủng tộc ở Châu Mĩ

Xem lời giải

Xem thêm các bài Khoa học xã hội 7, hay khác:

Để học tốt Khoa học xã hội 7, loạt bài giải bài tập Khoa học xã hội 7 đầy đủ kiến thức, lý thuyết và bài tập được biên soạn bám sát theo nội dung sách giáo khoa Lớp 7.

Khoa học xã hội 7 - tập 1

Khoa học xã hội 7 - tập 2

Lớp 7 | Để học tốt Lớp 7 | Giải bài tập Lớp 7

Giải bài tập SGK, SBT, VBT và Trắc nghiệm các môn học Lớp 7, dưới đây là mục lục các bài giải bài tập sách giáo khoa và Đề thi chi tiết với câu hỏi bài tập, đề kiểm tra 15 phút, 45 phút (1 tiết), đề thi học kì 1 và 2 (đề kiểm tra học kì 1 và 2) các môn trong chương trình Lớp 7 giúp bạn học tốt hơn.