Khoa học xã hội 7 bài 16: Sự hình thành và phát triển của nhà nước phong kiến Lý, Trần, Hồ (thế kỉ XI- Đầu thế kỉ XV)

Giải bài 16: Sự hình thành và phát triển của nhà nước phong kiến Lý, Trần, Hồ (thế kỉ XI- Đầu thế kỉ XV)- Sách VNEN khoa học xã hội lớp 7 trang 93 Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học.

A.Hoạt động khởi động

Đọc thông tin quan sát hình ảnh, hãy:

 • Nêu hiểu biết của em về sự kiện lịch sử được nhắc đến trong đoạn trích dưới đây?
 • Trình bày hiểu biết của em về triều đại nhà Trần

Xem lời giải

B. Hoạt động hình thành kiến thức

1. Tìm hiểu sự ra đời của nhà Lí

 • Cho biết Lý Công Uẩn lên ngôi vua trong hoàn cảnh nào. Tại sao Lý Công Uẩn quyết định dời đô từ Hoa Lư ra Đại La?
 • Trình bày về tổ chức bộ máy chính quyền ở trung ương và địa phương dưới thời Lý. Nêu nhận xét.

Xem lời giải

2. Tìm hiểu về pháp luật, quân đội, chính sách đối nội, đối ngoại của nhà Lý

Đọc thông tin hãy:

 • Nêu nét chính về pháp luật và quân đội thời Lý. Cho biết sự cần thiết và tác dụng của pháp luật
 • Cho biết em hiểu thế nào về chính sách “ngụ binh ư nông” của nhà Lý
 • Nêu chủ trương  và việc làm của nhà Lí đối với tù trưởng dân tộc miền núi và các nước láng giềng. Tại sao nhà Lí lại đề ra chủ trương đó?

Xem lời giải

3. Nhà Trần đã được thành lập như thế nào?

Đọc thông tin hãy:

 • Cho biết nhà Trần được thành lập trong hoàn cảnh nào
 • Trình bày và nêu nhận xét về bộ máy nhà nước được thành lập trong hoàn cảnh nào?
 • Trình bày và nêu nhận xét về bộ máy nhà nước thời Trần so với thời Lí

Xem lời giải

4. Tìm hiểu về pháp luật và quân đội thời Trần

Đọc thông tin kết hợp quan sát hình ảnh hãy:

 • Nêu những nét chính về pháp luật quân đội thời Trần. Pháp Luật dưới thời nhà Trần có điểm mới gì so với thời Lí?
 • Trình bày nét nổi bật của quân đội thời Trần

Xem lời giải

5. Tìm hiểu sự thành lập nhà Hồ và những cải cách về chính tri, quân sự của Hồ Qúy Li

Đọc thông tin hãy kết hợp quan sát hình ảnh, hãy:

 • Cho biết nhà Hồ dược thành lập trong hoàn cảnh nào.
 • Nêu những biện pháp cải cách về chính trị, quân sự của Hồ Qúy Ly
 • Chỉ ra những điểm tiến bộ của cải cách Hồ Qúy Ly

Xem lời giải

C. Hoạt động luyện tập

1, Vẽ sơ đồ bộ máy nhà nước thời Lí Trần

Xem lời giải

2. Lập bảng theo yêu cầu sau và điền nội dung phù hợp về những cải cải cách của Hồ Qúy Ly

Lĩnh vực

Nội dung cải cách

Chính trị

 

Quân sự

 

Xem lời giải

D. Hoạt động vận dụng

1. Từ Thăng Long, khi Lí Công Uẩn định đô, đến Hà nội ngày nay đã có sự phát triển như thế nào?

Xem lời giải

2. Chủ trương và việc làm của nhà Lý đối với các tù trưởng dân tộc miền núi để lại bài học lịch sử gì đối với nước ta ngày nay?

Xem lời giải

3. Những chủ trương của nhà Lý đối với các nước láng giềng để lại bài học gì đối với công cộc bảo vệ chủ quyển biên giới biển và hải đảo hiện nay?

Xem lời giải

Xem thêm các bài Khoa học xã hội 7, hay khác:

Để học tốt Khoa học xã hội 7, loạt bài giải bài tập Khoa học xã hội 7 đầy đủ kiến thức, lý thuyết và bài tập được biên soạn bám sát theo nội dung sách giáo khoa Lớp 7.

Khoa học xã hội 7 - tập 1

Khoa học xã hội 7 - tập 2

Lớp 7 | Để học tốt Lớp 7 | Giải bài tập Lớp 7

Giải bài tập SGK, SBT, VBT và Trắc nghiệm các môn học Lớp 7, dưới đây là mục lục các bài giải bài tập sách giáo khoa và Đề thi chi tiết với câu hỏi bài tập, đề kiểm tra 15 phút, 45 phút (1 tiết), đề thi học kì 1 và 2 (đề kiểm tra học kì 1 và 2) các môn trong chương trình Lớp 7 giúp bạn học tốt hơn.